I- GIỚI THIỆU:

Trong môi trường ảo hóa, nếu bạn lưu dữ liệu của máy ảo (file VHD, snapshot,...) vào cùng một Server thì sẽ rất nguy hiểm. Khi Server đó gặp sự cố thì toàn bộ hệ thống mạng của bạn sẽ bị tê liệt. Do đó, trong phần 5 của loạt bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn triển khai High Availability cho Virtual Machine Manager để tăng tính sẵn sàng cao và tính chịu lỗi của dữ liệu máy ảo.

 II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Nguyen Manh Trong

* Chuẩn bị:

- Bạn tạo đĩa ảo đã cài đặt sẵn Windows Server 2012, đặt tên cho đĩa ảo là: Base12A-WS12-TMP.VHD.

* Quy trình thực hiện:

1/ Cài đặt iSCSI Target trên máy SERVER1 và SERVER2

2/ Tạo iSCSI Virtual Disk và iSCSI Target trên SERVER1 và SERVER2

3/ iSCSI Initiator kết nối đến 2 iSCSI Target đã tạo

4/ iSCSI Initiator tạo Storage Pool, Virtual Disk và Volume

5/ VMM Server add Host Hyper-V và copy file VHD

6/ VMM Server thêm Storage và điều chỉnh Storage cho Host Hyper-V

7/ Tạo máy ảo

8/ Kiểm tra

III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

1/ Cài đặt iSCSI Target trên máy SERVER1 và SERVER2

- Trên máy SERVER1, bạn mở Server Manager. Sau đó bạn vào menu Manage, chọn Add Roles and Features.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Before you begin, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select installation type, bạn chọn Role-based or feature-based installation.

Nguyen Manh Trong

- Màn h��nh Select destination server, bạn chọn SERVER1.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select server roles, bạn bung mục File and Storage Services. Sau đó bạn đánh dấu chọn vào ô iSCSI Target Server.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select features, bạn giữ nguyên như mặc định.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Confirm installation selections, bạn đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required. Sau đó bạn nhấn nút Install để tiến hành cài đặt.

Nguyen Manh Trong

- Trên máy SERVER2, bạn thực hiện cài đặt tương tự như SERVER1.

2/ Tạo iSCSI Virtual Disk và iSCSI Target trên SERVER1 và SERVER2

- Trên máy SERVER1, trong Server Manager, bạn chọn File and Storage Services, chọn iSCSI. Tiếp theo ở mục Tasks nằm ở góc phải, bạn chọn New iSCSI Virtual Disk.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select iSCSI virtual disk location, bạn chọn Select by Volume, sau đó bạn chọn ổ đĩa C:.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Specify iSCSI virtual disk name, ở mục Name, bạn đặt tên là iSCSIDisk1.

Nguyen Manh Trong

- Màn hinh Specify iSCSI virtual disk size, bạn thiết lập dung lượng là 30 GB.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình iSCSI Target, bạn chọn vào ô New iSCSI Target.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Target Name and Access, ở mục Name, bạn đặt tên là Target1.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Access Servers, bạn sẽ chỉ định máy nào sử dụng đĩa ảo này. Bạn nhấn vào nút Add.

Nguyen Manh Trong

- Cửa sổ Add initiator ID, bạn chọn vào mục Enter a value for the selected type. Ở mục Type, bạn chọn IP Address. Sau đó ở mục Value, bạn nhập vào địa chỉ IP của máy DC2012: 172.16.1.10.

Nguyen Manh Trong

- Quan sát IP đã được thêm vào.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Enable Authentication, bạn giữ nguyên thiết lập như mặc định.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Confirmation, bạn kiểm tra lại các thông số mà mình đã thiết lập. Cuối cùng bạn nhấn nút Create để tạo iSCSI Virtual Disk.

Nguyen Manh Trong

- Sau khi cài đặt thành công, bạn nhấn vào nút Close để đóng cửa sổ này lại.

Nguyen Manh Trong

- Bạn kiểm tra iSCSI Virtual Disk và iSCSI Target đã được tạo.

 

 

Nguyen Manh Trong

- Trên máy SERVER2, thực hiện tương tự như trên: Tạo iSCSI Virtual Disk đặt tên là iSCSIDisk2 dung lượng 30GB, đặt tên iSCSI Target là Target2.

3/ iSCSI Initiator kết nối đến 2 iSCSI Target đã tạo

- Trên máy DC2012, bạn vào Server Manager, chọn iSCSI Initiator.

Nguyen Manh Trong

- Hộp thoại Microsoft iSCSI yêu cầu bạn kích hoạt services iSCSI, bạn nhấn vào nút Yes.

Nguyen Manh Trong

- Trong cửa sổ iSCSI Initiator Properties, bạn nhấn vào tab Targets. Ở mục Target, bạn khai báo tên máy mà bạn muốn kết nối. Bạn nhập vào tên máy SERVER1, sau đó bạn nhấn Quick Connect.

 

Nguyen Manh Trong

- Cửa sổ Quick Connect, bạn kiểm tra hệ thống nhận diện được Target từ iSCSI Target Server,  bảo đảm cột Status là Connected, bạn nhấn nút Done để hoàn tất.

Nguyen Manh Trong

- Tương tự, bạn cũng khai báo cho máy SERVER2.

Nguyen Manh Trong

- Như vậy lúc này bạn đã kết nối đến 2 iSCSI Target nằm ở SERVER 1 và SERVER 2.

Nguyen Manh Trong

- Tiếp theo bạn mở Disk Management (diskmgmt.msc), bạn sẽ thấy xuất hiện thêm 2 phân vùng mới.

Nguyen Manh Trong

4/ iSCSI Initiator tạo Storage Pool, Virtual Disk và Volume

- Trên máy DC2012, quay lại Server Manager, bên trái bạn chọn Files and Storage Services, sau đó bạn bung mục Volumes, chọn Disks. Quan sát thấy xuất hiện thêm 2 đĩa mới.

Nguyen Manh Trong

- Trong mục Volumes, bạn chọn Storage Pools. Tiếp theo bạn vào menu TASKS ở góc bên phải, chọn New Storage Pool.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Before you begin, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Specify a storage pool name and subsystem, ở mục Name, đặt tên là StoragePool1.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select physical disks for the storage pool, bạn đánh dấu chọn vào các đĩa mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấn Next và nhấn Create để tạo mới.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Confirm selections, bạn kiểm tra lại thông tin và nhấn Create.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình View results, khi bạn nhận được thông báo You have successfully completed the New Storage Pool Wizard nghĩa là bạn đã tạo Storage Pool thành công, bạn nhấn vào nút Finish.

Nguyen Manh Trong

- Ở nhóm Virtual Disks nằm ở bên dưới Storage Pools, bạn nhấn chuột vào mục TASKS, chọn New Virtual Disk.

Nguyen Manh Trong

- Màn hinh Select the storage pool, bạn chọn lựa storage pool mà mình đã tạo.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Specify the virtual disk name, ở mục Name, bạn đặt tên là VirtualDisk1.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select the Storage layout, bạn lựa chọn loại đĩa là Mirror.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Specify the provisoning type, bạn chọn dạng Fixed để tận dụng dung lượng thật sự trong Storage Pool.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Specify the size of the virtual disk, bạn chọn vào ô Maximum Size để lấy dung lượng tối đa.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Confirmation selections, bạn nhấn vào nút Create để tạo mới.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình View Results, khi bạn nhận được thông báo The New Virtual Disk Wizard successfully completed nghĩa là quá trình tạo đĩa ảo đã thành công. Lưu ý, bạn không đánh dấu chọn vào ô Create a virtual disk when this wizard closes. Bạn nhấn vào nút Close để đóng lại.

Nguyen Manh Trong

- Bạn mở Disk Management sẽ thấy xuất hiện thêm đĩa mới. Chúng ta sẽ tạo volume trên đĩa này.

Nguyen Manh Trong

- Chuột phải vào Virtual Disk vừa tạo, chọn New Volume.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select the server and disk, bạn chọn lựa Server và Virtual disk mà mình đã tạo, sau đó nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Specify the size of the volume, ở mục Volume size, bạn thiết lập dung lượng cho đĩa của mình.

(Sở dĩ ở đây chỉ có khoảng 28 GB vì bạn đã tạo dạng đĩa là Mirror)

 

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Assign to a drive letter or folder, bạn gán ký tự cho ổ đĩa.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select file system settings, ở mục Volume Label, bạn nhập vào tên cho đĩa là Mirrored Volume.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Confirm selections, bạn nhấn Create để tạo mới Volume.

Nguyen Manh Trong

- Tiếp theo bạn mở Disk Management, quan sát thấy volume mới đã được tạo và có ký tự là ổ đĩa F:

Nguyen Manh Trong

- Mở ổ đĩa F:, tạo 1 folder tên là VMStore. Folder này sẽ dùng làm Storage cho VMM để lưu trữ máy ảo.

Nguyen Manh Trong

- Chuột phải vào folder VMStore, chọn Properties. Qua tab Sharing, bạn nhấn nút Advanced Sharing.

Nguyen Manh Trong

- Bạn đánh dấu chọn vào ô Share this folder, sau đó nhấn nút Permissions.

Nguyen Manh Trong

- Bạn phân quyền Full Control cho Everyone.

Nguyen Manh Trong

5/ VMM Server add Host Hyper-V và copy file VHD

- Trên máy VMMServer, bạn mở Virtual Machine Manager Console. Ở góc dưới bên trái, bạn nhấn vào mục Fabric. Sau đó bạn nhìn ở khung trên, chuột phải vào All Hosts, chọnAdd Hyper-V Hosts and Clusters.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Resource Location, bạn chọn Windows Server computers in a trusted Active Directory domain.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Credentials, bạn chọn Manually enter the credentials. Sau đó bạn khai báo username và mật khẩu.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Discovery Scope, chấp nhận lựa chọn mặc định để tìm Host Hyper-V theo tên. Nhập vài ký tự bắt đầu của phần tên máy ở klhung Computer Name. Ở đây tôi nhập từ "MCTHUB" có nghĩa là tìm các máy Host Hyper-V có tên bắt đầu bằng từ "MCTHUB” và nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

- Chương trình Discover sẽ dò tìm trong Active Directory và cho kết quả. Bạn chọn máy Host Hyper-V cần đưa vào SCVMM quản lý là mcthub-host1.mcthub.local và nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

- Cửa sổ Virtual Machine Manager sẽ mở role Hyper-V, bạn nhấn nút OK.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Host Group chứa Host Hyper-V cần thêm là All Hosts và nhấn Next. Host group là một nhóm chứa các Host Hyper-V dùng để thi���p lập các cấu hình chung cho các Host Hyper-V. Do chưa tạo thêm Host group nên trong SCVMM mặc định chỉ có 1 host group tên là All Hosts.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Summary, bạn kiểm tra thông tin và nhấn nút Finish.

Nguyen Manh Trong

- SCVMM sẽ mở cửa sổ Jobs. Bạn chờ đợi và quan sát tiến trình thực hiện trong cửa sổ này.

Nguyen Manh Trong

- Khi cột Status hiển thị là Completed. Bạn có thể đóng cửa sổ này lại.

Nguyen Manh Trong

- Quay lại màn hình SCVMM, bạn sẽ thấy máy Host đã được đưa vào SCVMM thành công.

Nguyen Manh Trong

- Tiếp theo, chúng ta sẽ copy file đĩa cứng ảo đã được cài đặt Windows Server 2012 vào Library Server. Bạn bung Library Server - SCVMMSERVER.MCTHUB.LOCAL – MSSCVMMLibrary, chọn VHDs. Quan sát thấy có 4 đĩa cứng ảo đã được SCVMM tạo sẵn.

Nguyen Manh Trong

- Chuột phải vào VHDs, chọn Explore.

Nguyen Manh Trong

- Bạn copy file đĩa cứng ảo đã được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows Server 2012 vào thư mục này.

Nguyen Manh Trong

- Quay lại cửa sổ SCVMM, chuột phải vào VHDs, bạn nhấn Refresh.

Nguyen Manh Trong

- Quan sát thấy đĩa cứng ảo mà bạn vừa copy đã xuất hiện.  

Nguyen Manh Trong

6/ VMM Server thêm Storage và điều chỉnh Storage cho Host Hyper-V

- Tiếp tục ở khung bên dưới bạn chọn Fabric. Sau đó bạn nhấn chuột phải vào mục Storage, chọn Add Storage Devices.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select Provider Type, bạn chọn Add a Windows-based file server as managed storage device.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Specify Discovery Scope, chỉ định Storage mới là máy DC2012. Ở mục Run As Account, bạn sẽ chỉ định dùng quyền của user nào để chạy dịch vụ này. Bạn nhấn vào nút Browse.

Nguyen Manh Trong

- Trong cửa sổ Select a Run As Account, bạn nhấn vào nút Create Run As Account.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Provide the details for this Run As Account, ở mục Name, bạn đặt tên là Administrator. Ở khung username, bạn chỉ định user MCTHUB\Administrator, sau đó nhập vào mật khẩu ở mục Password và Confirm Password.

Nguyen Manh Trong

- Quay lại cửa sổ Select a Run As Account, bạn chọn lựa user Administrator mà mình vừa thiết lập.

Nguyen Manh Trong

- Tiếp theo bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

- Quá trình thu thập thông tin được diễn ra.

Nguyen Manh Trong

- Ở mục Select Storage Devices, bạn lựa chọn thư mục sẽ sử dụng để lưu trữ trong VMM. Bạn đánh dấu chọn vào thư mục VMStore mà chúng ta đã tạo.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Summary, bạn kiểm tra lại thông tin, sau đó nhấn Finish.

Nguyen Manh Trong

- Cửa sổ Jobs sẽ xuất hiện. Khi bạn nhận được thông báo Completed nghĩa là quá trình thêm Storage thành công.

Nguyen Manh Trong

- Quan sát thấy thư mục VMStore đã được đưa vào Storage của VMM.

Nguyen Manh Trong

- Tiếp theo bạn cần chỉ định thư mục VMStore sẽ là nơi lưu trữ máy ảo. Trong nhóm Fabric, bạn bung mục All Host. Chuột phải vào mcthub-host1, chọn Properties.

Nguyen Manh Trong

- Ở khung bên trái, bạn chọn Host Access. Sau đó ở mục Run As Account, bạn nhấn vào nút Browse.

Nguyen Manh Trong

- Bạn chọn lựa user Administrator, và nhấn OK.

Nguyen Manh Trong

- Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn OK.

Nguyen Manh Trong

- Tiếp tục chuột phải vào mcthub-host1, chọn Properties. Ở khung bên trái, bạn chọn Storage. Chúng ta sẽ thêm Storage mới cho máy host. Bạn nhấn vào biểu tượng Add, chọnAdd File Share.

Nguyen Manh Trong

- Ở mục File share path, bạn nhập vào đường dẫn UNC của thư mục Store, trong bài lab này sẽ là \\dc2012.mcthub.local\VMStore. Sau đó nhấn OK.

Nguyen Manh Trong

- Tiếp tục chuột phải vào mcthub-host1, chọn Properties. Ở khung bên trái, bạn chọn Placement. Xóa các nơi lưu trữ cũ bằng cách nhấn vào nút Remove.

Nguyen Manh Trong

- Sau khi xóa xong, bạn nhấn vào nút Add.

Nguyen Manh Trong

- Chọn đường dẫn là thư mục VMStore nằm trên máy DC2012.

Nguyen Manh Trong

- Sau đó bạn nhấn OK.

Nguyen Manh Trong

7/ Tạo máy ảo

- Trong cửa sổ SCVMM, ở khung bên dưới bạn chọn VMs and Services. Bung mục All Hosts, chuột phải vào mcthub-host1, chọn Create Virtual Machine.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select Source, bạn nhấn vào nút Browse.

Nguyen Manh Trong

- Bạn chọn đĩa cứng ảo đã được cài đặt Windows Server 2012.

Nguyen Manh Trong

- Sau khi chọn xong, bạn nhấn Next.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Specify Virtual Machine Identity, ở mục Virtual Machine Name, bạn đặt tên cho máy ảo của mình là SERVER 5.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Configure Software, bạn chọn Memory, sau đó bạn thiết lập giá trị bộ nhớ cho máy ảo là 1024 MB.

Nguyen Manh Trong

- Bạn chọn tiếp mục Network Adapter và chọn card mạng cho máy ảo là External.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select Destination, chương trình hỏi bạn sẽ để máy ảo này nằm trong Host nào. Do chúng ta chỉ có 1 host nên bạn chọn All Hosts.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Select Hosts, bạn nhấn chọn vào mcthub-host1. Ở khung Details, bạn nhấn vào tab Rating Explanation. Khi bạn nhận được thông báo This destination meets all of the requirements of this virtual machine nghĩa là host mà bạn chọn đủ điều kiện hoạt động cho máy ảo.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Configure Settings, bạn giữ nguyên các thiết lập như mặc định. Kiểm tra nơi lưu trữ máy ảo là \\dc2012.mcthub.local\VMStore.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Add Properties, bạn cũng giữ nguyên thiết lập như mặc định.

Nguyen Manh Trong

- Màn hình Summary, bạn kiểm tra lại thông tin và nhấn nút Create để khởi tạo máy ảo mới.

Nguyen Manh Trong

- Quá trình tạo máy ảo được thực hiện.

Nguyen Manh Trong

- Khi cột Status hiển thị Completed nghĩa là máy ảo của bạn đã được tạo thành công.

Nguyen Manh Trong

- Quan sát thấy máy ảo SERVER 5 đã xuất hiện trong mcthub-host1.

Nguyen Manh Trong

- Bạn chọn máy ảo SERVER 5, sau đó trên thanh công cụ bạn nhấn vào biểu tượng Power On để khởi động máy ảo.

Nguyen Manh Trong

- Tiếp theo bạn nhấn vào biểu tượng Connect or View, chọn Connect via Console để kết nối vào màn hình máy ảo.

Nguyen Manh Trong

- Quá trình khởi động máy ảo hoàn tất.

Nguyen Manh Trong

- Qua máy DC2012, bạn truy cập vào thư mục F:\VMStore, kiểm tra thấy nơi lưu máy ảo SERVER5.

Nguyen Manh Trong

8/ Kiểm tra

Bây giờ bạn hãy tắt máy ảo, sau đó tắt máy Server1 hoặc Server2. Khởi động máy ảo, vẫn hoạt động bình thường.

Cám ơn bạn đã xem bài viết!

By Nguyễn Mạnh Trọng