ASP.NET 2.0’DA ADROTATOR NESNESİ (tr-TR)

ASP.NET 2.0’DA ADROTATOR NESNESİ (tr-TR)

Biz bu makalemizde veri kaynağı olarak dataset’i ele kullanacağız. Ben Adrotator nesnesini banner olarak değil de ürün olarak ele alıp, Sayfa her açılışında farklı bir ürün gösterip, ürün üzerine link koyacağım.

Ilk olark Projemizde Kullanacagımız Access database ismi Urunler.mdb dir. Bu tablo içerisinde tblUrunler isimli bir tablo bulunmaktadır. Bu tablo ürün bilgilerini içerir.

Bu tablo içerisindeki alan isimleri;

 

Yukarıdaki gibidir.

 

Veritabanını olusturduktan sonra Projemize bir adet AdRotator nesnesi eklenir.  

 

 

Nesnemizi ekledikten sonra banneri görüntüleyecegimiz bir function  yazalım. Farklı yöntemler de olabilir ama ben anlaması kolay olması ve yazması kolay oldugu için function içinde yapmayı tercih ettim.

 

Ilk olarak baglantı olusturabilmemiz için gerekli kodları yazalım.

 

 

  private System.Data.OleDb.OleDbConnection Cnn; 
private System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter Da; 
private System.Data.DataSet Ds;

 

 

Simdi ürünleri gösterecek bir fonksiyon yazabiliriz.

 

 

   private System.Data.Dataset BannerGetir(string SQLString)

{

 Cnn = new System.Data.OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Server.MapPath("db/urunler.mdb"));

 if (Cnn.State == ConnectionState.Closed) {

   Cnn.Open();

 }

 Da = new System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter(SQLString, Cnn);

 Ds = new DataSet();

 Da.Fill(Ds, "table");

 return Ds.Tables(0);

}

 

 

Geriye sadece bu fonksiyonu formdan çagırmak ve AdRotator için ImageUrl ve Navigate url özelligini ayarlamak.

 

Bunun içinde Form yüklenirken (Form_Load) asagıdaki kodları yazarsak AdRotator nesnesi basarılı bir sekilde çalısır.

 

 

   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

AdRotator1.DataSource = BannerGetir("SELECT * FROM tblUrunler");

string path = "images";

AdRotator1.ImageUrlField = "fldUrunResmi";

AdRotator1.DataBind();       

 }

 

 

Evet, çalıstırdıktan sonra sayfa görüntümüz asagıdaki gibidir.

 

 

Sayfamızı Refresh Edersek

 

 

Farklı bir ürün geldigini göreceksiniz..

 

Leave a Comment
  • Please add 4 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Turan Keser edited Revision 3. Comment: turankeser@superonline.com

  • Fernando Lugão Veltem edited Original. Comment: alter title and tags

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Fernando Lugão Veltem edited Original. Comment: alter title and tags

  • Turan Keser edited Revision 3. Comment: turankeser@superonline.com

Page 1 of 1 (2 items)