I- GIỚI THIỆU:

Windows Server Migration Tools được giới thiệu từ Windows Server 2008 R2 và tiếp tục phát triển trên Windows Server 2012. Với công cụ này, bạn không những di chuyển được user và group từ server này sang server khác mà còn di chuyển được các thiết lập phân quyền trên tập tin và thư mục.

Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển dữ liệu từ Windows Server 2008 R2 sang Windows Server 2012

 II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Nguyen Tan Duy

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

+ FILE SERVER: File Server chạy HĐH Windows Server 2008 R2 (Source Server).

+ SERVER1: File Server chạy HĐH Windows Server 2012 (Target Server).

* Chuẩn bị:

- Trên DC2012, mở Active Directory Users and Computers.

- Tạo OU HCM, tạo 2 group KetoanNhansu. Sau đó bạn tạo 2 user kt1ns1.

Nguyen Tan Duy

- Bạn add user kt1 vào group Ketoan.

Nguyen Tan Duy

- Tương tự, bạn add user ns1 vào group Nhansu.

Nguyen Tan Duy

* Quy trình thực hiện:

1/ Cài đặt Windows Server Migration Tools

2/ Đăng ký Windows Server Migration Tools lên FileServer 2012

3/ Kết nối đến Target Server và chuyển dữ liệu

III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

1/ Cài đặt Windows Server Migration Tools

- Trên SERVER1, mở Server Manager, chuột phải vào Manage, chọn Add Roles and Features.

Nguyen Tan Duy

- Màn hình Before you begin, bạn nhấn Next.

Nguyen Tan Duy

- Màn hình Select Installation Type, bạn chọn Role-based or feature-based installation.

Nguyen Tan Duy

- Màn hình Select Destination Server, bạn để mặc định và nhấn Next.

Nguyen Tan Duy

- Màn hình Select Server Roles, bạn nhấn Next.

Nguyen Tan Duy

- Màn hình Select Features, bạn đánh dấu chọn vào ô Windows Server Migration Tools, sau đó nhấn Next.

Nguyen Tan Duy

- Màn hình Confirm installation selections, bạn đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required, sau đó nhấn Install.

Nguyen Tan Duy

- Màn hình Installation Progress (hệ thống thông báo cài đặt thành công), bạn nhấn nút Close.

Nguyen Tan Duy

2/ Đăng ký Windows Server Migration Tools lên FileServer 2012

- Trên Server1, mở PowerShell, di chuyển đến đường dẫn sau C:\Windows\System32\ServerMigrationTools

- Sau đó bạn chạy lệnh: SmigDeploy.exe  /Package  /Architecture  amd64  /os  WS08  /Path  C:\MigTools

Nguyen Tan Duy

- Trên máy FileServer (Windows Server 2008 R2), bạn tạo thư mục DATA ở ổ đĩa C:. Trong thư mục DATA, bạn tạo thêm 2 thư mục KETOAN vàNHANSU.

Nguyen Tan Duy

- Phân quyền cho từng folder trên theo yêu cầu:

Folder Data: Chỉ có thành viên Group ketoan và nhansu được vào.

Nguyen Tan Duy

Folder Ketoan: Group Ketoan được quyền Modify.

Nguyen Tan Duy

Folder Nhansu: Group Nhansu được quyền Modify.

Nguyen Tan Duy

3/ Kết nối đến Target Server và chuyển dữ liệu

- Truy cập SERVER1, copy folder MigTools về để trên C:\

Nguyen Tan Duy

- Mở CMD và di chuyển đến đường dẫn sang thư mục MigTools\SMT_ws08_amd64.

+ Chạy lệnh sau: SmigDeploy.exe 

+ Sau khi chạy xong hệ thống sẽ bật lên chương trình PowerShell.

Nguyen Tan Duy

- Tại màn hình PowerShell, bạn gõ lệnh: Send-SmigServerData –ComputerName FILE-SRV-2012 –SourcePath C:\Data –DestinationPath C:\Data –Recurse –Include All Force.

(Tham số -Include All: dùng để chỉ định chép tất cả các dữ liệu và quyền tương ứng sang Target Server)

- Khai báo mật khẩu dùng cho quá trình truyền dữ liệu.

Nguyen Tan Duy

Quá trình kết nối đến Target Server.

Nguyen Tan Duy

- Truy cập vào đường dẫn sau C:\MigTools\SMT_ws08_amd64, chạy ServerMigration.

Nguyen Tan Duy

- Chạy lệnh sau: Receive-SmigServerData, khai báo Password đã thiết lập bên trên.

Nguyen Tan Duy

- Quá trình truyền dữ liệu được thực hiện.

Nguyen Tan Duy

- Kiểm tra thành công.

Nguyen Tan Duy

-  Trên SERVER1 (Target Server) kiểm tra trong C:\ có folder Data được transfer qua từ FileServer.

Nguyen Tan Duy

- Kiểm tra vẫn giữ nguyên quyền.

Nguyen Tan Duy

Nguyen Tan Duy