چگونه دومین کنترولر را از محیط اکتیو دایرکتوری حذف کنیم (fa-IR)

چگونه دومین کنترولر را از محیط اکتیو دایرکتوری حذف کنیم (fa-IR)

خوب در این مقاله در مورد پاک کردن یک دومین کنترولر کهDown  یا Orphaned شده صحبت میکنیم که چه کارهایی باید انجام دهیم، اما ابتدا یک بازنگری کوتاه و سطحی انجام میدهیم.

خیلی از ما میبینم که در بسیاری از فروم ها همیشه شبیه این سوالات وجود دارد، یکی از دومین کنترولرها خراب شده و نمیشود آن را حذف کرد یا آن را حذف کردیم و میخواهیم یک دومین کنترولر جدید دقیقا با همان نام قدیم اضافه کنیم ولی نمیشود و پیامهای خطاError داریم و یا بعد از پاک کردن دومین کنترولر خراب در عملیاتReplication  مکرر پیغام خطا Error  دریافت میکنیم و غیره.

یکی از سوالات خوبی که شاید در زمان به وجود آمدن ایرادهای سخت در یک دومین کنترولر به ذهن یک ادمین میرسد این است که آیا برای صرفه جویی در زمان بهتر نیست دومین کنترولر را حذفDelete  و دوباره یک دومین کنترولر جدید New-DC با همان نامSame-Named  وارد محیط اکتیو دایرکتوری AD کرد. اگر بخواهیم این کار را با عملRestore  مقایسه کنیم, بسیار آسان تر است اما باید به این نکته توجه کنیم کهApplications  اضافی مانندExchange  یا DNS  یاDHCP  یا WINS و غیره روی دومین کنترولر DC نبوده باشد، چون مجبور هستیم که آنها را دوباره اینستال و منتقل کنیم. برای همین گفته میشود که سرویسهایServices  دیگر روی دومین کنترولرDC  نباشد. به طور مثال حساب کنید سرورExchange  روی دومین کنترولر DC  باشد و شما باExchange  به مشکل برخوردید، چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی مجبور باشید بارها سرور را بوت Boot کنید، در هر زمان بوت Boot دیگر دومین کنترولر DC وجود ندارد، DNS وجود ندارد، DHCP وجود ندارد و غیره. برای همین جاهایی که به این مسائل اهمیت میدهند به طور مثال 2 دومین کنترولر DC بدون هیچ سرویس اضافی، 2 سرور DNS و غیره دارند که میتوان بر روی این سرورهای DNS ، سرورDHCP  هم داشت. این یاد آوری کوچک برای آن است که در زمان بروز هر اتفاقی باید قبلا به آن فکر کرده باشیم و با بروز آن سرویسهای ما همچنان به کار ادامه دهند و در حداقل زمان همه چیز را به حالت نرمال برگردانیم، چون زمان حرف اول را میزند .

برای سرورهای WINS و DHCP اگرBackup  داشته باشیم میتوانیم دوباره آنها را توسط عمل Migration  بدون مشکلی راه اندازی کنیم، در غیر این صورت باید همه چیز را از اول (مثل روز اولی که تازه اینستال کردید) آغاز کنیم.

How to move a DHCP database from a computer that is running Windows NT Server 4.0, Windows 2000, or Windows Server 2003 to a computer that is running Windows Server 2003

How to migrate a WINS Database from Windows 2000-based WINS server to a Windows 2003-based WINS server

برای سرورDNS  مشکلی نیست، البته در صورت اینکهZones  به صورت Active Directory Integrated  باشد که با اضافه کردن سرور جدید خودش به طور اتوماتیکAutomatic  بر روی سرور ایجاد میشود و احتیاجی نیست دستیManual  این کار را انجام دهید.

برای دیگر Applications بایدBackup  داشته باشیم تا بتوانیم آنها را از Backup خارج کرده و روی سرور برگردانیم.

خوب تا اینجا به مواردی اشاره کردیم که باید به آنها توجه کنیم و برای زمان بروز اتفاق قبلا برنامه ریزی کرده باشیم. مراحل اصلی برای حذف کردن به صورت زیر است :

Metadata را پاک یا تمیز میکنیم.

دومین کنترولر قدیمی پاک شده را از کنسولActive Directory Sites and Services  پاک میکنیم.

تمامی رکوردهایDNS  مربوط به این دومین کنترولر را پاک میکنیم.

در صورتی که سرورWINS  داشته باشیم، تمامی رکوردهایWINS  مربوط به این دومین کنترولر را حذف میکنیم.

اگر ویندوز 2000 باشد، ازADSIEdit  استفاده میکنیم تا این دومین کنترولرDC  را از اکتیو دایرکتوری AD پاک کنیم.

عملیاتReplication  اکتیو دایرکتوری AD را باForce  انجام میدهیم.

How to remove completely orphaned Domain Controller

اگرIP آدرس DNS دومین کنترولر خراب را روی تنظیمات DNS کارت شبکه دومین کنترولر سالم ستSet  کردید، پاک کنید.

قبل از حذف دومین کنترولر، مطمئن شوید یکی دومین کنترولرها موجود در حال کار گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC میباشد. در حقیقت در یکForest  که دارای یک یا چند دومین میباشد، توصیه میشود که همه دومین کنترولرها، گلوبال کاتالوگ GC نیز باشند. اما در بعضی اوقات سبب تضاد بین رولInfrastructure Master - IM  و گلوبال کاتالوگ GC میشود. این تضاد در صورتی که یک دومین باشد ایجاد نمیشود ولی اگر چند دومین باشد سبب میشود، بنا بر این توصیه میشود بر روی دومین کنترولری که صاحب رولInfrastructure Master - IM میباشد، روی آن گلوبال کاتالوگGC  فعال نباشد.

برای پاک کردن یا تمییز کردن Metadata Cleanup در زیر برای ورژن های ویندوز توضیح میدهیم :

برای ویندوز 2000

ازADSIEdit  استفاده میکنیم تا اکانت کامپیوترComputer Account  و شیFRS Object  را از اکتیو دایرکتوری AD پاک میکنیم.

برای پاک کردن اکانت کامپیوترComputer Account  به روش زیر عمل میکنیم :

مثال :contoso.com

Click Start, click Run, type ADSIEdit.msc in the Open box, and then click OK
Expand the Domain NC container
Expand DC=contoso, DC=com
Expand OU=Domain Controllers
Right-click CN=Domain Controller Name, and then click Delete


اگر در زمان پاک کردن این پیغام خطا (DSA object cannot be deleted) را دریافت کردید مربوط به مقدارValue  ست شده به UserAccountControl میباشد. برای اینکه این پیغام را در زمان پاک کردن دریافت نکنیم مقدار مربوط بهUserAccountControl  را 4096 ست میکنیم.

How to remove data in Active Directory after an unsuccessful domain controller demotion

برای پاک کردن شی FRS Object به ترتیب زیر عمل میکنیم :

Click Start, click Run, type ADSIEdit.msc in the Open box, and then click OK
Expand the Domain NC container
Expand DC=contoso, DC=com
Expand CN=System
Expand CN=File Replication Service
Expand CN=Domain System Volume
Right-click Domain Controller (fail DC), and then click Delete


یادتان باشد همیشه باید اول اکانت کامپیوتر Computer Account پاک و سپس شی FRS Object پاک شود.

برای ویندوز 2003

در این ورژن از ویندوز میتوانیم از فرمان NTDSUTIL برای پاک کردن اکانت کامپیوتر Computer Account  و شیFRS Object  استفاده کنیم. در لینک های زیر قدم به قدم توضیح داده شده.

How to remove data in Active Directory after an unsuccessful domain controller demotion

Clean up server metadata

Ntdsutil

برای ویندوز 2008/ 2008 R2

در این این ویندوزها برای پاک کردن اکانت کامپیوترComputer Account  و شی FRS Object از دو طریق میشود عمل کنید. یکی همان استفاده از فرمان Ntdsutil میباشد که طریق استفاده مانند لینکهای بالا میباشد. دیگری که جدید به ویندوز 2008/ 2008 R2 اضافه شده استفاده از رابط گرافیکی کاربرGraphical User Interface - GUI  میباشد. در لینک زیر استفاده از اینGUI  به صورت قدم به قدم با عکس توضیح داده شده.

Clean Up Server Metadata

خوب راه دیگری هم وجود دارد که استفاده از اسکریپت Script است . اسکریپتی که در زیر لینک داده شده را میتوانید برای همه ویندوزهای سرور به غیر از ورژن NT 4.0 استفاده کنید. (اسکریپت توسط افرادTechnet - Scripting Guys  نوشته شده و مطمئن است).

Remove Active Directory Domain Controller Metadata

در صورتی که یک یا همه رول هایFSMO  روی دومین کنترولر خراب هست یا هستند، باید این رول یا رول هایFSMO  را به دومین کنترولر در حال کار و سالم منتقل کنید. از لنک زیر میتوانید استفاده کنید.

Using Ntdsutil.exe to transfer or seize FSMO roles to a domain controller

اگر دومین کنترولری که خراب شده صاحب رولPDC  بوده، شما احتیاج دارید یک سرور زمان معتبرAuthoritative Time Server  راه اندازی کنید. از لینک های زیر برای این کار استفاده کنید .

How to configure an authoritative time server in Windows 2000

How to configure an authoritative time server in Windows Server

اگر رول PDC Emulator را Transfering یا Seizing میکنیم، باید سورس زمان Time Source را ریست Reset کنیم .

روی دومین کنترولری که صاحب رول PDC Emulator است، فرمان زیر را اجرا میکنیم (آدرسir.pool.ntp.org  برای زمان ایران است) :

w32tm /config /update /manualpeerlist:ir.pool.ntp.org /syncfromflags:MANUAL /reliable:YES

 

روی دومین کنترولری که صاحب رول PDC Emulator بود، فرمان زیر را اجرا میکنیم :

w32tm /config /syncfromflags:domhier /update

 

بعد از اجرای این فرامین، فرمان های زیر را روی هر 2 دومین کنترولر انجام میدهیم :

Net Stop w32time
 
Net Start w32time

 

یادتان باشد روی فایروالی که اینترنت را به داخل هدایت میکند،UDP  پورت 123 را باز کنید .

Asia — asia.pool.ntp.org

اکانت کامپیوتر (دومین کنترولر خراب) را با استفاده از کنسولActive Directory Sites and Services  درSite  پاک کنید.

اگر WINS دارید، برای پاک کردن رکوردهایWINS  مربوط به دومین کنترولر خراب از دیتای WINS Database  از لینکهای زیر استفاده کنید.

Deletion of WINS Database Records

Deleting and tombstoning records

برای پاک رکوردهایDNS مربوط دومین کنترولر خراب احتیاج داریم رکوردهایی مانندSRV, Host, LdapIPAddress, GcIPAddress  را پاک کنیم .

از طریق کنسولDNS  به قسمت Forward Lookup Zones -> contoso.com میرویم و تمام رکوردهای مربوط به دومین کنترولر خراب را در همه جا چک کرده و پاک میکنیم .

_sites
_tcp
_udp
domaindnszones
forestdnszones

از طریق کنسول DNS به قسمتForward Lookup Zones -> _msdcs.contoso.com  میرویم و تمام رکوردهای مربوط به دومین کنترولر خراب را در همه جا چک کرده و پاک میکنیم.

dc
domains
gc
pdc


از طریق کنسول DNS به قسمت Reverse Lookup Zones میرویم و تمام رکوردهای مربوط به دومین کنترولر خراب را در همه جا چک کرده و پاک میکنیم.

از طریق کنسولDNS  بر روی سرور در حال کار کلیک راست کرد وProperties  را انتخاب، سپس در تبForwarders tab  نام سرور مربوط به دومین کنترولر خراب را پاک میکنیم.

از طریق کنسولDNS  روی همهZone  ها به ترتیب کلیک راست کرده و Properties را انتخاب، سپس در تب Name Servers tab نام سرور دومین کنترولر خراب را پاک میکنیم.

با استفاده از فرمان DNSLINT سرورDNS  را چک میکنیم. میتوانید از لینکهای زیر استفاده کنید و یک ویدئو آموزشی نیز در آن است.

Dnslint Overview

Support WebCast: Microsoft Windows: Using the DNSLint Utility

Description of the DNSLint utility

How to use DNSLint to troubleshoot Active Directory replication issues

عملیات Replication اکتیو دایرکتوری را به طور مثال با استفاده از فرمان Repadmin.exe باForce  انجام میدهیم. از لینکهای زیر میتوانید استفاده کنید.


Getting Over Replmon

Repadmin

Using Repadmin.exe to troubleshoot Active Directory replication

Initiating Replication Between Active Directory Direct Replication Partners

Troubleshooting replication 

 

Leave a Comment
  • Please add 8 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: article updated

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: article updated

Page 1 of 1 (1 items)