GIỚI THIỆU

Trong hệ thống mạng chuyên nghiệp, nhu cầu cập nhật các bản vá lỗi cho Windows và các ứng dụng là hết sức cần thiết để hệ thống có thể hoạt động ổn định nhất có thể. Trên các phiên bản Windows đều có chức năng Automatic Update cho phép tự động tải và cài đặt các bản vá lỗi (hotfix) từ Server Microsoft Update. Tuy nhiên trong trường hợp hệ thống lớn có rất nhiều máy tính đề cập nhật từ Server Microsoft Update sẽ gây ra hiệu ứng xấu cho đường truyền Internet như tốn băng thông và chậm chạp. Giải pháp sử dụng một Server cập nhật các hotfix từ Server Microsoft Update để cung cấp cho tất cả các máy tính trong mạng là hết sức cần thiết. Bài viết này sẽ giới thiệu thao tác cấu hình Windows Server Update Services (WSUS) trên Windows Server 2012 cho phép thực hiện giải pháp đó

 

Bài LAB sử dụng các máy tính sau

- 1 Máy Windows Server 2012 Domain Controller của domain mcthub.local  (DC2012, IP 172.16.0.10) (Máy này sẽ đảm nhận WSUS và cập nhật các hotfix từ Server Microsoft Update và phục vụ cho toàn bộ máy tính trong mạng).

- 1 hoặc 2 Máy Windows 8 đã join domain (CLIENT1 và CLIENT2): Các máy này đóng vai trò Client sẽ cập nhật hotfix từ Server (DC2012)

 

Bài LAB gồm các bước chính sau đây

- Cài đặt WSUS

- Cấu hình WSUS

- Cấu hình Client bằng Group Policy Object (GPO)

- Tạo Computer Group

- Approve updates

 

TRIỂN KHAI CHI TIẾT

 

1- Cài đặt WSUS

Do WSUS sử dụng account NETWORK SERVICE để lưu trữ các file tạm nên bạn cần phân quyền Full Control cho account này trên 2 thư mục C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files và C:\Windows\Temp

 

Phân quyền Full Control cho account NETWORK SERVICE trên 2 thư mục C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files

 

 

Phân quyền Full Control cho account NETWORK SERVICE trên 2 thư mục C:\Windows\Temp

 

 

Tiếp theo bạn tiến hành cài đặt WSUS bằng cách mở Server Manager - Manage - Add  Roles and Features

 

Hộp thoại Select server roles: Chọn Windows Server Update Services

 

Cài đặt các Feature cần thiết cho WSUS - Nhấn Add Features

 

Hộp thoại Select role services: Chấp nhận 2 thành phần mặc định là WID (Windows Internal Database) và WSUS Servies - Next

 

Hộp thoại Content location selection: Chỉ định một thư mục tùy ý để lưu trữ các bản update - Next

 

Nhấn nút Install để bắt đầu cài đặt

 

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn Launch Post-Installation task

 

Chờ đợi quá trình cấu hình server

 

Khi quá trình thành công, hộp thoại sẽ hiển thị "Configuration successfully completed" - Nhấn Close

2- Cấu hình WSUS

Mở WSUS từ Server Manager

 

Bắt đầu tiến trình cấu hình WSUS. Màn hình Before You Begin, bạn nhấn Next.

 

Màn hình Join the Microsoft Update Improvement Program, bỏ chọn ô Yes, I would like to join the Microsoft Update Improvement Program. Nhấn Next

 

Màn hình Choose Upstream Server, bạn chọn ô Synchronize from Microsoft Update để download các bản cập nhật từ Server Microsoft - Nhấn Next

 

Màn hình Specify Proxy Server, do truy cập Internet trược tiếp không thông qua Proxy server nên bạn không cần chọn dấu chọn ở ô Use a proxy server when synchronizing - Nhấn Next

 

Màn hình Connect to Upstream Server, bạn nhấn vào nút Start Connecting để kết nối đến server Microsoft update

 

Chờ đợi quá trình kết nối, quá trình này mất khá nhiều thời gian và phụ thuộc vào tốc độ đường truyền Internet.

 

Sau khi kết nối thành công, nhấn Next

 

Màn hình Choose Languages, bạn chọn Download Updates only in these languages, sau đó lựa chọn ngôn ngữ cho bản cập nhật, tôi chỉ chọn English - Nhấn Next

 

Màn hình Choose Products, bạn lựa chọn sản phẩm cần download các bản Update. Trong bài LAB này tôi chỉ muốn cập nhật cho các máy tính chạy Windows 8 nên tôi bỏ tất cả các dấu check có sẵn và chỉ đánh dâu Windows 8 - Nhấn Next

 

Màn hình Choose Classifications, bạn chọn loại Update. Trong bài LAB này, để tiết kiệm thời gian download nên tôi chỉ chọn Critical Updates. Nhấn Next

 

Màn hình Set Sync Schedule, bạn chọn Synchronize automatically, sau đó đặt thời gian để lập lịch tùy ý để WSUS server tự động cập nhật với Microsoft Update, tôi chọn 1 giờ sáng và mỗi ngày thực hiện đồng bộ 1 lần - Nhấn Next

 

 

 

Màn hình Finish, bạn đánh dấu chọn vào ô Begin initial synchronization, chương trình sẽ bắt đầu download các bản update đã chỉ định ở bước trước

 

Chọn Synchronizations, quan sát và chờ đợi quá trình download hoàn tất, thời gian chờ đợi phụ thuộc vào số lượng Update được chọn và tốc độ đường truyền Internet của bạn.

 

Sau khi hoàn tất, chọn Synchronizations, kiểm tra trạng thái thành công (Succeeded).

 

Chọn Updates - All Updates . Mục Approval chọn Any Except Declined, mục Status chọn Any. Nhấn nút Refresh bạn sẽ thấy các bản update đã download được từ Microsoft.

 

3- Cấu hình Client bằng Group Policy Object (GPO)

Mở Active Directory Users and Computers, tạo OU tên là WSUS Clients, sau đó bạn di chuyển các Computers Client vào OU này

 

Tiếp theo, mở Group Policy Management, nhấn chuột phải vào OU WSUS Clients, chọn Create a GPO in this domain, and Link it here

 

Ở khung New GPO, bạn đặt tên GPO và nhấn OK

 

Chuột phải vào GPO vừa tạo, chọn Edit.

 

Ở khung bên trái, bạn lần lượt bung Computer Configuration - Policies - Administrative Templates - Windows Components - Windows Update, ở khung bên phải, bạn nhấn chuột phải vào mục Configure Automatic Updates, chọn Edit

 

Qui định các Client sẽ tự động Download Update và cài đặt vào lúc 1 giờ trưa hằng ngày - Nhấn OK

 

Chuột phải vào mục Specify intranet Microsoft update service location, chọn Edit.

 

Do WSUS sử dụng HTTP port 8530, bạn nhập vào URL WSUS Server cho 2 mục Set the intranet update service for detecting services và Set the Intranet static server  http://IP của server:8530 - Nhấn OK

 

Cập nhật policy bằng lệnh GPUPDATE /FORCE

 

Sang máy client, kiểm tra client có được áp đặt policy hay không bằng lệnh GPRESULT /R và bảo đảm trong mục COMPUTER SETTINGS có GPO Configure WSUS

 

Sau khi cấu hình GPO, sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để các máy client có thể xuất hiện trong mục Computers trên WSUS Console. Đối cới những client được áp dụng GPO, sẽ mất khoảng 20 phút để GPO được cập nhật. Để không phải chờ đợi lâu, trên các máy client bạn có thể dùng lệnh GPUPDATE /FORCE để cập nhật policy và lệnh WUAUCTL /DETECTNOW để tiến hành cập nhật nhanh. Tuy nhiên quá trình này cũng có thể mất khá nhiều thời gian, bạn nên kiển nhẫn chờ đợi hoặc thực hiện tiếp các bước tiếp theo và quay lại kiểm tra sau.

 

Sau khi cập nhật client, chuyển sang server, chọn Computers - All Computers - Mục Status chọn Any - Nhấn nút Refresh bạn sẽ thấy danh sách các client đã được cập nhật. Nếu chưa cập nhật, bạn có thể thực hiện tiếp các bước tiếp theo (bỏ qua bước đưa client vào group) và quay lại kiểm tra sau.

 

4- Tạo Computer Group

Trong hệ thống mạng, các client có thể chạy nhiều hệ điều hành khác nhau (Windows 8, Windows 7, Windows XP hay Windows Server 2012). Mỗi Hệ điều hành cần cập nhật các bản update khác nhau. Vì vậy bạn cần phân loại các client dựa vào hệ điều hành bằng cách tạo các Computer Group

Bung mục Computers, nhấn chuột phải vào All Computers, chọn Add Computer Group

 

Hộp thoại Add Computer Group, ở mục Name, đặt tên cho Computer Group - Nhấn OK

 

Chọn máy tính Client để đưa vào Computer Group, nhấn phải chuột chọn Change Membership

 

Chọn Group Windows 8 Clients sau đó nhấn OK.

 

 Kiểm tra máy Client đã được đưa vào Computer Group Windows 8 Clients.

 

5- Approve updates

Để cho phép các máy client download và cài đặt các update, bạn cần approve các ban update cho các computer group chỉ định.  Chọn Updates - All Updates, chọn các bản Update cần Approve - Chuột phải và chọn Approve

 

Chỉ định Computer Group cần Approve - Chọn Approved for install

 

Nhấn OK

 

Chờ đợi quá trình approve, quá trình này có thể nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lượng các bản update mà bạn approve

 

Kiểm tra các Update đã được Approve - Nhấn Close

 

Như vậy dựa vào các cấu hình vừa rồi, WSUS server hàng ngày vào lúc 1 giờ sáng sẽ tự động đồng bộ với server của Microsoft để cập nhật các bản update mới, các máy client sẽ tự động download các bản update từ WSUS server và tự động cài đặt các bản update đó vào lúc 1 giờ trưa hàng ngày.


Cám ơn bạn đã xem bài viết
mcthub.com


 

 

By Đồng Phương Nam