Revision #1

You are currently reviewing an older revision of this page.
Go to current version

Tento dokument Poznámky k verzi popisuje známé problémy, o kterých by měli být uživatelé informování před instalací doplňku PowerPivot for Excel verze Microsoft SQL Server s kódovým názvem Denali CTP3 (stáhnout verzi Denali CTP3) nebo před řešením potíží s tímto produktem. Tento dokument Poznámky k verzi je k dispozici pouze online, nikoliv jakou součást instalačních médií, a je pravidelně aktualizován.

Informace o zahájení práce s doplňkem PowerPivot a jeho instalaci naleznete v dokumentu PowerPivot – soubor Readme. Soubor Readme je k dispozici na instalačních médiích a také na stránce pro stažení souboru Readme. Můžete také navštívit Nápovědu doplňku PowerPivot, Fóra PowerPivot Denali a Portál PowerPivot Wiki.

Obsah

Obsah

1.0 Co je nového

Odkazy na konkrétní stránky nápovědy naleznete v tématu nápovědy doplňku PowerPivot Co je nového. Doplněk PowerPivot for Excel verze Microsoft SQL Server s kódovým názvem Denali, Community Technology Preview 3 (CTP 3) zahrnuje následující nové součásti:

 • Zobrazení diagramu. Zobrazení diagramu, které je dostupné na kartě Domů v okně PowerPivot, umožňuje zobrazovat přehledně uspořádané tabulky, snadno přidávat relace a hierarchie a provádět jejich změny. Další informace naleznete v tématu nápovědy Okno PowerPivot: Zobrazení diagramu.

 • Hierarchie. Hierarchie je seznam podřízených uzlů, které lze vytvořit ze sloupců a uspořádat v libovolném pořadí, aby uživatelé klienta vytváření sestav mohli snadněji vybírat a procházet běžné cesty k datům. Další informace o hierarchiích naleznete v tématech nápovědy Hierarchie v doplňku PowerPivot a Vytvoření hierarchie v tabulce (kurz).

 • Relace v zobrazení diagramu. V zobrazení diagramu lze snadno vytvářet relace mezi sloupci v samostatných tabulkách. Relace jsou vizuálně zobrazeny, což umožňuje rychlou orientaci ve vzájemných relacích všech tabulek. Další informace o relacích v zobrazení diagramu naleznete v tématu nápovědy Vytvoření relací mezi tabulkami (kurz).

 • Více relací. Byla přidána možnost importu více relací. První relace je aktivní, ostatní relace jsou neaktivní a v zobrazení diagramu jsou zobrazeny jako tečkované čáry. Další informace naleznete v tématech nápovědy Okno PowerPivot: Zobrazení diagramu a Vytvoření relací mezi tabulkami (kurz).

 • Mřížka měr. Mřížka měr umožňuje zobrazovat míry v podobě mřížky a snadno vytvářet, upravovat a spravovat míry a klíčové ukazatele výkonu (KPI) v rámci modelu. Další informace naleznete v tématech nápovědy Okno PowerPivot: Mřížka měr a Vytvoření míry a klíčového ukazatele výkonu (kurz).

 • Karta Upřesnit. Funkce upřesnění jsou nyní dostupné na samostatné kartě. Tyto funkce zahrnují možnost vytvářet či upravovat perspektivy, vytvořit souhrn číselného sloupce pomocí agregační funkce a nastavit vlastnosti vytváření sestav pro nástroj klienta vytváření sestav, jako například Project Crescent. Další informace naleznete v tématu nápovědy Okno PowerPivot: karta Upřesnit.

 • Vlastnosti vytváření sestav. V oblasti Vlastnosti vytváření sestav na kartě Upřesnit lze nastavit identifikátor tabulky, hodnoty skupin založené na identifikátoru tabulky, přidat podrobnosti tabulky, nastavit zástupný sloupec, nastavit adresu URL obrázku a nastavit zástupný obrázek pro nástroje klienta vytváření sestav, jako například Project Crescent. Další informace naleznete v tématu nápovědy Okno PowerPivot: karta Upřesnit.

 • Nová funkce jazyka DAX. Za účelem vylepšení funkce relací byla přidána nová funkce:


  • Funkce USERELATIONSHIP. Určuje jednu či více relací, které budou použity v daném výpočtu. Další informace naleznete v tématu nápovědy Funkce USERELATIONSHIP (DAX).

 • Řazení podle jiného sloupce. Pokud nechcete sloupec řadit abecedně, můžete ho nyní řadit podle jiného sloupce. Například můžete řadit podle sloupce s čísly měsíců, který přiřazuje každému měsíci jeho číslo, aby řazení ve sloupci bylo přirozené.

 • Přidání hodnot do řádků a sloupců. Do řádků a sloupců lze nyní přidávat hodnoty.

 • Podpora binárních rozsáhlých objektů. Nyní můžete importovat obrázky a binární rozsáhlé objekty. Data binárních rozsáhlých objektů jsou nyní automaticky rozpoznána a přijata jako binární datový typ.

 • Další změny na kartách. Na základě názoru zákazníků a studií použitelnosti byly na pásu karet na kartách Domů a Návrh nepatrně přesunuty některé funkce.


  • Karta Domů. Tlačítka Ukotvit a Šířka sloupce byla přidána na kartu Návrh. Do oblasti Zobrazení byla přidána tlačítka Zobrazení dat, Zobrazení diagramu, Zobrazit skryté a Mřížka měr. Další informace o kartě Domů naleznete v tématech nápovědy Okno PowerPivot: karta Domů, Okno PowerPivot: Zobrazení diagramu a Okno PowerPivot: Mřížka měr.

  • Karta Návrh. Tlačítko Skrýt a zobrazit bylo odebráno a nahrazeno tlačítkem Zobrazit skryté, které bylo přidáno na kartu Domů. Bylo přidáno tlačítko Označit jako tabulku dat. Při přepnutí do rozšířeného režimu již není na kartě Návrh přidána oblast Upřesnit (místo toho je přidána karta Upřesnit). Další informace o kartě Návrh naleznete v tématu nápovědy Okno PowerPivot: karta Návrh.

Navíc byly do doplňku PowerPivot v předchozích verzích systému SQL Server s kódovým názvem Denali přidány tyto funkce:

 • Perspektiva. Funkce Perspektivy rozšířeného režimu umožňuje přidat, upravit, odstranit, kopírovat a zobrazit perspektivy. Perspektivy jsou vrstvy metadat, které sledují různé řezy nebo sady dat. Perspektivy jsou obvykle definovány pro konkrétní skupinu uživatelů nebo obchodní scénář a usnadňují procházení velkých datových sad. Další informace naleznete v tématech nápovědy Perspektivy v doplňku PowerPivot a Dialogové okno Perspektivy.

 • Klíčové ukazatele výkonu. Klíčový ukazatel výkonu je založen na konkrétní míře a slouží k vyhodnocení aktuální hodnoty a stavu metriky. Další informace naleznete v tématech nápovědy Klíčové ukazatele výkonu (KPI) v doplňku PowerPivot a Dialogové okno Klíčový ukazatel výkonu.

 • Nastavení tabulky dat. Tabulku lze označit jako tabulku dat, což umožní ovlivňovat filtrování dat v aplikaci Excel. Další informace naleznete v tématu Dialogové okno Nastavení tabulky dat.

 • Zobrazení podrobností. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku v kontingenční tabulce v aplikaci Excel a pak klikněte na položku Zobrazit podrobnosti. Otevře se nový list s podkladovými daty, ze kterých vychází hodnota zadané buňky. Další informace naleznete v části Zobrazit podrobnosti v tématu Vytvoření sestavy kontingenčních tabulek nebo kontingenčních grafů.

 • Nové funkce jazyka DAX. Přidali jsme několik nových funkcí, abychom rozšířili jazyk v oblastech, které byly našimi zákazníky požadovány nejvíce:


  • Statistické funkce. Další informace naleznete v tématu nápovědy Statistické funkce (DAX).


   • Funkce DISTINCTCOUNT. Vrátí počet jedinečných buněk (DISTINCTCOUNT()). Další informace naleznete v tématu nápovědy DISTINCTCOUNT, funkce (DAX).

   • Vytvoření křížového obsahu. Tabulka obsahuje statistické funkce pro vytvoření křížového obsahu (CROSSJOIN(), GENERATE(), GENERATEALL()). Další informace naleznete v tématech nápovědy CROSSJOIN, funkce (DAX), GENERATE, funkce (DAX) a GENERATEALL, funkce (DAX).

   • Pořadí. Určí pořadí v sadě hodnot (RANK.EQ(), RANKX()). Další informace naleznete v tématech nápovědy RANK.EQ, funkce (DAX) a RANKX, funkce (DAX).

   • Směrodatná odchylka. Tyto funkce byly přidány, aby umožnily vypočítat směrodatnou odchylku celého základního souboru nebo vzorku (STDEV.S(), STDEV.P(), STDEVX.S(), STDEVX.P()). Další informace naleznete v tématech nápovědy STDEV.S, funkce (DAX), STDEV.P, funkce (DAX), STDEVX.S, funkce (DAX) a STDEVX.P, funkce (DAX).

   • Statistické funkce tabulky. Tyto funkce umožňují vytvořit agregovaný obsah tabulky (SUMMARIZE(), ROW()) nebo dočasně přidat sloupce do existujících tabulek (ADDCOLUMNS()), aniž by bylo nutné vytvořit počítané sloupce. Další informace naleznete v tématech nápovědy SUMMARIZE, funkce (DAX), ROW, funkce (DAX) a ADDCOLUMNS, funkce (DAX).

   • Funkce TOPN. Vybere elementy nejvyšší úrovně sady (TOPN()). Další informace naleznete v tématu nápovědy TOPN, funkce (DAX).

   • Odchylka. Vypočítá odchylku celého základního souboru nebo vzorku (VAR.S(), VAR.P(), VARX.S(), VARX.P()). Další informace naleznete v tématech nápovědy VAR.S, funkce (DAX), VAR.P, funkce (DAX), VARX.S, funkce (DAX) a VARX.P, funkce (DAX).

  • Informační funkce. Další informace naleznete v tématu nápovědy Informační funkce (DAX).


   • Funkce LOOKUPVALUE. Informační funkce hledání slouží k vyhledání určité hodnoty v tabulce (LOOKUPVALUE()) nebo k vyhodnocení, zda hodnota nebo kombinace hodnot v řádku existuje v tabulce (CONTAINS()). Další informace naleznete v tématech nápovědy LOOKUPVALUE, funkce (DAX) a CONTAINS, funkce (DAX).

   • Relace podřízených a nadřazených položek. Informační funkce relace nadřazený-podřízený (PATH(), PATHCONTAINS(), PATHITEM(), PATHITEMREVERSE(), PATHLENGTH()). Další informace naleznete v tématech nápovědy PATH, funkce (DAX), PATHCONTAINS, funkce (DAX), PATHITEM, funkce (DAX), PATHITEMREVERSE, funkce (DAX) a PATHLENGTH, funkce (DAX).

  • Funkce SWITCH. Logická funkce umožňující poskytnutí výběru z více voleb možnosti a akce (SWITCH()). Další informace naleznete v tématu nápovědy SWITCH, funkce (DAX).

  • Filtrovací funkce. Další informace naleznete v tématu nápovědy Filtrovací funkce (DAX).


   • Funkce ALLSELECTED. Slouží k odebrání filtru ze sloupců a řádků za účelem zobrazení součtů (ALLSELECTED()). Další informace naleznete v tématu nápovědy ALLSELECTED, funkce (DAX).

   • Funkce pro ověření kontextu. Funkce pro ověření kontextu filtru (ISCROSSFILTERED(), ISFILTERED(), HASONEVALUE(), HASONEFILTER(), FILTERS()). Další informace naleznete v tématech nápovědy ISCROSSFILTERED, funkce (DAX), ISFILTERED, funkce (DAX), HASONEVALUE, funkce (DAX), HASONEFILTER, funkce (DAX) a FILTERS, funkce (DAX).

   • Funkce HASONEVALUE. Informuje, které sloupce obsahují pouze jednu jedinečnou hodnotu (HASONEVALUE()). Další informace naleznete v tématu nápovědy HASONEVALUE, funkce (DAX).

  • Funkce CURRENCY. Matematická funkce pro přetypování měn (CURRENCY()). Další informace naleznete v tématu nápovědy CURRENCY, funkce (DAX).

 • Změna datových typů. Datový typ počítaného sloupce můžete změnit stejným způsobem, jakým můžete změnit datový typ všech nepočítaných sloupců. Další informace naleznete v části Změna datového typu v tématu nápovědy Počítané sloupce.

 • Číselné formáty pro míry. Lze nastavit typ číselného formátu (například měna), zadat, kolik desetinných míst se bude zobrazovat, vybrat symbol, který se bude zobrazovat s čísly, a použít symbol seskupování číslic (například čárku) k oddělení tisíců. Další informace naleznete v části Možnosti formátování v tématu Dialogové okno Nastavení míry (vlastní agregace).

 • Trvalost formátování. Když nyní použijete formátování na sloupce v modelovém prostředí, zůstane formátování při přidávání polí do oblastí hodnot kontingenční tabulky stejné.

 • Seznam polí: Popis. Přidá popisy to tabulek, měr a klíčových ukazatelů výkonu (KPI). Když uživatel umístí v Seznamu polí kurzor na tyto tabulky, míry nebo klíčové ukazatele výkonu, zobrazí se popisky obsahující váš popis kontextu každého pole. Další informace naleznete v tématu nápovědy Seznam polí PowerPivot.

 • Seznam polí: Pořadí zobrazení tabulek a polí. Seznam polí je nyní seřazen abecedně. Další informace naleznete v tématu nápovědy Seznam polí PowerPivot.

[Na začátek]

2.0 Před instalací

Před instalací doplňku PowerPivot si prostudujte následující požadované akce.

2.1 Instalace doplňku PowerPivot se nezdaří, pokud není nainstalován modul runtime sady VSTO 4.0

Před instalací doplňku PowerPivot je nutné nainstalovat modul runtime sady Visual Studio Tools for Office (VSTO) 4.0. Modul runtime sady VSTO lze stáhnout z této stránky Stažení softwaru.

Tento problém se týká pouze uživatelů systému Office 2010. Po vydání aktualizace Office 2010 SP1 nebude vyžadováno samostatné stažení modulu runtime sady VSTO.

2.2 V počítači musí být nainstalováno rozhraní .NET Framework 4

2.2 V počítači musí být nainstalováno rozhraní .NET Framework 4

Pokud v počítači není nainstalováno rozhraní .NET Framework 4, instalace doplňku PowerPivot for Excel CTP3 verze SQL Server s kódovým názvem Denali bude úspěšná, ale na pásu karet aplikace Excel se nezobrazí karta PowerPivot. Je nutné nainstalovat rozhraní .NET Framework 4.

2.3. Doplněk PowerPivot pro službu SharePoint vyžaduje službu SharePoint Server 2010 SP1

Plánujete-li používat funkce systému SQL Server s kódovým názvem Denali v prostředí SharePoint, je vyžadována služba SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1).

Alternativní řešení: Před přidáním funkcí systému SQL Server do serverové farmy je nutné nainstalovat aktualizaci SP1 a provést úplnou opravu serverové farmy. Tento požadavek se týká následujících funkcí systému Denali: použití instance databázového stroje jako databázového serveru farmy, konfigurace doplňku PowerPivot pro službu SharePoint nebo nasazení služby Reporting Services v režimu SharePoint.

2.4 Předchozí verze sešitů PowerPivot pro službu SharePoint nejsou při použití verze Denali CTP3 automaticky upgradovány

Když provedete upgrade stávající instalace doplňku PowerPivot pro službu SharePoint na verzi SQL Server s kódovým názvem Denali, stávající sešity PowerPivot pro službu SharePoint nebudou upgradovány automaticky. Při otevření starších sešitů v aplikaci Excel se však může automaticky zobrazit výzva k jejich upgradování. Řešení spočívající v automatickém upgradování předchozích verzí sešitů je aktuálně naplánováno pro příští verzi.

Sešity lze i bez upgradu používat ve službě SharePoint, ale dokud sešity neupgradujete, bude při aktualizaci dat docházet k chybě.

Alternativní řešení: Je nutné stáhnout sešity ze služby SharePoint, upgradovat je ručně otevřením v aplikaci Excel a odeslat je zpět do služby SharePoint. Při aktualizaci sešitu využití dojde k chybě a bude také nutné upgradovat ho ručně.

[Na začátek]

3.0 Známé problémy

3.0 Známé problémy

Na doplněk Microsoft SQL Server s kódovým názvem Denali PowerPivot for Excel, Community Technical Preview 3 (CTP3) se vztahují následující známé problémy:

3.1 K označení tabulky jako tabulky dat nelze použít počítaný sloupec

3.1 K označení tabulky jako tabulky dat nelze použít počítaný sloupec

K označení tabulky jako tabulky dat nelze použít počítané sloupce. Pokud například přidáte počítaný sloupec, klikněte na tlačítko Označit jako tabulku dat a vyberte počítaný sloupec. Zobrazí se následující chyba:

Počítaný sloupec Table[CalculatedColumn1] nelze použít jako primární klíč tabulky.

3.2 Doplněk PowerPivot přestane reagovat při kopírování velkého množství dat do schránky

3.2 Doplněk PowerPivot přestane reagovat při kopírování velkého množství dat do schránky

Pokud zkopírujete velké množství dat do schránky nebo vyberete příliš mnoho sloupců a řádků v doplňku PowerPivot, doplněk PowerPivot přestane reagovat.

A

 

lternativní řešení: Kopírujte v doplňku PowerPivot pouze menší datové sady.

3.3. V zobrazení diagramu lze vytvářet duplicitní odkazované tabulky

3.3. V zobrazení diagramu lze vytvářet duplicitní odkazované tabulky

K této chybě dojde, pokud spustíte okno PowerPivot, přejdete do zobrazení diagramu, vrátíte se do okna aplikace Excel, na kartě PowerPivot na pásu karet kliknete na tlačítko Vytvořit odkazovanou tabulku a pak znovu kliknete na tlačítko Vytvořit odkazovanou tabulku pro stejnou tabulku. V diagramu se zobrazí duplicitní tabulka a model bude poškozený.

A

lternativní řešení:

 • Při vytváření odkazovaných tabulek zajistěte, aby se doplněk PowerPivot nacházel v zobrazení dat.
 • Pokud vytvoříte duplicitní odkazovanou tabulku, zavřete sešit bez ukládání. Zabráníte tak dalšímu poškození modelu.

3.4 Pokud je hierarchie použita jako filtr sestavy, zobrazí se jako plochý seznam

3.4 Pokud je hierarchie použita jako filtr sestavy, zobrazí se jako plochý seznam

Když do kontingenční tabulky přidáte hierarchii jako filtr sestavy, může se hierarchie po přejmenování v listu aplikace Excel zobrazit jako plochý seznam.

A

lternativní řešení: Ve verzi Denali CTP3 doporučujeme při přidání hierarchie jako filtru sestavy nepřejmenovávat hierarchii na úrovni sestavy. Pokud potřebujete hierarchii přejmenovat, doporučujeme ji přejmenovat v okně modelování.

3.5 Řídicí panel pro správu doplňku PowerPivot není načten v řadiči domény

3.5 Řídicí panel pro správu doplňku PowerPivot není načten v řadiči domény

Řídicí panel pro správu doplňku PowerPivot není v nové instalaci doplňku PowerPivot pro službu SharePoint načten na serveru, který je zároveň konfigurován tak, aby byl provozován jako řadič domény. Když se pokusíte spustit řídicí panel, zobrazí se stránka s chybovou zprávou služby SharePoint s informací, že došlo k neočekávané chybě.

V souborech protokolu se zobrazí následující chyba:

VÝJIMKA: System.Exception:  Účet <sid> nelze přeložit prostřednictvím funkce LookupAccountName. Byl vrácen kód chyby 1332. “

K této chybě dojde, protože integrovaná skupina správců zahrnuje účty uživatelů nebo skupin z externích domén nebo má účty skupin se stejnou doménou, které nejsou místní v tomto počítači.

A

lternativní řešení:

 1. V modulu Uživatelé a počítače služby Active Directory klikněte na položku Builtin, dvakrát klikněte na položku Administrators a pak klikněte na položku Members.
 1. Odeberte všechny kódy SID, jejichž výsledkem není uživatelské jméno.
 2. Odeberte všechny skupiny Global a Universal. Chcete-li zjistit, zda je člen typu Global nebo Universal, dvakrát klikněte na jeho jméno.

Po dokončení zůstanou v seznamu pouze účty místní doménové skupiny a místní uživatelské účty. Ukončete modul Uživatelé a počítače služby Active Directory a pokuste se znovu otevřít Řídicí panel pro správu doplňku PowerPivot. Řídicí panel by se měl otevřít. Nebude vyžadováno restartování.

3.6 Ovládací prvek bublinového grafu Řídicího panelu pro správu doplňku PowerPivot pravděpodobně nebude fungovat

3.6 Ovládací prvek bublinového grafu Řídicího panelu pro správu doplňku PowerPivot pravděpodobně nebude fungovat

V Řídicím panelu pro správu doplňku PowerPivot nefunguje ovládací prvek bublinového grafu, pokud jsou místní nastavení služby SharePoint Server shodná s následujícími nastaveními:

Ovlivněný formát (zobrazí se chyba): den/měsíc/rok, rok/den/měsíc (Příklady: evropské jazyky, indické jazyky atd.)

Neovlivněný formát (nezobrazí se chyba): měsíc/den/rok, rok/měsíc/den (Příklady: Spojené státy, japonské nastavení atd.)

3.7 Klávesa F1 nezobrazí obsah nápovědy lokalizovaný do čínských jazyků

Po stisknutí klávesy F1 se nezobrazí obsah nápovědy doplňku PowerPivot lokalizovaný do čínských jazyků.

3.8 Doplňku PowerPivot se nepodaří otevřít Průvodce importem pro soubory ATOMSVC větší než 64 kB

Pokud dvakrát kliknete na soubor ATOMSVC v místním počítači nebo na webové stránce, bude spuštěn doplněk PowerPivot a bude možné importovat data. Pokud je však soubor větší než 64 kB, doplněk PowerPivot neimportuje data a nezobrazí chybovou zprávu. Doplněk PowerPivot bude spuštěn bez dat.

3.9 Filtrování členů z různých úrovní hierarchie způsobí chybu

Při použití dotazů tabulkových modelů (DeploymentMode=1,2), jazyka DAX (Data Analysis Expressions) a multidimenzionálních výrazů (MDX), které zahrnují libovolné tvary se smíšenou členitostí, dojde k chybě. Bude zobrazena chybová zpráva s informací, že takové dotazy nejsou v režimu VertiPaq podporovány. V kontingenční tabulce se zobrazí následující chyba:

Dotaz požaduje generování požadavku na data zahrnující řez tvořený sadou libovolného tvaru s řazenými kolekcemi členů z různých úrovní hierarchie. To není podporováno při použití služby Analysis Services v režimu VertiPaq.

[Na začátek]

4.0 Jak získat další podporu

4.0 Jak získat další podporu

Můžete se zapojit do komunity uživatelů systému SQL Server, kde budete moci sdílet zkušenosti a získávat informace od ostatních uživatelů doplňku PowerPivot verze SQL Server s kódovým názvem Denali. Další informace naleznete ve Fórech PowerPivot Denali, na Portálu PowerPivot Wiki a na webu komunity uživatelů doplňku PowerPivot.

© 2011 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

4.0 Jak získat další podporu
Revert to this revision