เตรียมการก่อนใช้ Excel 2010 (th-TH)

เตรียมการก่อนใช้ Excel 2010 (th-TH)

Excel 2010 มีหลายอย่างที่เหมือนและแตกต่างจาก Excel 2003 ส่วนที่แตกต่างเห็นชัดเป็นส่วนของเมนูซึ่งเปลี่ยนใหม่เป็น Ribbon แต่พอคลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการได้แล้ว จะพบหน้าตาหน้าจอที่ยังเหมือนเดิม อีกทั้งมีคำสั่งหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นแล้วทำให้รู้สึกว่า Excel 2010 ช่วยผู้ใช้งานมากเกินไปก็มี

หากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยนจาก Excel 2003 มาใช้ Excel 2010 ขอเสนอดังนี้

 1. ควรเลือกใช้ Excel 2010 แทน Excel 2007 แม้ผู้ขายจะบอกว่า Excel 2007 ราคาถูกกว่าและทำงานได้เหมือนกันก็ตาม เพราะ Excel 2010 มีความสามารถที่เหนือกว่าและไว้ใจได้มากกว่า Excel 2007 โดยขอให้เลือกซื้อ Microsoft Office 2010 English Version ซึ่งจะมีแผ่น Office Thai Language ให้ติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนเมนูใน Excel เป็นไทยหรืออังกฤษได้ตามต้องการ และยังช่วยให้สามารถตรวจสอบตัวสะกดภาษาไทยได้ด้วย
   
 2. ควรติดตั้งให้มีทั้ง Excel 2010 และ Excel 2003 ไว้ใช้งาน โดยก่อนจะติดตั้ง Excel 2010 ให้เปลี่ยนชื่อเมนู Microsoft Office ของ 2003 ที่แสดงเมื่อคลิก Start > All Programs ให้เป็น Microsoft Office 2003 ไว้โดยตรง จากนั้นเมื่อติดตั้ง Office 2010 ให้เลือกติดตั้งแบบเก็บโปรแกรมเก่าเอาไว้ตามเดิมทั้งหมด และกำหนดชื่อ Folder ที่ติดตั้งให้เป็นของ Office 2010 ด้วย พอติดตั้งเสร็จแล้วจะพบว่ามีเมนูชื่อ Microsoft Office เกิดขึ้นแยกต่างหากจากเมนูเดิมของ 2003 แล้วให้เปลี่ยนชื่อเมนูเป็น Microsoft Office 2010 ทำให้มีเมนูแยกให้เห็นชัดเจนระหว่าง 2003 และ 2010
   
 3. ควรเปลี่ยนระบบใน Excel 2010 ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเข้าไปในเมนู File > Options แล้วแก้ระบบตามนี้
  1. ในเมนู Advanced ให้ตัดกาช่อง After Pressing Enter... เพื่อทำให้กดปุ่ม Enter แล้ว cursor อยู่ในเซลล์เดิม
  2. ในเมนู Advanced ให้ตัดกาช่อง Allow Editing directly... เพื่อทำให้ใช้ Formula Bar แก้ไขสูตรได้ง่ายและชัดเจนกว่าแก้ไขในเซลล์
  3. ในเมนู Advanced ให้ตัดกาช่อง Show Function Screen Tips เพื่อทำให้ตัวช่วยเกี่ยวกับโครงสร้างของสูตรไม่เปิดขึ้นมาบังแนวหัวตาราง
  4. ในเมนู Formula ให้ตัดกาช่อง Formula AutoComplete เพื่อทำให้หยุดการช่วยพิมพ์สูตรที่อาจได้สูตรไม่ตรงกับที่ต้องการ
  5. ในเมนู Formula ให้ตัดกาช่อง Enable background error checking เพื่อลบจุดเขียวตรงมุมซ้ายบนของเซลล์ที่ช่วยเตือนว่าอาจจะมีข้อผิดพลาด
  6. ในเมนู General ให้เลือก Font และ Font Size ที่เห็นได้ชัดเจน และกำหนดชื่อ User Name
  7. ในเมนู Save ให้กำหนด Default file location ที่ต้องการ
  8. ในเมนู Customize Ribbon ให้กาเลือกเมนู Developer เพื่อใช้ Macro Recorder / VBA
  9. ในเมนู Quick Access Toolbar ให้เลือกเมนูที่ใช้ประจำ เช่น Open, New, Save, Print Preview, และ Switch Windows
  10. ในเมนู Add-ins > Go ให้ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง Solver Add-ins ไว้ครบถ้วน และเลือก Browse หาแฟ้ม Add-in เฉพาะที่ต้องการใช้ประจำ
Leave a Comment
 • Please add 6 and 7 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
 • Ed Price - MSFT edited Revision 3. Comment: Thank you for posting a Thai article here! This is great! I just added some Thai language tags/codes. Thanks!

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • Ed Price - MSFT edited Revision 3. Comment: Thank you for posting a Thai article here! This is great! I just added some Thai language tags/codes. Thanks!

Page 1 of 1 (1 items)