سوال  

آیا میتوانیم برای اینکه اکتیو دایرکتوری (Active Directory - AD) از کار خارج نشود ، دومین کنترولرها (Domain Controllers - DCs) را به صورت کلاستر (Clustering) وصل کرد و استفاده کرد؟


 جواب

یک برنامه Application باید Cluster-Aware باشد و باید جوری اینستال شود (یا توسط خودش و یا توسط ادمین کلاستر) تا رجیستری های مربوط و دیگر پیکربندی فایل ها و همچنین دیتاهای خود را برروی Quorum دیسک به اشتراک Share گذاشته و بتواند آنها را بازیابی Retrieve کند .

بطور مثال برنامهایی مانند Exchange یا SQL یا DHCP یا File Server یا Print Server یا WINS و امثال آنها Cluster-Aware هستند، اما دومین کنترولر DCs با سرویسها Services ، دیتابیس ها Databases و لاگهای Logs خودش، به هیچ عنوان Cluster-Aware نمیباشند .

خوب پس مکانیسم Redundancy دومین کنترولرها DCs چیست؟

مکانیسم Redundancy دومین کنترولرها Active Directory Replication میباشد . وقتی در یک محیط Environment ما بیشتر از یک دومین کنترولر DC داشته باشیم، دومین کنترولرها DCs توسط عملیات Replication دیتابیس های خود را به روز Update میکنند که این عمل همان به روز رسانی اطلاعات اکتیو دایرکتوری در تمام دومین کنترولرها میباشد و زمانی که دومین کنترولرها آنلاین هستند، Redundancy توسط عملیات Replication انجام شده و هیچ احتیاجی به کلاستر Clustering نداریم .

وصد البته میتوان کلاستر Clustering را بر روی دو دومین کنترولر DC راه اندازی کرد بدون آنکه قابلیت Function دومین کنترولر DC را کلاستر Clustering کرد
.

نقش عملیات مستر رول های اف اس ام اودردایرکتوری فعال

Cluster-Aware Applications
How Active Directory Replication Topology Works