I. GIỚI THIỆU:
Microsoft Transporter là một công cụ cho phép chuyển E-Mail từ 1 POP Server (Ví dụ Mdaemon) sang Exchange Server, đây là một công cụ khá hữu ích trong trường hợp bạn muốn chuyển hệ thống Mail của mình từ một phiên bản Mail Server dùng POP như Mdaemon sang Exchange mà không muốn các User bị mất Mail. Trong bài viết nhỏ này, tôi sẽ trình bày thao tác chuyển E-Mail từ Mdaeon Mail Server sang Exchange 2007 Server.

II. MÔ HÌNH:
Bài Lab này dùng 2 máy:
- PC02 (Exchange 2007 Server), Ip 192.168.2.2
- PC22 (Mdaemon Mail Server), Ip 192.168.2.22
Cả hai server này đều sử dụng mail domain dom2.com

Trên PC22 đã có sẵn 2 Mailbox u1 và u2
Kiểm chứng nội dung Mailbox u2 như sau


III. THỰC HIỆN:

Bước 1: Cài đặt Microsoft Transporter:
- Download tại đây
- Thực hiện cài đặt theo các lựa chọn mặc định:


Bước 2: Phân quyền cho Administrator thực hiện chuyển Mail
Để có thể thực hiện công việc này, Administrator cần có quyền Exchange Impersonation trên Client Access Server, đây là quyền cho phép gọi một dịch vụ thay cho 1 User khác 
- Trước tiên bạn cần biết chính xác Distinguished Name của Client Access Server bằng lệnh Get-ClientAccessServer | select name,distinguishedname | fl

- Bạn nên Copy tên này để Paste cho tiện ở bước sau
- Phân quyền cho Administrator bằng lệnh 
Add-ADPermission –Identity -User -ExtendedRights ms-Exch-EPI-Impersonation


Bước 3:Tạo File CSV chứa danh sách các Mailbox cần chuyển Mail
- Trước tiên, trên Exchange bạn tạo sẵn 2 Mailbox User teo và ti (2 Mailbox này sẽ chứa Mail chuyển sang từ Mailbox của u1 và u2)

- Bạn có thể dùng Excel để tạo File như sau

Trong đó:
+ SourceIdentity: E-mail account của User Mdaemon server
+ SourceServer: Computer Name hoặc IP của Mdaemon server
+ SourceLoginID: User Name dùng kết nối kết Mdaemon server
+ SourcePassword: password
+ TargetIdentity: Mailbox của Exchange dùng để tiếp nhận Mail từ Mdaemon chuyển sang
- Save File này dưới dạng CSV

Nếu máy bạn không cài Excel, bạn có thể soạn 1 File Text như bên dưới cũng được


Bước 4: Sử dụng Microsoft Transporter để thực hiện chuyển Mail
- Mở Microsoft Transporter -- Nhấn Add Mailbox

- Chọn File đã tạo ở bước trước

- Bạn quan sát thấy các Mailbox xuất hiện, chú ý cột Migration Status phải là 
"Ready for migration" 

- Chọn tất cả các Mailbox cần chuyển Mail, Click phải -- Chọn Migrate selected Mailboxes

- Chọn loại Mailbox là POP, đánh 2 dấu Check theo hình -- Chọn tên Exchange Server

- Chọn All E-Mail để chuyển tất cả các E-Mail

- Nhấn nút Migrate

- Finish -- Thành công mỹ mãn rồi 

- Cấu hình Outlook cho User ti và kiểm tra kết quả


By Đồng Phương Nam