Microsoft PowerPivot for SQL Server 2012:n julkaisutiedot (fi-FI)

Microsoft PowerPivot for SQL Server 2012:n julkaisutiedot (fi-FI)

Tätä sivua seurataan tarkasti. Tekemäsi muutokset arvioidaan ja sen jälkeen nopeasti hyväksytään tai peruutetaan tai niitä muokataan. Koska tämä on wiki, näihin julkaisutietoihin tehdyt lisäykset tai muokkaukset saattavat olla yhteisön jäsenten tekemiä. Voit lukea alkuperäisen julkaisutietoja sisältävän asiakirjan napsauttamalla tätä .

Tässä julkaisutietoja sisältävässä asiakirjassa kuvataan tunnettuja ongelmia, joista sinun on hyvä lukea ennen kuin asennat PowerPivot for Microsoft SQL Server 2012 -version tai teet siihen vianmäärityksen (lataa PowerPivot tästä). Tämä julkaisutietoja sisältävä asiakirja on saatavilla vain Internetissä, eli sitä ei ole asennustietovälineessä, ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Tietoja PowerPivotin asentamisesta ja käytön aloittamisesta on PowerPivotin ohjeessa , PowerPivot-foorumeissa ja PowerPivot Wiki -portaalisivussa .

Sisällys

1.0 Ennen asentamista

2.0 Tunnetut ongelmat

1.0 Ennen asentamista

Ennen PowerPivotin asentamista lue seuraavat tarvittavat toimet.

1.1 PowerPivotin asennus epäonnistuu, jos VSTO 4.0 Runtimeä ei ole asennettu

Sinun on asennettava Visual Studio Tools for Office (VSTO) 4.0 Runtime ennen kuin asennat PowerPivotin. VSTO Runtimen voi ladata Microsoft Download Centeristä . Tämä ongelma koskee vain Office 2010:n käyttäjiä. Kun Office 2010 SP1 julkaistaan, VSTO Runtimeä ei tarvitse ladata erikseen.

1.2 Tarvitset .NET Frameworkin version 4.0 tietokoneeseesi

Jos tietokoneessasi ei ole .NET Frameworkin versiota 4.0, PowerPivot for Excelin SQL Server 2012 -version asennus onnistuu, mutta Excel-valintanauhassa ei näy PowerPivot-välilehteä. Sinun on asennettava .NET Frameworkin versio 4.0.

1.3 Tarvitset Silverlight 5:n tietokoneeseesi

Sekä PowerPivot for SharePoint että Power View sisältävät Silverlight-pohjaisia osia, jotka edellyttävät, että käyttäjän tietokoneessa on asennettuna Silverlight 5. Jos sinulla ei ole Silverlightin vaadittua versiota, sinua pyydetään asentamaan se, kun siirryt WWW-sovelluksessa alueelle, joka tarvitsee kyseistä versiota. Voit asentaa Silverlight 5:n osoitteesta http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243096.

1.4 PowerPivot for SharePoint tarvitsee SharePoint Server 2010 SP1:n

Jos aiot käyttää SQL Server 2012 -ominaisuuksia SharePoint-ympäristössä, tarvitaan SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Suosittelemme myös asentamaan SharePoint Server 2010 SP1:n uusimmat ohjelmistokorjaukset.

Ongelman kiertäminen: sinun on asennettava SP1 ja asennettava kaikki korjaustiedostot palvelinklusteriin ennen kuin lisäät SQL Server -ominaisuuksia palvelinklusteriin. Tämä vaatimus koskee seuraavia SQL Server 2012 -ominaisuuksia:

· tietokantamoduulin esiintymän käyttäminen klusterin tietokantapalvelimena

· PowerPivot for SharePointin määrittäminen

· Reporting Services -palvelun käyttäminen SharePoint-tilassa.

1.5 Aiemmat PowerPivot for SharePoint -työkirjat eivät päivity automaattisesti SQL Server 2012:n kanssa

Kun päivität nykyisen PowerPivot for SharePoint -asennuksen PowerPivot for SharePointin SQL Server 2012 -versioon, nykyiset PowerPivot for SharePoint -työkirjasi eivät oletusarvoisesti päivity automaattisesti. Ilman päivitystä työkirjoja voidaan käyttää SharePointissa, mutta tietojen päivittäminen SQL Server 2008 R2 PowerPivot -työkirjoissa epäonnistuu. Tämä ei vaikuta SQL Server 2012 PowerPivot -työkirjoihin. Voit määrittää PowerPivot for SharePoint -esiintymässä automaattisen päivitysominaisuuden, joka päivittää SQL Server 2008 R2 -työkirjat uusimmiksi versioiksi ja siten mahdollistaa niissä tietojen päivittämisen. Lisätietoja on kohdassa PowerPivot for Excelin ja PowerPivot-tietojen päivittäminen.

Ongelman kiertäminen: Jos et halua ottaa käyttöön PowerPivot-työkirjojen automaattista päivitystä, sinun on ladattava työkirjat SharePointista, päivitettävä työkirjat manuaalisesti avaamalla ne Excelissä ja lataamalla ne sitten takaisin SharePointiin. Käyttötyökirjan päivittäminen epäonnistuu, ja sinun on päivitettävä myös se manuaalisesti.

[ALKUUN]

2.0 Tunnetut ongelmat

Seuraavat tunnetut ongelmat koskevat Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot for SharePointia.

2.1 Ajoitettu tietojen päivittäminen ei toimi, kun Päivitä myös niin pian kuin mahdollista on valittuna

SQL Server 2012 PowerPivot for SharePoint ohittaa niiden työkirjojen päivityksen, joiden kohdalla on valittuna Päivitä myös niin pian kuin mahdollista tietojen päivittämisen ajoituksessa. PowerPivot for SharePoint päivittää työkirjan, kun käyttäjä napsauttaa OK-painiketta tietojen päivittämisen ajoituksessa, mutta ohittaa kaikki seuraavat päivityssyklit. Ensimmäisen päivittämisen jälkeen työkirjaa ei enää päivitetä. Tietojen päivityshistoriassa ei näy muita tietojen päivitysyrityksiä.

2.2 PowerPivot-hallinnan raporttinäkymän kuplakaavion hallinta ei ehkä toimi

PowerPivot-hallinnan raporttinäkymässä kuplakaavion hallinta ei toimi, kun SharePoint-palvelimen aluekohtaiset asetukset ovat seuraavanlaiset:

· Muoto, jossa vika ilmenee: päivä/kuukausi/vuosi, vuosi/päivä/kuukausi (esimerkkejä: eurooppalaiset kielet, Intian kielet ja niin edelleen)

· Muoto, jossa vikaa ei ilmenee: kuukausi/päivä/vuosi, vuosi/kuukausi/päivä (esimerkkejä: amerikanenglanti, japani ja niin edelleen)

2.3 Vahvistus voi epäonnistua luotaessa .bism-tiedostoa PowerPivot for SharePointin avulla

Semanttisen mallin BI-yhteystiedosto (.bism) suoritetaan vahvistuksen ja käytön aikana eri suojausympäristöissä. Käytön aikana sovelluksen palvelutilin on oltava kohdepalvelimessa SSAS-palvelimen järjestelmänvalvoja. Vahvistuksen aikana käytetään sen sijaan SharePointin WWW-sovelluksen palvelutiliä. Tämän vuoksi on hyvin mahdollista, että .bism-tiedoston luonut käyttäjä on WWW-sovelluksessa, jolla ei ole vahvistusoikeuksia, mutta tiedoston käyttäminen onnistuu. Voit tarkistaa, johtuuko vahvistuksen epäonnistuminen tästä, lisäämällä valinnan Tallenna linkkitiedosto ilman yhteyden vahvistusta -ruutuun ja valitsemalla sitten OK. Varmista, että .bism-tiedostoa käyttävällä sovelluksella, kuten Excel Servicesillä tai Reporting Servicesillä, on tarvittavat oikeudet (sen palvelutilin on siis oltava kohdepalvelimessa SSAS-palvelimen järjestelmänvalvoja) ja yritä sitten käyttää tiedostoa. .bism-tiedosto voi toimia, vaikka vahvistus epäonnistuisi.

[ALKUUN]

© 2012 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Leave a Comment
  • Please add 2 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Tiffena Kou [MSFT] edited Revision 6. Comment: update link to top

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Tiffena Kou [MSFT] edited Revision 6. Comment: update link to top

Page 1 of 1 (1 items)