Produktmerknader for Microsoft PowerPivot for SQL Server 2012 (nb-NO)

Produktmerknader for Microsoft PowerPivot for SQL Server 2012 (nb-NO)

Denne siden blir omhyggelig overvåket. Eventuelle endringer du gjør, blir evaluert og deretter raskt godtatt, endret eller tilbakestilt. Siden dette er en wiki, kan det hende at gruppemedlemmer har gjort tilføyelser eller endringer i disse produktmerknadene. Klikk her hvis du vil lese de opprinnelige produktmerknadene.

Produktmerknadene inneholder informasjon om kjente feil som du bør kjenne til før du installerer eller feilsøker PowerPivot for Microsoft SQL Server 2012 (last ned PowerPivot). Produktmerknadene er bare tilgjengelige på Internett og oppdateres regelmessig. De er ikke tilgjengelige på installasjonsmediet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kommer i gang med og installerer PowerPivot, kan du gå til Hjelp for PowerPivot , foraene for PowerPivot og wiki-portalsiden for PowerPivot .

Innhold

1.0 Før du installerer

2.0 Kjente problemer

1.0 Før du installerer

Les nedenfor om hva du må gjøre før du installerer PowerPivot.

1.1 Installasjonen av PowerPivot mislykkes hvis VSTO 4.0 Runtime ikke er installert

Du må installere Visual Studio Tools for Office (VSTO) 4.0 Runtime før du installerer PowerPivot. Du kan laste ned VSTO Runtime fra denne siden i Microsoft Download Center . Dette gjelder bare Office 2010-brukere. Når Office 2010 SP1 utgis, er det ikke nødvendig å laste ned VSTO Runtime for seg.

1.2 Du må ha .NET Framework 4 på datamaskinen

Hvis du ikke har .NET Framework 4 på datamaskinen, blir SQL Server 2012-versjonen av PowerPivot for Excel riktig installert, men kategorien PowerPivot vises ikke på båndet i Excel. Du må installere .NET Framework 4.

1.3 Du må ha Silverlight 5 på datamaskinen

Både PowerPivot for SharePoint og Power View inneholder Silverlight-baserte komponenter som gjør det nødvendig å installere Silverlight 5 på brukerens datamaskin. Hvis du ikke har den obligatoriske versjonen av Silverlight, blir du bedt om å installere den når du navigerer til et område i webprogrammet som krever den. Du kan installere Silverlight 5 fra http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243096.

1.4 PowerPivot for SharePoint krever SharePoint Server 2010 SP1

Hvis du har tenkt å bruke SQL Server 2012-funksjoner i et SharePoint-miljø, må du ha SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Vi anbefaler også at du installerer de siste oppdateringene for SharePoint Server 2010 SP1.

Slik omgår du problemet: Installer SP1 og oppdater serverfarmen før du legger til SQL Server-funksjoner i farmen. Dette kravet gjelder følgende SQL Server 2012-funksjoner:

· Bruk av en forekomst av databasemotoren som farmens databaseserver

· Konfigurasjon av PowerPivot for SharePoint

· Distribusjon av Reporting Services i SharePoint-modus

1.5 Tidligere PowerPivot for SharePoint-arbeidsbøker oppgraderes ikke automatisk med SQL Server 2012

Når du oppgraderer den eksisterende PowerPivot for SharePoint-installasjonen til SQL Server 2012-versjonen av PowerPivot for SharePoint, blir ikke eksisterende PowerPivot for SharePoint-arbeidsbøker oppgradert automatisk som standard. Arbeidsbøkene kan brukes på SharePoint uten oppgradering, men dataoppdateringen fungerer ikke for SQL Server 2008 R2 PowerPivot-arbeidsbøker. SQL Server 2012 PowerPivot-arbeidsbøker påvirkes ikke. Du kan imidlertid konfigurere en automatisk oppgraderingsfunksjon på en forekomst av PowerPivot for SharePoint som oppgraderer SQL Server 2008 R2-arbeidsbøker til siste versjon, og dermed aktivere dataoppdatering for disse arbeidsbøkene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppgradere PowerPivot for Excel og PowerPivot-data.

Slik omgår du problemet: Hvis du ikke vil aktivere automatisk oppgradering av PowerPivot-arbeidsbok, må du laste ned arbeidsbøkene fra SharePoint, oppgradere arbeidsbøkene manuelt ved å åpne dem i Excel og deretter laste dem opp til SharePoint på nytt. Arbeidsboken i bruk blir ikke oppdatert, og du må oppgradere den manuelt også.

[Topp]

2.0 Kjente problemer

Følgende kjente problemer gjelder Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot for SharePoint.

2.1 Planlagt dataoppdatering fungerer ikke hvis det er merket av for Oppdater også så snart som mulig

SQL Server 2012 PowerPivot for SharePoint hopper over oppdatering av arbeidsbøker som Oppdater også så snart som mulig er merket av for, i dataoppdateringsplanen. PowerPivot for SharePoint oppdaterer arbeidsboken så snart brukeren klikker OK-knappen i dataoppdateringsplanen, men hopper over alle påfølgende oppdateringssykluser. Etter den første oppdateringen blir ikke lenger arbeidsboken oppdatert. Historikken for dataoppdatering viser ingen ytterligere forsøk på å oppdatere dataene.

2.2 Boblediagramkontrollen i instrumentbordet for PowerPivot-administrasjon fungerer kanskje ikke

Boblediagramkontrollen i instrumentbordet for PowerPivot-administrasjon fungerer ikke når de regionale innstillingene for SharePoint-serveren er spesifikke for følgende:

· Format som påvikes (det vises feil): dag/måned/år, år/dag/måned (for eksempel europeiske språk, indisk og så videre)

· Format som ikke påvirkes (ingen feil): måned/dag/år, år/måned/dag (for eksempel USA, japansk og så videre)

2.3 Validering kan mislykkes når du oppretter en BISM-fil ved å bruke PowerPivot for SharePoint

En BISM-tilkoblingsfil (BI Semantic Model) kjører i ulike sikkerhetsmiljøer mellom valideringsperioden og bruksperioden. Når det gjelder bruk, må programmets tjenestekonto være en SSAS-serveradministrator for målserveren. Men under validering brukes tjenestekontoen for SharePoint-webprogrammet. Derfor er det ikke uvanlig at brukeren som oppretter BISM-filen, kanskje ikke er i et webprogram som har tillatelse til å validere, men når filen faktisk brukes, fungerer den. Du kan se om dette er tilfelle ved å merke av for Lagre koblingsfilen uten tilkoblingsvalidering når valideringen mislykkes, og deretter klikke OK. Kontroller at programmet som skal bruke BISM-filen, for eksempel Excel Services eller Reporting Services, har de obligatoriske tillatelsene (det vil si at tjenestekontoen er en SSAS-serveradministrator på målserveren), og prøv deretter å bruke filen. Det kan hende at BISM-filen faktisk fungerer selv om valideringen er mislykket.

[Topp]

© 2012 Microsoft Corporation. Med enerett.
Leave a Comment
  • Please add 8 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Tiffena Kou [MSFT] edited Revision 6. Comment: update link to top

  • Tord G.Nordahl edited Revision 2. Comment: layout

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Tord G.Nordahl edited Revision 2. Comment: layout

  • Tiffena Kou [MSFT] edited Revision 6. Comment: update link to top

Page 1 of 1 (2 items)