Bu web seminerinde geçmişden günümüze Active Directory Recovery methodları anlatılıp, uygulamalar yapılacaktır.