Produktbemærkninger til Microsoft PowerPivot til SQL Server 2012 (da-DK)

Produktbemærkninger til Microsoft PowerPivot til SQL Server 2012 (da-DK)

Denne side overvåges nøje og opmærksomt. Eventuelle ændringer, du udfører, evalueres, og hurtigt derefter accepteres eller justeres de eller føres tilbage. Eftersom dette er en Wiki-artikel, kan communitymedlemmer have foretaget tilføjelser eller justeringer af disse produktbemærkninger. Klik her, hvis du vil læse dokumentet med de oprindelige produktbemærkninger.

I disse produktbemærkninger beskrives nogle kendte problemer, som du bør læse om, inden du installerer eller foretager fejlfinding af PowerPivot til Microsoft SQL Server 2012-versionen (hent PowerPivot her). Produktbemærkningerne, der opdateres periodisk, er kun tilgængelige online. De findes ikke på installationsmedierne.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du kommer i gang og installerer PowerPivot, ved at besøge PowerPivot Hjælp , PowerPivot-forummerne og PowerPivot-siden på Wiki-portalen .

Indhold

 1.0 Før du installerer

2.0 Kendte problemer

 

1.0 Før du installerer

Før du installerer PowerPivot, skal du sørge for, at følgende krav er opfyldt.

1.1 PowerPivot-installationen mislykkes, hvis VSTO 4.0-runtime ikke er installeret

Du skal installere VSTO 4.0-runtime (Visual Studio Tools for Office), før du installerer PowerPivot. Du kan hente VSTO-runtime fra denne side i Microsoft Download Center . Dette er kun relevant for Office 2010-brugere. Når Office 2010 SP1 bliver frigivet, er det ikke længere nødvendigt at hente VSTO-runtime separat.

1.2 .NET Framework 4.0 skal være installeret på computeren

Hvis du ikke har .NET Framework 4.0 på computeren, bliver SQL Server 2012-versionen af PowerPivot til Excel installeret, men fanen PowerPivot vises ikke på båndet i Excel. Du skal installere .NET Framework 4.0.

1.3 Silverlight 5 skal være installeret på computeren

Både PowerPivot til SharePoint og Power View indeholder Silverlight-baserede komponenter, som kræver, at Silverlight 5 er installeret på brugerens computer. Hvis du ikke har den krævede version af Silverlight, bliver du bedt om at installere den, når du navigerer til et område af webprogrammet, hvor den er påkrævet. Du kan installere Silverlight 5 fra http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243096.

1.4 PowerPivot til SharePoint kræver SharePoint Server 2010 SP1

Hvis du vil anvende funktionerne i SQL Server 2012 i et SharePoint-miljø, er SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1) påkrævet. Det anbefales også, at du installerer de nyeste programrettelser til SharePoint Server 2010 SP1.

Løsning: Du skal installere SP1 og køre en fuldstændig programrettelse af serverfarmen, inden du føjer SQL Server-funktioner til farmen. Dette krav gælder følgende SQL Server 2012-funktioner:

· Brug af en forekomst af databaseprogrammet som farmens databaseserver.

· Konfiguration af PowerPivot til SharePoint

· Installation af Reporting Services i SharePoint-tilstand

1.5 Tidligere projektmapper i PowerPivot til SharePoint opgraderes ikke automatisk med SQL Server 2012

Når du opgraderer din nuværende installation af PowerPivot til SharePoint til SQL Server 2012-versionen af PowerPivot til SharePoint, bliver dine nuværende projektmapper i PowerPivot til SharePoint som standard ikke opgraderet automatisk. Hvis der ikke foretages en opgradering, kan projektmapperne bruges i SharePoint, men dataopdateringen kan ikke benyttes til SQL Server 2008 R2 PowerPivot-projektmapper. SQL Server 2012 PowerPivot-projektmapper påvirkes ikke. Du kan imidlertid konfigurere en automatisk opgraderingsfunktion i en forekomst af PowerPivot til SharePoint, som opgraderer SQL Server 2008 R2-projektmapper til den nyeste version, og derved aktivere dataopdatering for disse projektmapper. Du kan finde flere oplysninger under Upgrade PowerPivot for Excel and PowerPivot Data.

Løsning: Hvis du ikke vil aktivere den automatiske opgradering af PowerPivot-projektmapper, skal du hente projektmapperne fra SharePoint, opgradere projektmapperne manuelt ved at åbne dem i Excel og derefter overføre dem til SharePoint. Den projektmappe, der er i brug, bliver ikke opdateret, så du er også nødt til at opgradere den manuelt.

[TOP]

2.0 Kendte problemer

Følgende kendte problemer er relevante for Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot til SharePoint.

2.1 Den planlagte dataopdatering fungerer ikke, når 'Opdater desuden så snart som muligt' er markeret

SQL Server 2012 PowerPivot til SharePoint opdaterer ikke projektmapper, hvis afkrydsningsfeltet 'Opdater desuden så snart som muligt' er markeret i dataopdateringsplanen. PowerPivot til SharePoint opdaterer projektmapperne, så snart brugeren har klikket på knappen OK i dataopdateringsplanen, men springer alle efterfølgende opdateringscyklusser over. Efter den første opdatering opdateres projektmappen ikke længere. Oversigten over dataopdateringer viser, at der ikke er gjort yderligere forsøg på at opdatere dataene.

2.2 PowerPivot-administrationsdashboardets boblediagramobjekt fungerer muligvis ikke

I PowerPivot-administrationsdashboardet fungerer boblediagramobjektet ikke, når følgende internationale indstillinger anvendes for SharePoint-serveren:

· Formater, der giver fejl: dag/måned/år, år/dag/måned (f.eks. europæiske sprog, indisk osv.)

· Formater, der ikke giver fejl: måned/dag/år, år/måned/dag (f.eks. USA, japansk osv.)

2.3 Validering kan mislykkes under oprettelse af en .bism-fil ved hjælp af PowerPivot til SharePoint

En BI-semantikmodelforbindelsesfil (.bism) køres i forskellige sikkerhedsmiljøer mellem det tidspunkt, hvor den valideres, og det tidspunkt, hvor den bruges. Under brug skal programmets tjenestekonto være en SSAS Server-administrator for destinationsserveren. Men under validering benyttes SharePoint-webprogrammets tjenestekonto. Derfor er det ikke ualmindeligt at stå i en situation, hvor den bruger, der opretter .bism-filen, ikke arbejder i et webprogram, som har tilladelse til at validere, men når filen bruges, fungerer det. Du kan se, om dette er tilfældet, når valideringen mislykkes, ved at markere afkrydsningsfeltet 'Gem link-filen uden validering af forbindelsen' og klikke på OK. Kontrollér, at programmet, som skal bruge .bism-filen, f.eks. Excel Services eller Reporting Services, ikke har de nødvendige tilladelser (dvs. at programmets tjenestekonto er en SSAS-serveradministrator eller destinationsserveren), og prøv derefter at bruge filen. .bism-filen fungerer muligvis, selvom valideringen mislykkedes.

[TOP]

© 2012 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Leave a Comment
  • Please add 4 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Ed Price - MSFT edited Revision 7. Comment: White space issues

  • Ed Price - MSFT edited Revision 5. Comment: TOC links

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Ed Price - MSFT edited Revision 5. Comment: TOC links

  • Ed Price - MSFT edited Revision 7. Comment: White space issues

Page 1 of 1 (2 items)