Σημειώσεις έκδοσης του Microsoft PowerPivot για τον SQL Server 2012 (el-GR)

Σημειώσεις έκδοσης του Microsoft PowerPivot για τον SQL Server 2012 (el-GR)

Αυτή η σελίδα παρακολουθείται στενά. Τυχόν αλλαγές που θα πραγματοποιήσετε θα αξιολογηθούν και, στη συνέχεια, θα γίνουν αποδεκτές, θα βελτιωθούν ή θα αγνοηθούν. Επειδή πρόκειται για wiki, οι προσθήκες ή οι βελτιώσεις σε αυτές τις σημειώσεις έκδοσης ενδέχεται να μην έχουν γίνει από μέλη της κοινότητας. Για να διαβάσετε το αρχικό έγγραφο των σημειώσεων έκδοσης, κάντε κλικ εδώ.

Το έγγραφο των σημειώσεων έκδοσης περιγράφει γνωστά ζητήματα τα οποία πρέπει να διαβάσετε πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή την αντιμετώπιση προβλημάτων του PowerPivot για την έκδοση του Microsoft SQL Server 2012 (πραγματοποιήστε λήψη του PowerPivot εδώ). Αυτό το έγγραφο των σημειώσεων έκδοσης ενημερώνεται τακτικά και είναι διαθέσιμο μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν είναι διαθέσιμο στο μέσο εγκατάστασης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε και να εγκαταστήσετε το PowerPivot, επισκεφτείτε τη βοήθεια του PowerPivot , τα Φόρουμ του PowerPivot και τη σελίδα πύλης του PowerPivot Wiki .

Περιεχόμενα

1.0 Πριν την εγκατάσταση

2.0 Γνωστά θέματα

1.0 Πριν την εγκατάσταση

Πριν την εγκατάσταση του PowerPivot, διαβάστε τις παρακάτω απαιτούμενες ενέργειες.

1.1 Η εγκατάσταση του PowerPivot αποτυγχάνει εάν το περιβάλλον εκτέλεσης του VSTO 4.0 δεν είναι εγκατεστημένο

Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το περιβάλλον εκτέλεσης του Visual Studio Tools for Office (VSTO) 4.0 πριν εγκαταστήσετε το PowerPivot. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του περιβάλλοντος εκτέλεσης του VSTO από αυτήν τη σελίδα του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft . Αυτό το ζήτημα αφορά μόνο τους χρήστες του Office 2010. Όταν κυκλοφορήσει το Office 2010 SP1, δεν θα απαιτείται ξεχωριστή λήψη του περιβάλλοντος εκτέλεσης του VSTO.

1.2 Χρειάζεστε το .NET Framework 4.0 στον υπολογιστή σας

Εάν δεν διαθέτετε το .NET Framework 4.0 στον υπολογιστή σας, η έκδοση SQL Server 2012 του PowerPivot για Excel εγκαθίσταται με επιτυχία, αλλά η καρτέλα του PowerPivot δεν εμφανίζεται στην κορδέλα του Excel. Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του .NET Framework 4.0.

1.3 Χρειάζεστε το Silverlight 5 στον υπολογιστή σας

Το PowerPivot για SharePoint και το Power View περιλαμβάνουν στοιχεία που βασίζονται στο Silverlight και τα οποία απαιτούν την εγκατάσταση του Silverlight 5 στον υπολογιστή του χρήστη. Αν δεν έχετε την απαιτούμενη έκδοση του Silverlight, θα σας ζητηθεί να την εγκαταστήσετε μόλις πλοηγηθείτε σε μια περιοχή της εφαρμογής Web που την απαιτεί. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Silverlight 5 από τη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243096.

1.4 Το PowerPivot για SharePoint απαιτεί το SharePoint Server 2010 SP1

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του SQL Server 2012 σε ένα περιβάλλον SharePoint, τότε είναι υποχρεωτική η χρήση του SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Συνιστάται επίσης η εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων κώδικα για το SharePoint Server 2010 SP1.

Λύση: Πριν προσθέσετε δυνατότητες του SQL Server στη συστοιχία διακομιστών, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το SP1 και να πραγματοποιήσετε μια πλήρη ενημέρωση κώδικα της συστοιχίας. Αυτή η απαίτηση αφορά τις παρακάτω δυνατότητες του SQL Server 2012:

· Χρήση μιας παρουσίας της Μηχανή βάσης δεδομένων ως διακομιστή βάσης δεδομένων της συστοιχίας.

· Ρύθμιση παραμέτρων του PowerPivot για SharePoint

· Ανάπτυξη υπηρεσιών αναφοράς στη λειτουργία SharePoint.

1.5 Τα παλαιότερα βιβλία εργασίας του PowerPivot για SharePoint δεν αναβαθμίζονται αυτόματα με τον SQL Server 2012

Όταν πραγματοποιείτε αναβάθμιση της εγκατάστασης PowerPivot για SharePoint στην έκδοση SQL Server 2012 του PowerPivot για SharePoint, τα υπάρχοντα βιβλία εργασίας του PowerPivot για SharePoint δεν αναβαθμίζονται αυτόματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιβλία εργασίας στο SharePoint χωρίς να τα αναβαθμίσετε, ωστόσο, η ανανέωση των δεδομένων των βιβλίων εργασίας του SQL Server 2008 R2 PowerPivot θα αποτυγχάνει. Τα βιβλία εργασίας του SQL Server 2012 PowerPivot δεν επηρεάζονται. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας δυνατότητας αυτόματης αναβάθμισης σε μια παρουσία του PowerPivot για SharePoint, η οποία θα αναβαθμίζει τα βιβλία εργασίας του SQL Server 2008 R2 στην πιο πρόσφατη έκδοση, ενεργοποιώντας την ανανέωση δεδομένων σε αυτά τα βιβλία εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αναβάθμιση δεδομένων του PowerPivot για Excel και του PowerPivot.

Λύση: Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης των βιβλίων εργασίας PowerPivot, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των βιβλίων εργασίας από το SharePoint, να αναβαθμίσετε τα βιβλία εργασίας με μη αυτόματο τρόπο ανοίγοντάς τα στο Excel και, στη συνέχεια, να τα στείλετε ξανά στο SharePoint. Η ανανέωση του βιβλίου εργασίας χρήσης θα αποτυγχάνει και θα πρέπει να το αναβαθμίσετε και αυτό με μη αυτόματο τρόπο.

[ΕΠΑΝΩ]

2.0 Γνωστά θέματα

Τα παρακάτω γνωστά θέματα ισχύουν για το Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot για SharePoint.

2.1 Η προγραμματισμένη ανανέωση δεδομένων δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Πραγματοποίηση ανανέωσης όσο το δυνατό πιο σύντομα"

Ο SQL Server 2012 PowerPivot για SharePoint παραλείπει την ανανέωση των βιβλίων εργασίας που έχουν ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου "Πραγματοποίηση ανανέωσης όσο το δυνατό πιο σύντομα" στο χρονοδιάγραμμα της ανανέωσης δεδομένων. Το PowerPivot για SharePoint θα ανανεώσει το βιβλίο εργασίας μόλις ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί OK στο χρονοδιάγραμμα της ανανέωσης δεδομένων, αλλά θα παραλείψει τους επόμενους κύκλους ανανέωσης. Μετά την πρώτη ανανέωση, δεν πραγματοποιείται άλλη ανανέωση του βιβλίου εργασίας. Το ιστορικό της ανανέωσης δεδομένων δεν θα εμφανίζει άλλες προσπάθειες για την ανανέωση των δεδομένων.

2.2 Το στοιχείο ελέγχου του γραφήματος φυσαλίδας στον Πίνακα εργαλείων διαχείρισης PowerPivot ενδέχεται να μην λειτουργεί

Στον Πίνακα εργαλείων διαχείρισης PowerPivot, το στοιχείο ελέγχου του γραφήματος φυσαλίδας δεν λειτουργεί όταν οι τοπικές ρυθμίσεις του διακομιστή SharePoint σχετίζονται με τα παρακάτω:

· Επηρεαζόμενη μορφοποίηση (εμφανίζεται σφάλμα): ημέρα/μήνας/έτος, έτος/ημέρα/μήνας (Παραδείγματα: ευρωπαϊκές, ινδικές γλώσσες, κ.λπ.)

· Μη επηρεαζόμενη μορφοποίηση (δεν εμφανίζεται σφάλμα): μήνας/ημέρα/έτος, έτος/μήνας/ημέρα (Παραδείγματα: Αγγλικά Η.Π.Α., Ιαπωνικά, κ.λπ.)

2.3 Ενδέχεται να αποτύχει η επικύρωση κατά τη δημιουργία ενός αρχείου .bism με τη χρήση του PowerPivot για SharePoint

Ένα αρχείο σύνδεσης μοντέλου σημασιολογίας BI (.bism) εκτελείται σε διαφορετικά περιβάλλοντα ασφαλείας κατά την επικύρωσή του και κατά τη χρήση του. Για τη χρήση, ο λογαριασμός υπηρεσίας της εφαρμογής θα πρέπει να είναι διαχειριστής διακομιστή SSAS για το διακομιστή προορισμού. Αλλά κατά τη διάρκεια της επικύρωσης, χρησιμοποιείται ο λογαριασμός υπηρεσίας της εφαρμογής Web SharePoint. Κατά συνέπεια, δεν είναι ασυνήθιστη η κατάσταση όπου ένας χρήστης, που δημιουργεί ένα αρχείο .bism, ενδέχεται να μην είναι σε εφαρμογή Web με δικαιώματα επικύρωσης, αλλά όταν το αρχείο χρησιμοποιείται, η χρήση του να είναι επιτυχής. Για να δείτε αν ισχύει αυτή η περίπτωση, μόλις αποτύχει η επικύρωση, επιλέξτε το πλαίσιο "Αποθήκευση του αρχείου σύνδεσης χωρίς επαλήθευση της σύνδεσης" και κάντε κλικ στο OK. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή που πρόκειται να χρησιμοποιήσει το αρχείο .bism, π.χ. οι Υπηρεσίες Excel ή οι Υπηρεσίες αναφοράς, διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα (δηλαδή ότι ο λογαριασμός υπηρεσίας της είναι διαχειριστής διακομιστή SSAS στο διακομιστή προορισμού) και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο. Το αρχείο .bism ενδέχεται να λειτουργήσει ακόμα και αν αποτύχει η επικύρωση.

[ΕΠΑΝΩ]

© 2012 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Leave a Comment
  • Please add 6 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Tiffena Kou [MSFT] edited Revision 7. Comment: update link to top

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Tiffena Kou [MSFT] edited Revision 7. Comment: update link to top

Page 1 of 1 (1 items)