Lync Server 2010 , windows update sonrası bağlantı sorunları (tr-TR)

Lync Server 2010 , windows update sonrası bağlantı sorunları (tr-TR)

Merhaba ,

Lync Server 2010 Standart Front End , Archiving ve Monitoring bileşenlerinin kurulu olduğu yapımı windows update’ten önerilen güncellemelerle güncellemiştim. Sonrasında Lync Control Panele erişim hataları başladı , Remote Power Shell bağlantı hataları ile karşılaştım Event Viewer’da. Yaptığım hata denetimi sonucunda sorunu tespit edip düzelttim.

Hatalara dair event viewer'dan bir ekran görüntüsü paylaşmak istiyorum.Hatadan anlaşılacağı üzere rtc ve rtclocal veritabanlarına bağlanma sorunları vardı. Bunun bir sonucu olarak Lync Control Panelden ve Administrative Access URL'den bağlanamıyordum.

Ardından ilgili rtc ve rtclocal veritabanlarım için sql connection'lerını incelek adına Sql Server Configuration Manager'ı açtım. RTC ve RTClocal için TCP/IP'in olması gerektiği Enabled "yes" olmadığını gördüm. Aşağıda biraz daha detay belirtiyorum.
RTC ve RTCLocal db’sinin protokollerine baktığımda , TCP/IP özelliklerindeki IP Address tab’ında “yes” olması gereken kısımların “no” olduğunu gördüm. Bundan ötürü Lync 2010 Control Panel’den ve Web Access URL’den Lync’e erişemiyordum. Çünkü SQL ilgili portlarından bağlantı kabul etmiyordu ve Central Management Store’a erişemiyordum.

Yapılandırdım  ve  MSSQLSERVER (rtc ve rtclocal için) servislerini yeniden başlatınca sorun düzeldi. Bu durumun update’ten sonra ortaya çıkmış olması tamamen tesadüf de olabilir.

Herkese neyşeli günler.

Leave a Comment
  • Please add 7 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Fernando Lugão Veltem edited Original. Comment: alter tags and title

Page 1 of 1 (1 items)