ตามระบบที่ Excel เตรียมไว้ให้เมื่อพิมพ์ค่าใดๆลงไปในเซลล์แล้วกดปุ่ม Enter จะพบว่า Excel จะเลื่อน Cursor ลงไปยังเซลล์ถัดไปด้านล่างที่ติดกัน เป็นระบบที่เหมาะกับการบันทึกข้อมูลจากตารางตามแนวตั้ง แต่ระบบนี้ไม่เหมาะกับการบันทึกข้อมูลรายการประจำวัน ซึ่งควรเลื่อนไปยังเซลล์ถัดไปด้านขวาต่างหาก เพราะรายการที่เกิดขึ้นพร้อมกันย่อมอยู่ในบรรทัดเดียวกัน (เช่นบันทึกวันที่ขายสินค้า ชื่อลูกค้า และยอดเงิน ต้องอยู่ในรายการเดียวกัน) และระบบนี้ยังไม่เหมาะกับการสร้างสูตร เพราะเมื่อพิมพ์สูตรลงไปแล้วกดปุ่ม Enter ต้องเสียเวลาคลิกย้อนกลับมาที่เซลล์สูตรอีกเสมอหากต้องการย้อนกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมสูตรให้ถูกต้อง

ดังนั้นเพื่อควบคุมให้เมื่อกดปุ่ม Enter แล้ว Cursor ยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเซลล์เดิม หรือถ้าต้องการบันทึกค่าแล้วต้องการให้เลื่อนไปยังเซลล์ด้านใด เพียงแค่กดปุ่มลูกศรชี้ไปตามทิศนั้นๆ ขอแนะนำให้ปรับระบบ Excel ใหม่โดยสั่ง File > Options > Advanced > ตัดกาช่อง After pressing Enter, move selection

นอกจากนี้ควรตัดกาช่อง Allow editing directly in cells ทิ้งไปด้วยเพื่อทำให้ใช้ Formula Bar ในการแก้ไขข้อมูลหรือสูตรในเซลล์แทนการแก้ไขในเซลล์โดยตรง เนื่องจาก Formula Bar จะแสดงขนาดตัวหนังสือให้เห็นชัดเจนกว่าการแก้ไขในเซลล์โดยตรง