Revision #4

You are currently reviewing an older revision of this page.
Go to current version

Tato stránka je pečlivě a podrobně monitorována. Veškeré změny budou vyhodnoceny a poté urychleně přijaty, upřesněny nebo vráceny. Jelikož se jedná o wikiweb, mohou členové komunity vkládat dodatky a upřesnění k poznámkám k verzi. Původní dokument s poznámkami k verzi naleznete po kliknutí sem.

Tento dokument Poznámky k verzi popisuje známé problémy, o kterých by měli být uživatelé informováni před instalací nebo řešením problémů doplňku PowerPivot pro verzi systému Microsoft SQL Server 2012 (stáhnout doplněk PowerPivot). Tento dokument Poznámky k verzi je k dispozici pouze online, nikoli jako součást instalačních médií, a je pravidelně aktualizován.

Informace o zahájení práce s doplňkem PowerPivot a jeho instalaci naleznete v nápovědě doplňku PowerPivot , na fórech doplňku PowerPivot a na Portálu PowerPivot Wiki .

Obsah

1.0 Před instalací

2.0 Známé problémy

1.0 Před instalací

Před instalací doplňku PowerPivot si prostudujte následující požadované akce.

1.1 Instalace doplňku PowerPivot se nezdaří, pokud není nainstalován modul runtime sady VSTO 4.0

Před instalací doplňku PowerPivot je nutné nainstalovat modul runtime sady Visual Studio Tools for Office (VSTO) 4.0. Modul runtime sady VSTO lze stáhnout z této stránky Stažení softwaru . Tento problém se týká pouze uživatelů systému Office 2010. Po vydání aktualizace Office 2010 SP1 nebude vyžadováno samostatné stažení modulu runtime sady VSTO.

1.2 V počítači musí být nainstalováno rozhraní .NET Framework 4.0

Pokud v počítači není nainstalováno rozhraní .NET Framework 4, instalace doplňku PowerPivot for Excel verze SQL Server 2012 bude úspěšná, ale na pásu karet aplikace Excel se nezobrazí karta PowerPivot. Je nutné nainstalovat rozhraní .NET Framework 4.0.

1.3 V počítači musí být nainstalován program Silverlight 5

Doplněk PowerPivot pro službu SharePoint i pro nástroj Power View obsahuje komponenty založené na prostředí Silverlight a vyžaduje, aby v počítači byl nainstalován program Silverlight 5. Pokud v počítači není nainstalována požadovaná verze programu Silverlight, budete vyzváni k jeho instalaci v okamžiku, kdy přejdete do části webové aplikace, která program vyžaduje. Program Silverlight 5 lze nainstalovat z adresy http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243096.

1.4 Doplněk PowerPivot pro službu SharePoint vyžaduje aktualizaci SharePoint Server 2010 SP1

Plánujete-li používat funkce systému SQL Server 2012 v prostředí SharePoint, je vyžadována aktualizace SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Doporučujeme nainstalovat nejnovější opravy aktualizace SharePoint Server 2010 SP1.

Alternativní řešení: Před přidáním funkcí systému SQL Server do serverové farmy je nutné nainstalovat aktualizaci SP1 a provést úplnou opravu serverové farmy. Požadavky platí pro následující funkce systému SQL Server 2012:

· Použití instance databázového stroje jako databázového serveru farmy

· Konfigurace doplňku PowerPivot pro službu SharePoint

· Nasazení služby Reporting Services v režimu služby SharePoint

1.5 Předchozí verze sešitů PowerPivot pro službu SharePoint nejsou automaticky upgradovány spolu se systémem SQL Server 2012

Při upgradu stávající instalace doplňku PowerPivot pro službu SharePoint na verzi SQL Server 2012 nebudou stávající sešity PowerPivot pro službu SharePoint ve výchozím nastavení automaticky upgradovány. Sešity lze i bez upgradu používat ve službě SharePoint, ale aktualizace sešitů PowerPivot pro systém SQL Server 2008 R2 nebude fungovat. Sešity PowerPivot pro systém SQL Server 2012 nebudou ovlivněny. U instance doplňku PowerPivot pro službu SharePoint lze nakonfigurovat funkci automatického upgradu, který provede upgrade sešitů systému SQL Server 2008 R2 na nejnovější verzi a tím zajistí jejich aktualizaci. Další informace naleznete v tématu Upgrade doplňku PowerPivot for Excel a data PowerPivot.

Alternativní řešení: Pokud chcete povolit automatický upgrade sešitu PowerPivot, je nutné stáhnout sešity ze služby SharePoint, upgradovat je ručně otevřením v aplikaci Excel a odeslat je zpět do služby SharePoint. Při aktualizaci sešitu využití dojde k chybě a bude také nutné upgradovat ho ručně.

[Na začátek]

2.0 Známé problémy

Následující známé problémy se vztahují na doplněk PowerPivot systému Microsoft SQL Server 2012 pro službu SharePoint.

2.1 Naplánovaná aktualizace dat nefunguje, pokud je zaškrtnuta možnost Také aktualizovat co nejdříve

Doplněk SQL Server 2012 PowerPivot pro službu SharePoint vynechá aktualizaci sešitů, které mají v plánu aktualizace dat zaškrtnutu možnost Také aktualizovat co nejdříve. Doplněk PowerPivot pro službu SharePoint provede aktualizaci sešitu v okamžiku, kdy uživatel klikne na tlačítko OK v plánu aktualizace dat, ale vynechá všechny následující cykly aktualizace. Po první aktualizaci již sešit není dále aktualizován. Historie aktualizace dat zobrazí nepřítomnost dalších pokusů o jejich aktualizaci.

2.2 Ovládací prvek bublinového grafu Řídicího panelu pro správu doplňku PowerPivot pravděpodobně nebude fungovat

V Řídicím panelu pro správu doplňku PowerPivot nefunguje ovládací prvek bublinového grafu, pokud jsou místní nastavení služby SharePoint Server shodná s následujícími nastaveními:

· Ovlivněný formát (zobrazí se chyba): den/měsíc/rok, rok/den/měsíc (Příklady: evropské jazyky, indické jazyky atd.)

· Neovlivněný formát (nezobrazí se chyba): měsíc/den/rok, rok/měsíc/den (Příklady: Spojené státy, japonské nastavení atd.)

2.3 Při vytvoření souboru BISM pomocí doplňku PowerPivot pro službu SharePoint může dojít k chybě ověření

Soubor připojení sémantického modelu řešení Business Intelligence (BISM) bude spuštěn v různých zabezpečených prostředích mezi okamžikem svého ověření a svého použití. Použití účtu služby této aplikace je podmíněno oprávněním správce serveru SSAS na cílovém serveru. V průběhu ověření se však používá účet služby webové aplikace SharePoint. Z toho důvodu není neobvyklé, když dojde k situaci, ve které uživatel vytvářející soubor BISM nepracuje v aplikaci s oprávněním k ověření, ale použití souboru je úspěšné. Pokud se ověření nezdaří a je potřeba zjistit, zda se jedná o tento případ, zaškrtněte políčko Uložit soubor odkazu bez ověření platnosti připojení a klikněte na tlačítko OK. Před použitím souboru BISM v aplikaci Excel Services nebo Reporting Services ověřte, zda daná aplikace má požadovaná oprávnění (tj. zda má účet služby oprávnění správce pro SSAS server na cílovém serveru), a potom zkuste soubor použít. Soubor BISM může být funkční i přesto, že se ověření nezdařilo.

[Na začátek]

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Revert to this revision