I- GIỚI THIỆU:

Trong hệ thống mạng chuyên nghiệp, nhu cầu cập nhật các bản vá lỗi cho Windows và các ứng dụng là hết sức cần thiết để hệ thống có thể hoạt động ổn định nhất có thể. Trên các phiên bản Windows đều có chức năng Automatic Update cho phép tự động tải và cài đặt các bản vá lỗi (hotfix) từ Server Microsoft Update. Tuy nhiên trong trường hợp hệ thống lớn có rất nhiều máy tính đề cập nhật từ Server Microsoft Update sẽ gây ra hiệu ứng xấu cho đường truyền Internet như tốn băng thông và chậm chạp. Giải pháp sử dụng một Server cập nhật các hotfix từ Server Microsoft Update để cung cấp cho tất cả các máy tính trong mạng là hết sức cần thiết. Bài viết này sẽ giới thiệu thao tác cấu hình Windows Server Update Services (WSUS) trên Windows Server 2008 R2 cho phép thực hiện giải pháp đó.

 

 

II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

 

Dong Phuong Nam

 

Chuẩn bị:

 

- 1 Máy Windows Server 2008 R2 Domain Controller của domain mcthub.com (PC021) (Máy này sẽ đảm nhận WSUS và cập nhật các hotfix từ Server Microsoft Update và phục vụ cho toàn bộ máy tính trong mạng).

- 1 Máy Windows Server 2008 R2 (hoặc Windows 7) join Domain (PC022): Máy này đóng vai trò Client sẽ cập nhật hotfix từ Server (PC021)

 

Quy trình thực hiện:

 

1/ Cài đặt Windows Server Update Services

2/ Cấu hình cho Client

3/ Tạo Computer Group

4/ Approve các bản Update cho Computer Group

5/ Cấu hình Download thêm các bản Update khác

 

III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:


1/ Cài đặt Windows Server Update Services

 

- Mở Server Manager, chuột phải Roles, sau đó chọn Add Roles.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Select Server Roles, bạn đánh dấu chọn vào ô Windows Server Update Services.

Dong Phuong Nam

- Chấp nhận các yêu cầu cài thêm dịch vụ Web Server (IIS) là Role cần thiết cho WSUS, bạn nhấn vào nút Add Required Role Services.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Introduction to Web Server (IIS), bạn nhấn Next.

Dong Phuong Nam


- Chấp nhận cài thêm các Role Services cần thiết cho Web Server (IIS).

Dong Phuong Nam

- Đọc giới thiệu về Windows Server Update Services.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Confirm Installation Selection, nhấn Install để bắt đầu cài đặt.

Dong Phuong Nam

- Màn hinh Windows Server Update Services 3.0 SP2, bạn nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Màn hình License Agreement, bạn chọn I agree the terms of the License Agreement.

Dong Phuong Nam


- Để có thể xem Report thì bạn cần cài thêm Feature Microsoft Report Viewer 2008 Redistributable.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Select Update Source, bạn nhấn nút Browse và chỉ định nơi lưu trữ các bản Update.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Database Options, bạn chọn Install Windows Internal Database on this computer làm cơ sở dữ liệu.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Web Site Selection, ở mục Web site preference, bạn chọn Use the existing IIS Default Web Site.

Dong Phuong Nam

- Các bước còn lại, bạn nhấn Next theo mặc định. Màn hình Completing, bạn nhấn vào nút Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

Dong Phuong Nam

- Bắt đầu tiến trình cấu hình WSUS. Màn hình Before You Begin, bạn nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Join the Microsoft Update Improvement Program, bạn đánh dấu chọn vào ô Yes, I would like to join the Microsoft Update Improvement Program.

 Dong Phuong Nam

- Màn hình Choose Upstream Server, bạn chọn ô Synchronize from Microsoft Update để download các bản cập nhật từ Server Microsoft.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Specify Proxy Server, bạn bỏ dấu chọn ở ô Use a proxy server when synchronizing.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Connect to Upstream Server, bạn nhấn vào nút Start Connecting để download danh sách các bản Update.

Dong Phuong Nam

- Chờ đợi quá trình Download, quá trình này mất khá nhiều thời gian và phụ thuộc vào kết nối Internet. Sau khi download thành công, bạn nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Choose Languages, bạn chọn Download Updates only in these languages, sau đó lựa chọn ngôn ngữ cho bản cập nhật.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Choose Products, bạn lựa chọn sản phẩm cần download các bản Update.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Choose Classifications, bạn chọn loại Update.

 

Dong Phuong Nam

- Màn hình Set Sync Schedule, bạn chọn Synchronize automatically, sau đó đặt thời gian để lập lịch tự động cập nhật với Microsoft Update.
 
Dong Phuong Nam

- Màn hình Finish, bạn đánh dấu chọn vào ô Begin initial synchronization, chương trình sẽ bắt đầu download các bản Update đã chỉ định ở bước trước.

Dong Phuong Nam

- Màn hình Installation Result, nhấn Close để kết thúc quá trình cài đặt.

Dong Phuong Nam

- Chờ đợi quá trình download hoàn tất, thời gian chờ đợi phụ thuộc vào số lượng Update được chọn và đường truyền Internet. Sau khi hoàn tất, chọnSynchronizations, kiểm tra trạng thái thành công (Succeeded).

Dong Phuong Nam

- Chọn All Updates kiểm tra các bản Update đã download được.

Dong Phuong Nam

2/ Cấu hình cho Client

Mở Active Directory Users and Computers, tạo OU tên là WSUS Clients, sau đó bạn di chuyển các Computers Client vào OU này.

Dong Phuong Nam

- Tiếp theo bạn mở Group Policy Management, bạn nhấn chuột phải vào OU WSUS Clients, chọn Create a GPO in this domain, and Link it here

Dong Phuong Nam

- Ở khung New GPO, bạn đặt tên GPO.

Dong Phuong Nam

- Chuột phải vào GPO vừa tạo, chọn Edit.

Dong Phuong Nam

- Ở khung bên trái, bạn lần lượt bung từng mục Computer Configuration - Policies - Administrative Templates - Windows Components - Windows Update, ở khung bên phải, bạn nhấn chuột phải vào mục Configure Automatic Updates, chọn Edit.

Dong Phuong Nam

- Qui định các Client sẽ tự động Download Update và cài đặt vào lúc 12 giờ trưa hằng ngày.

Dong Phuong Nam

- - Ở khung bên trái, bạn lần lượt bung từng mục Computer Configuration - Policies - Administrative Templates - Windows Components - Windows Update, ở khung bên phải, bạn nhấn chuột phải vào mục Specify intranet Microsoft update service location, chọn Edit.

Dong Phuong Nam


- Bạn nhập vào địa chỉ IP của WSUS Server cho 2 mục Set the intranet update service for detecting services và Set the Intranet static server.

Dong Phuong Nam


- Bạn vào Start\Run, gõ gpupdate /force để cập nhật policy.

Dong Phuong Nam

- Tiếp theo bạn chuyển qua máy client và nhập lệnh wuauclt.exe /ResetAuthorization /DetectNow để nhận diện và cập nhật thông tin vào WSUS Server.

Dong Phuong Nam

- Quay lại Server, chọn All Computers, mục Status chọn Any, nhấn Refresh để kiểm tra Client đã tự động cập nhật vào danh sách. Quá trình cập nhật này có thể mất nhiều thời gian.

Dong Phuong Nam


3/ Tạo Computer Group

- Bạn mở Update Services, bung mục Computers, nhấn chuột phải vào All Computers, chọn Add Computer Group.

Dong Phuong Nam

- Cửa sổ Add Computer Group, ở mục Name, bạn đặt tên cho Computer Group.

Dong Phuong Nam

- Chọn máy tính Client để đưa vào Computer Group.

Dong Phuong Nam


- Chọn Group Windows 2008 Clients sau đó nhấn OK.

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra máy Client đã được đưa vào Computer Group Windows 2008 Clients.

Dong Phuong Nam


4/ Approve các bản Update cho Computer Group

Chọn All Updates, chọn các bản Update cần Approve.

Dong Phuong Nam

- Chỉ định Computer Group cần Approve.

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra các Update đã được Approve.

Dong Phuong Nam

5/ Cấu hình Download thêm các bản Update khác

Chuột phải vào Synchronizations, chọn Synchronizations Options.

Dong Phuong Nam

- Chọn Products and Classifications.

Dong Phuong Nam

- Chỉ định thêm các loại Update cần thiết (ví dụ chọn thêm Security Update)

Dong Phuong Nam

- Download thêm các bản Update

Dong Phuong Nam

 

- Chọn Security Update , bạn kiểm tra các bản Update đã Download được.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Quét chọn các bản update mà bạn muốn cài đặt cho Client, nhấn chuột phải và chọn Approve.

Dong Phuong Nam


- Cửa sổ Approve Updates, bạn nhấn chuột phải vào group, sau đó chọn Approve for install.

Dong Phuong Nam


- Client đã được update thành công.

Dong Phuong Nam


MCT Đồng Phương Nam