ASP.NET İle Stored Procedure Kullanımı – 1 (No Wizard) (tr-TR)

ASP.NET İle Stored Procedure Kullanımı – 1 (No Wizard) (tr-TR)

Merhaba arkadaşlar, bu makalemizde ASP.NET İle SQL Server üzerinde Stored Procedure oluşturup, oluşturduğumuz stored procedurü ASP.NET Projemizde kullanacağız…

Stored Procedure Nedir?

Ilk olarak kısaca Stored Procedürden bahsedeyim; 

Stored Procedures SQL Server üzerinde tutulan T-SQL ifadeleridir. Belli bir görevi yerine getirebilmek amacıyla yapılandırılırlar. SQL Server üzerinde derlenirler. Belirledigimiz sartlara göre, program içinden çagrılarak kullanılırlar.  T-SQL deyimleriyle yazılan Store Procedures sadece ilk kez çalıstırıldıklarında derlenirler. Daha sonraki çalıstırma islemlerinde derlenmezler. Bu sayede çalısmalarımızda hız kazanmıs oluruz. Stored Procedürlerin bir baska artısı da çok güvenlidir. 

Örnek
Create Proc LastTenPerson 
as 
select top 10 ContactID, FirstName, LastName from Person.Contact order by ContactID desc 


Bu Stored procedurü çalıstıralım; 

exec LastTenPerson > bize geri dönen sonuç; Bize son 10 kaydı geri döndürdü. 

Simdi isterseniz bu olusturdugumuz Stored Procedurü, ASP.NET Projesinde kullanalım;  lk olarak bir web projesi açalım; Projemizi olusturduktan sonra sayfamıza bir adet grid ekleyelim; Evet simdi kaydımızı görüntüleyecek olan kodları yazalım ilk olarak System.Data ve System.Data.SqlClient namespacelerini sayfamıza ekleyelim. 

using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 

Daha sonra sayfamızda kullanacagımız degiskenleri tanımlayalım; 

SqlConnection Cnn; 
SqlCommand Cmd; 
SqlDataAdapter Da; 
DataSet Ds; 

Simdi Kaydımızı listeleyecek olan voidi yazalım(Isterseniz function olarak yada class içerisinde kullanabilirsiniz). 

private void GetLastTenPerson() 

    Cnn = new SqlConnection("Data Source=localhost; Initial Catalog=AdventureWorks; trusted_connection=yes");//DB Baglantısı 
    Cmd = new SqlCommand(); 
    Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;//Command Tipi 
    Cmd.CommandText = "LastTenPerson";//SP Adı 
    Cmd.Connection = Cnn;//Commandin kullanacagı Connection 
    if (Cnn.State == ConnectionState.Closed) Cnn.Open(); 
    Da = new SqlDataAdapter(Cmd); 
    Ds = new DataSet(); 
    Da.Fill(Ds,"table"); 
    GridView1.DataSource = Ds.Tables[0]; 
    GridView1.DataBind(); 


En son olarak bunu Formun Load'da çagıralım; 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    GetLastTenPerson(); 


Simdi Projemizi çalıstıralım; Son 10 kaydımızı basarı ile listeledik; Simdi Stored Proceduremizi biraz daha genisletelim ve Bir kriter ekleyelim. Örnegin Firstname'ni biz dısarıdan girelim ve girdigimiz Firstname'e göre kayıtlar listelensin. Bunun için Stored Procedure içerisine dısarıdan bir parametre almalıyız. Biz buna input parametre diyoruz. 

Stored Proceduremizin düzenlenmis hali; 

Alter Proc LastTenPerson //SP'mizi Alter ettik 
@FirstName varchar(20)//Input Parameter 
as 
select top 10 ContactID, FirstName, LastName from Person.Contact 
where FirstName=@FirstName 
order by ContactID desc 


exec LastTenPerson 'Crystal' 

Sonucu görelim; Firstname'i sadece Crystal olanlar geldi; Simdi bunu ASP.NET tarafında da yapalım;  Bunun için projemize bir adet buton ve bir adet textbox ekleyelim. Sayfamızdaki kodları Command out yapalım yada silelim çünkü SP degistigi için çalıstıgında hata verecektir. Button1'e tıklayalım; 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

    Cnn = new SqlConnection("Data Source=localhost; Initial Catalog=AdventureWorks; trusted_connection=yes"); 
    Cmd = new SqlCommand(); 
    Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
    Cmd.CommandText = "LastTenPerson"; 
    Cmd.Parameters.AddWithValue("@Firstname", TextBox1.Text);// Dısarıdan Store Procedure parametre ekliyoruz.. 
    Cmd.Connection = Cnn; 
    if (Cnn.State == ConnectionState.Closed) Cnn.Open(); 
    Da = new SqlDataAdapter(Cmd); 
    Ds = new DataSet(); 
    Da.Fill(Ds, "table"); 
    GridView1.DataSource = Ds.Tables[0]; 
    GridView1.DataBind(); 


Simdi projemizi tekrar çalıstıralım ve sonucu görelim. Yukarıda da görüldügü gibi Firstname'i sadece 'Crystal' olan kayıtlar listelenmektedir. 
Leave a Comment
  • Please add 6 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • The images aren't showing for me. Thanks for the great contributions!

  • Fernando Lugão Veltem edited Original. Comment: alter tags and title

Page 1 of 1 (2 items)