Versionsinformation om Microsoft PowerPivot för SQL Server 2012 (sv-SE)

Versionsinformation om Microsoft PowerPivot för SQL Server 2012 (sv-SE)

Den här sidan övervakas noga. Alla ändringar du gör utvärderas och accepteras, förbättras eller återställs snabbt. Eftersom det här är en wiki kan communitymedlemmar ha gjort tillägg till eller förbättringar av den här versionsinformationen. Klicka här om du vill läsa originaldokumentet.

Det här dokumentet beskriver kända problem som du bör känna till innan du installerar eller felsöker PowerPivot för Microsoft SQL Server 2012 (hämta PowerPivot här). Det här dokumentet finns bara online, inte på installationsmediet, och uppdateras regelbundet.

Om du vill ha information om hur du kommer igång med och installerar PowerPivot kan du besöka hjälpen om PowerPivot , PowerPivot-forumen och wiki-portalsidan för PowerPivot .

Innehåll

1.0 Innan du installerar

2.0 Kända problem

1.0 Innan du installerar

Läs om följande nödvändiga åtgärder innan du installerar PowerPivot.

1.1 PowerPivot-installationen misslyckas om VSTO 4.0 Runtime inte är installerat

Du måste installera Visual Studio Tools for Office (VSTO) 4.0 Runtime innan du installerar PowerPivot. Du kan hämta VSTO Runtime från den här sidan på Microsoft Download Center . Det här är en utgåva enbart för Office 2010-användare. När Office 2010 SP1 släpps behöver inte VSTO Runtime hämtas separat.

1.2 .NET Framework 4.0 måste finnas på datorn

Om du inte har .NET Framework 4.0 på datorn går det att installera versionen SQL Server 2012 av PowerPivot för Excel, men PowerPivot-fliken visas inte i Excel-menyfliksområdet. Du måste installera .NET Framework 4.0.

1.3 Silverlight 5 måste finnas på datorn

Både PowerPivot för SharePoint och Power View innehåller Silverlight-baserade komponenter som kräver att Silverlight 5 är installerat på användarens dator. Om du inte har den version av Silverlight som krävs ombeds du att installera den när du använder ett område i webbprogrammet som kräver det. Du kan installera Silverlight 5 från http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243096.

1.4 PowerPivot för SharePoint kräver SharePoint Server 2010 SP1

Om du planerar att använda SQL Server 2012-funktioner i SharePoint-miljö måste du ha SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Vi rekommenderar dessutom att du installerar de senaste korrigeringarna för SharePoint Server 2010 SP1.

Lösning: Du måste installera SP1 och korrigera servergruppen fullständigt innan du lägger till SQL Server-funktionerna i gruppen. Det här kravet gäller alla de följande funktionerna i SQL Server 2012:

· Använda en instans av databasmotorn som servergruppens databasserver

· Konfigurera PowerPivot för SharePoint

· Distribuera Reporting Services i SharePoint-läge.

1.5 Tidigare PowerPivot för SharePoint-arbetsböcker uppgraderas inte automatiskt med SQL Server 2012

När du uppgraderar din befintliga PowerPivot för SharePoint-installation till SQL Server 2012-versionen av PowerPivot för SharePoint uppgraderas inte dina befintliga PowerPivot för SharePoint-arbetsböcker automatiskt som standard. Arbetsböcker användas på SharePoint utan uppgradering, men datauppdateringen misslyckas för SQL Server 2008 R2 PowerPivot-arbetsböcker. SQL Server 2012 PowerPivot-arbetsböcker påverkas inte. Du kan emellertid konfigurera en automatisk uppgraderingsfunktion på en PowerPivot för SharePoint-instans som uppgraderar SQL Server 2008 R2-arbetsböcker till den senaste versionen. Då aktiveras datauppdatering för dessa arbetsböcker. Mer information finns i Uppgradera PowerPivot för Excel och PowerPivot-data.

Lösning: Om du inte vill aktivera den automatiska uppgraderingen av PowerPivot-arbetsböcker måste du hämta arbetsböckerna från SharePoint, uppgradera dem manuellt genom att öppna dem i Excel och sedan överföra dem till SharePoint igen. Uppdateringen av användningsarbetsboken misslyckas, och du måste uppgradera även den manuellt.

[ÖVERST]

2.0 Kända problem

Följande problem är kända för Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot för SharePoint.

2.1 Schemalagda datauppdateringar fungerar inte om ”Uppdatera också så snart som möjligt” är markerat

SQL Server 2012 PowerPivot för SharePoint uppdaterar inte arbetsböcker om kryssrutan ”Uppdatera också så snart som möjligt” är markerad i datauppdateringsschemat. PowerPivot för SharePoint uppdaterar arbetsboken så snart användaren klickar på OK i datauppdateringsschemat men hoppar över alla följande uppdateringscykler. Efter den första uppdateringen uppdateras arbetsboken inte mer. Datauppdateringshistoriken visar inga ytterligare försök att uppdatera några data.

2.2 Symbolkartkontrollen på instrumentpanelen för PowerPivot-hantering kanske inte fungerar

Symbolkartkontrollen fungerar inte på instrumentpanelen för PowerPivot-hantering när de nationella inställningarna för SharePoint-servern gäller följande:

· Format som påverkas (fel visas): dag/månad/år, år/dag/månad (exempel: europeiska språk, indiska, med flera)

· Format som inte påverkas (inget fel): månad/dag/år, år/månad/dag (exempel: USA, japanska med flera)

2.3 Valideringen kan misslyckas när man skapar en .bism-fil med PowerPivot för SharePoint

En anslutningsfil för BI-semantikmodeller (.bism) körs i en annan säkerhetsmiljö mellan det att den valideras och att den används. Om programmet ska gå att använda måste dess tjänstkonto vara en SSAS-serveradministratör på målservern. Men under valideringen används SharePoint-webbprogrammets tjänstkonto. Därför är det inte ovanligt att hamna i en situation där användaren som skapar .bism-filen kanske inte är i ett webbprogram som har behörighet att validera, men att filen fungerar när den faktiskt används. Du kan se om detta är fallet när valideringen misslyckas genom att helt enkelt markera rutan ”Spara länkfilen utan anslutningsverifiering” och klicka på OK. Kontrollera att programmet som ska använda .bism-filen, t.ex. Excel Services eller Reporting Services, har de behörigheter som krävs (d.v.s. att dess tjänstkonto är en SSAS-serveradministratör på målservern) och försök sedan använda filen. .bism-filen kan faktiskt fungera även om valideringen misslyckas.

[ÖVERST]

© 2012 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
Leave a Comment
  • Please add 1 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Tiffena Kou [MSFT] edited Revision 17. Comment: update link to top

  • Ed Price - MSFT edited Revision 7. Comment: Issue with repeating titles

  • Ed Price - MSFT edited Revision 6. Comment: TOC and removed extra numbered list

  • Ed Price - MSFT edited Revision 1. Comment: Removed an extra space

Page 1 of 1 (4 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Ed Price - MSFT edited Revision 1. Comment: Removed an extra space

  • Ed Price - MSFT edited Revision 6. Comment: TOC and removed extra numbered list

  • Ed Price - MSFT edited Revision 7. Comment: Issue with repeating titles

  • Tiffena Kou [MSFT] edited Revision 17. Comment: update link to top

Page 1 of 1 (4 items)