در قسمت اول - ما یک (LAB)جدید ایجاد کرده ایم . و سپس فایل ISO نرم افزار System Center 2012 Configuration Manager را extracted   کرده ایم و در سرور AD ، کپی کردیم . سپس ما کانتینر System Management را در سرور AD ایجاد کرده ایم . و دسترسی های لازم را به این کانتینر اختصاص داده ایم. Schema را برای Configuration Manager آماده کردیم . سپس پورت TCP به شماره های 1433، 4022 را جهت SQL replication بین سایت ها باز کردیم. NET Framework 4.0 و بعضی از ویژگی ها را بر روی سرورها نصب کردیم. و سپس installed SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 را دانلود و نصب کردیم . سپس تنظیمات مربوط به امنیت و Memory مربوط به SQL را انجام میدهیم. و در پایان ما CAS را نصب کردیم.

در قسمت دوم - در این مرحله ما Primary server و SQL Server 2008 R2 SP1 CU6 را نصب و پیکربندی کردیم. ما در این قسمت Configuration Manager 2012 را بر روی سرور p01 نصب کردیم و عملیات رپلیکیشن با سرور CAS را چک کردیم.

در قسمت سوم - ما متدهای دیسکاوری و boundaries  را پیکربندی کرده ایم و یک boundary group ایجاد کرده ایم . و سپس ما آنها را برای Automatic Site Assignment و Content Location پیکربندی کردیم. حالا ما میخواهیم بعضی از roles ها را برای Hierarchy مان ایجاد کنیم و سپس Custom Client Device Settings را پیکربندی می کنیم و سپس بر روی تمام سیستم هایی که توسط سایت p01 مع آوری شده است ، deploy می کنیم. و سپس ما یک Custom Client User Settings ایجاد میکنیم و آن را بر روی تمام کاربران جمع آوری شده ، به منظور مشخص کردن تنظیمات  User and Device  ،
deploy می کنیم.

در قسمت چهارم - ما رول Application Catalog را بر روی Hierarchy مان نصب کردیم. ما سپس Custom Client Device Settings را پیکربندی کردیم و سپس تنظیمات انجام شده را بر روی مجموعه نصب AllSystems در سرور p01 مان ، Deploy کردیم.سپس ما Custom Client User Settings را ایجاد کردیم و تنظیمات را بر روی مجموعه All User ها Deploy کردیم.

حالا ما رول WSUS server نصب میکنیم(که آن پیش نیاز رول Software Update Point می باشد) ما سپس رول Software Update Point role را بر روی سرورهای CAS و P01 نصب خواهیم کرد. و sup را برای Deploy کردن ConfigMgr Client Agent  پیکربندی میکنیم. که این روش بهترین متد برای Deploy کردن Configuration Manager Client Agent است.

لینک های زیر جهت مطالعه بیشتر توصیه میشود :

طراحی برای آپدیت برنامه ها در Configuration Manager - لینک http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg712696.aspx
پیش نیازهای لازم برای آپدیت برنامه ها در Configuration Manager  - لینک http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh237372.aspx
پیکربندی Software Updates در Configuration Manager - لینک http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg712312.aspx
طراحی برای Client Deployment در Configuration Manager - لینک http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg682136.aspx
پیش نیازهای لازم برای Client Deployment در Configuration Manager - لینک http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg682042.aspx
بهترین روش ها برای Client Deployment در Configuration Manager - لینک http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg681994.aspx
مرحله 1- اضافه کردن WSUS Update Services 3.0 SP2نکته : تمامی مرحل زیر را با کاربر smsadmin بر روی سرور CAS انجام دهید.

قبل از اینکه نصب را شروع کنید در درایو d فولدری به اسم sources  ایجاد کنید و پس از share  کردن این فولدر دسترسی Read  به گروه Everyone  بدهید.در پایان بر روی Done کلیک کنید.نکته : مراحل بالا را بر روی سرور P01 تکرار کنید.

کنسول Server Manager را باز کنید سپس بر روی Roles کلیک کنید. و سپس بر روی Add Roles کلیک کنید تا بتوانید رول WSUS Server را اضافه کنید.در ویزار مربوط به Select Server Roles ، گزینه Windows Server Update Services (WSUS) را انتخاب کنید.سپس بر روی add role services required for Windows Server Update Services کلیک کنید و جهت ادامه کار در پنجره Add Required Role Services بر روی Next  کلیک کنید.

و در پنجره introduction to Web Server (IIS) بر روی Next کلیک کنید.در پنجره IIS Role services بر روی Next کلیک کنید.در مرحله بعد بر روی Next کلیک کنید و برای نصب رول مربوطه حتما اطمینان حاصل کنید که به اینترنت متصل هستید و سپس بر روی Install کلیک کنید.

توجه : اگر امکان اتصال به اینترنت را ندارید. پس WSUS30-KB972455-x64 را از لینک زیر دانلود کنید و بر روی سرور نصب کنید.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5216پس از دانلود role ، پنجره Welcome to the Windows Server Update Services 3.0 SP2 Setup Wizard ظاهر می شود.سپس بر روی Next کلیک کنید تا نصب role شروع شود، در این مرحله EULA را قبول کنید و برای ادامه کار بر روی Next کلیک کنید.در مرحله Select Update Source ، مسیر ذخیره آپدیت ها را به D:\Sources\WSUS تغییر دهید و حتما گزینه Store Updates Locally را انتخاب کنید.گزینه Use and Existing Database on this computer را انتخاب کنید و بر روی Next کلیک کنید.پس از کلیک بر روی Next ، سعی در اتصال به SQL Server موجود دارد.

توجه : در عمل بهترین روش این است که شما از یک instance متفاوت در Sql Server برای دیتابیس های Configuration Manager و WSUS  استفاده کنید. این روش باعث می شود که عیب یابی و حل مشکل برای هر کدام از نرم افزارها آسان تر انجام گیرد.در پنجره web site selection ، گزینه Create a Windows Server Update Services 3.0 SP2 را انتخاب کنید.

توجه : در عمل بهترین روش این است که گزینه Create a Windows Server Update Services 3.0 Web site را انتخاب کنید. بنابراین IIS ، یک وب سایت (Web site) اختصاصی برای سرویس WSUS 3.0 به جای استفاده از از وب سایت های موجود که مطعلق به برنامه Configuration Manager site یا دیگر برنامه ها است ، ایجاد میکند. هنگامی که شما از گزینه دوم برای WSUS 3.0 استفاده می کنید. WSUS پورت 8530 را برای HTTP و پورت 8531 برای پورت HTTPS پیکربندی میکنید و شما باید Software Update Point موجود را براساس آن پیکربندی کنید.پس از مرور تنظیمات نصب ، بر روی Next کلیک کنید.در پایان بر روی Finish کلیک کنید.پس از چند دقیقه ویزارد Windows Server Update Services Configuration ظاهر خواهد شد ، شما Cancel را انتخاب کنید.و سپس در پایان بر روی Close در پنجره add roles wizard کلیک کنید.

نکته : تمامی تنظیمات بالا را (نصب رول wsus)بر روی سرور P01 هم تکرار کنید.
مرحله 2 - اضافه کردن رول Software Update Point


لینک اصلی مقاله :