Upgrade Exchange Server 2007/2010 lên Exchange Server 2013 - Phần 3 – Cấu hình Send Connector và Receive Connector (vi-VN)

Upgrade Exchange Server 2007/2010 lên Exchange Server 2013 - Phần 3 – Cấu hình Send Connector và Receive Connector (vi-VN)

I- GIỚI THIỆU:

Trong phần trước tôi đã trình bày thao tác cài đặt hệ thống Exchange Server 2013 chung domain với Exchange Server 2007/2010 và Migrate Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013. Tuy nhiên do trên Exchange Server 2013 chưa có Send Connector và chưa được cấu hình Receive Connector nên chưa thể gửi và nhận Mail với bên ngoài. Trong phần này tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình Send Connector và Receive Connector để Exchange Server 2013 có thể gửi và nhận mail với bên ngoài.

 II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

 - EX2010: Exchange Server 2010 và Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2008 R2 SP1

 - EX2013: Domain member chạy Windows Server2012

 Để thực hiện bài LAB này, bạn cần thực hiện xong bài LAB sau đây:

a. Phần 1: Cài đặt Exchange Server 2013 cùng Domain với Exchange Server 2007/2010

b. Phần 2: Migrate Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013

 * Quy trình thực hiện:

1/ Cấu hình Send Connector

2/ Cấu hình Receive Connector

III- TRIỂN  KHAI CHI TIẾT:

1/ Cấu hình Send Connector

- Trên máy EX2010, mở Exchange Management Console, khảo sát Send Connector đã tạo sẵn. Trên Exchange Server 2010, tôi đã tạo sẵn một Send Connector tên là To Internet dùng để ra Mail tất cả các domain bên ngoài.

Dong Phuong Nam

- Sang máy EX2013, mở Exchange Admin Center. Ở khung bên trái bạn chọn Mail Flow, sau đó chọn Send Connector. Bạn sẽ thấy Send Connector tên là To Internet nhưng Send Connector này chỉ sử dụng cho Exchange Server 2010. Nhấn nút Edit để cấu hình. 

Dong Phuong Nam

- Ở khung bên trái, bạn chọn mục Scoping. Quan sát chỉ thấy máy Exchange Server 2010 là EX2010. Nhấn vào biểu tượng dấu +. 

- Chọn thêm máy Exchange Server 2013 là EX2013.

Dong Phuong Nam

- Quan sát kết quả và nhấn nút Save. 

Dong Phuong Nam

2/ Cấu hình Receive Connector

- Trên máy EX2010, quan sát 2 Receive Connector có sẵn là Client <ServerName> và Default <ServerName>. 

Dong Phuong Nam

- Sang máy EX2013, ở khung bên trái chọn Mail Flow. Qua tab Receive Connector, ở mục Select Server, bạn chọn server EX2010.mcthub.local, bạn cũng thấy 2 Receive Connector này.

Dong Phuong Nam

- Chọn máy EX2013.mcthub.local bạn sẽ thấy 5 Receive Connector

Để có thể hiểu chức năng của 5 Receive Connector này bạn cần hiểu rõ các service sau đây trong hệ thống Exchange Server 2013:

+ Front End Transport service - Service này chạy trên tất cả các Client Access servers trong hệ thống và hoạt động như một proxy đối với các E-Mail đi ra và đi vào hệ thống Exchange Server 2013.  The Front End Transport service không kiểm duyệt nội dung E-Mail mà chỉ giao tiếp với Transport service trên Mailbox server, Front End Transport service không lưu trữ Mail trong hàng đợi.

+ Transport service - Đây là service hoạt động trên các Mailbox Server, service này hoạt động giống như Hub Transport Server trong phiên bản Exchange Server 2007/2010. Service này giữ chức năng vận chuyển E-mail trong hệ thống và kiểm duyệt nội dung E-Mail. Điểm khác biệt so với Exchange Server 2007/2010 là service này không giao tiếp trực tiếp với Mailbox Server, nhiệm vụ này được chuyển cho Mailbox Transport service. Transport service chỉ vận chuyển E-Mail giữa Mailbox Transport service, Transport service, và Front End Transport service.

+ Mailbox Transport service – Đây là service hoạt động trên các Mailbox server, service này có 2 service tách biệt là Mailbox Transport Submission và Mailbox Transport Delivery. Mailbox Transport Delivery nhận E-Mail bằng SMTP từ Transport service trên các Mailbox server và kết nối đến mailbox database nội bộ bằng cách sử dụng Exchange remote procedure call (RPC). Mailbox Transport Submission sẽ kết nối đến mailbox database nội bộ bằng RPC để lấy E-Mail và gửi E-Mail bằng SMTP tới Transport service trên các Mailbox server.

Như vậy qui trình gửi nhận mail trên Exchange Server 2013 có thể mô tả bằng hình dưới:

Dong Phuong Nam

(Hình minh họa từ technet.microsoft.com)

 Tiếp theo tôi sẽ trình bày chức năng của 5 Receive Connector trên Exchange Server 2013

- Khi cài đặt Mailbox Server Role, Exchange Server sẽ tự tạo ra 2 Receive Connector dưới đây, 2 Receive Connector không cần cấu hình gì thêm để có thể hoạt động.

+ Default <server name>Kết nối giữa Mailbox servers chạy Transport service từ Edge servers.

+ Client Proxy <server name>Kết nối với front-end servers bằng SMTP.

- Khi cài đặt Client Access Server, 3 Receive connectors sẽ được tự động tạo ra bao gồm:

+ Default FrontEnd <server name>:  Nhận Mail từ bên ngoài bằng SMTP (port 25). Đây là Receive Connector chính để nhận mail từ bên ngoài vào hệ thống.

+ Outbound Proxy Frontend <server name>Hoạt động như 1 outbound proxy đối với những E-Mail được gửi tới Client Access Server từ Mailbox Server

+ Client Frontend <server name>Thiết lập kết nối bảo mật bằng Transport Layer Security (TLS).

- Bạn chọn Default FrontEnd <server name>, nhấn nút Edit.

 Dong Phuong Nam

- Ở khung bên trái chọn security, bạn đánh dấu chọn vào ô Anonymous users để có thể nhận Mail từ tất cả mọi sender từ bên ngoài.

Dong Phuong Nam

- Qua Scoping khảo sát: Receive Connector này sẽ nhận Mail từ tất cả các IP bằng port 25. 

Dong Phuong Nam

- Chọn Receive Connector Default <server name>, nhấn nút Edit. 

- Ở mục bên trái chọn Security, bạn khảo sát các quyền. 

- Ở khung bên trái, chọn Scoping khảo sát. Bạn thấy Receive Connector này sẽ nhận Mail từ tất cả các IP bằng port 2525 (mã hóa với TLS). 

picture008

- Restart máy Exchange Server 2013. Tới đây bạn có thể kiểm tra việc gửi và nhận Mail. Bạn có thể cấu hình thêm một Mail Server khác trong nội bộ sử dụng domain khác và cấu hình DNS Conditional Forwarder để kiểm tra việc gửi nhận Mail. 

- Bước tiếp theo bạn cần gỡ bỏ Exchange Server 2007/2010 khỏi hệ thống, tôi sẽ trình bày thao tác này trong phần tới.
www.mcthub.com

By Đồng Phương Nam

Cảm ơn bạn đã xem bài viết

Leave a Comment
  • Please add 4 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Fernando Lugão Veltem edited Revision 2. Comment: added vi-VN on title and tag

Page 1 of 1 (1 items)