จะใช้เซลล์ใดเป็นเซลล์แรก (First Cell for Excel Data) (th-TH)

จะใช้เซลล์ใดเป็นเซลล์แรก (First Cell for Excel Data) (th-TH)

แทนที่จะใช้เซลล์ A1 เป็นเซลล์แรก ขอแนะนำให้เว้น Row 1 และ Column A ให้ว่างไว้ โดยให้ใช้เซลล์ B2 เป็นเซลล์แรก ลองดูภาพตารางต่อไปนี้
ตามภาพตารางด้านขวา ประโยชน์ของการใช้เซลล์ B2 เป็นเซลล์แรก จะช่วยทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าขอบด้านบนและขอบด้านซ้ายของตารางถูกตีเส้นกรอบไว้แล้ว และยังดูไม่อึดอัด สามารถปรับความสูงความกว้างของ Row 1 และ Column A ให้มีระยะห่างจากขอบตารางได้ตามใจชอบ ทั้งนี้พื้นที่ส่วนที่เว้นว่างไว้มิได้ทำให้แฟ้มมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ในกรณีที่มีตารางอื่นวางไว้ด้านล่าง ให้ใช้ Column A เพื่อเลื่อนหน้าจอไปแสดงตารางถัดไปด้านล่างได้อย่างรวดเร็ว โดยเริ่มจากขยับหน้าจอไปแสดงตารางด้านล่างให้เห็นได้ชัดไว้ก่อน แล้วพิมพ์ข้อความใดๆไว้ที่เซลล์ที่อยู่ด้านล่างสุดของจอ ซึ่งในภาพนี้คือเซลล์ A36 จากนั้นเมื่อต้องการเลื่อนจอไปแสดงตารางด้านล่าง ให้คลิกไปที่เซลล์ A1 หรือเซลล์ใดใน Column A แล้วกดปุ่ม End ตามด้วยลูกศรชี้ลง จะพบว่า Cursor วิ่งไปเลือกเซลล์ A36 ทำให้เลื่อนตารางถัดไปด้านล่างมาแสดงให้เห็นด้านบนของจอ
Leave a Comment
  • Please add 8 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • The two images seem to be broken. Any idea?

  • I can see them correctly.

  • Ed Price  if you use  Internet explorer  

         the image from  excelexperttraining.com  it blocked set always  allow  site privacy actions    at  Internet options => privacy    

Page 1 of 1 (3 items)