Hata Mesajlarının Event Log’a Yazılması (tr-TR)

Hata Mesajlarının Event Log’a Yazılması (tr-TR)

Merhaba arkadaşlar bu makalemiz de benim hemen hemen her proje kullandığım hata mesajlarının event loga yazdırılmasından bahsedeceğim. 

J ). Bu proje asamasında çok sorun olmasa da proje yayına girdiginde programın hata verip vermedigini ancak kullanıcıların geri bildirimleriyle anlayabiliriz.  Her ne kadar testerlar projeyi çok çok iyi test etseler de zamanla beklenmedik sorunlarla karsılasabiliriz. Bu sorunlardan aklıma ilk gelen sey Data tarafında kaynaklanan sorunlar olabilecegidir. (SQL Server'in Timeout'a düsmesi vb.gibi sorunlar).

Yazdıgımız programın hata verip vermedigini kullanıcıların anlayamadıgı baska sorunlar var mı? Yok mu? Gibi sorunları takip etmek için try-catch blogunda hata mesajlarını Event Log'a yazdırıp oradan takip edebiliyor olacagız.

Niye Böyle bir sey Yapalım ki?

Isimizi sansa ve kullanıcıya bırakmadan projemizdeki bugları bulabilecegız. (Ne demisler koyundan post userdan dost olmaz J) Bu da kötü niyetli kullanıcıların programdaki bugları  degerlendirmesine engel olacaktır. Buda projemizin daha saglıklı ilerlemesini saglayacaktır.

ÖRNEK:

Konuyla ilgili bir örnek yapalım. Ilk olarak hata mesajını event loga nasıl yazacagız ona bakalım. Bunun için Bos bir Class açalım. HataMesajiYaz  Adında Static bir metod yazacagız.

Ilk olarak 

 

using System.Diagnostics; Namespaceni projemize dahil etmeliyiz.

C# .NET

EventLogaYaz.cs

public static void HataMesajiYaz(Exception HataMesaji)

        {

            string strLogMessage = "\nMessage : " + HataMesaji.Message +

                "\nSource : " + HataMesaji.Source +

                "\nTarget Site : " + HataMesaji.TargetSite +

                "\nStack Trace : " + HataMesaji.StackTrace;

            string logName = "BenimProjem";

 

// EventLogda Hata Mesajının Nereye yazılacagını Belirliyoruz. BenimProjem adında bir Log adı olmadıgı için açmamız gerekiyor. Bunu da asagıda anlatacagım.  

            if (!EventLog.SourceExists(logName))

            {

                EventLog.CreateEventSource(logName, logName);

            }

            EventLog log = new EventLog();
            log.Source = logName;

 

//Nereye yazılacak? Event Logda BenimProjem Event log dosyasına yazılacak.

 

            strLogMessage += "\r\n\r\n--------------------------\r\n\r\n" + HataMesaji.ToString();

 

// Hata Mesajını alıyoruz.

            log.WriteEntry(strLogMessage, EventLogEntryType.Error, 65534);

 

// Hata mesajını log dosyasına yazdırıyoruz.

 

        } 

 

Simdi aynı islemin VB.NET ile nasıl yapıldıgına bakalım.

VB .NET

EventLogaYaz.vb

  Public Shared Sub HataMesajiYaz(ByVal HataMesaji As Exception)

        Dim strLogMessage As String = "" & Chr(10) & "Message : " + HataMesaji.Message + "" & Chr(10) & "Source : "+ HataMesaji.Source + "" & Chr(10) & "Target Site : " + HataMesaji.TargetSite + "" & Chr(10) & "Stack Trace : " + HataMesaji.StackTrace

 

        Dim logName As String = " BenimProjem "

 

        If Not EventLog.SourceExists(logName) Then

            EventLog.CreateEventSource(logName, logName)

        End If

 

        Dim log As New EventLog()

 

        log.Source = logName

        strLogMessage += "" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "--------------------------"& Chr(13) & "" & Chr(10) & "" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "" + HataMesaji.ToString()

 

        log.WriteEntry(strLogMessage, EventLogEntryType.[Error], 65534)

    End Sub

 

Yukarıda da bahsettigim gibi projemiz için EventLog da yeni bir Log adı açmamız gerekiyor. Bunun için Kayıt Defterine girip yeni bir Dosya Adı açmalıyız. Bu dosya Adı da yukarıda belirttigimiz BenimProjem olacak J

Kayıt Defterini açıp

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Eventlog Gelip, EventLog üzerinde sag tus diyelim. Yeni Sekmesinden Anahtarı seçelim ve BenimProjem Yazalım J Evet artık hata mesajlarımız artık loga yazılmaya hazır J

Simdi bir proje de hata ve hatalar yapalım J 

public HaberKolleksiyonu HaberleriGetir(int KategoriID, int AktifSayfa)

        { 
            try
            { 
                SqlParameter[] parameters = new SqlParameter[] 
                {
                    new SqlParameter("@KategoriID",KategoriID),
                    new SqlParameter("@AktifSayfa", AktifSayfa)
                }; 

                Ds = SqlHelper.ExecuteDataset(ConnectionString, CommandType.StoredProcedure, "HaberleriGetir",parameters);
                if (Ds != null && Ds.Tables.Count > 0&& Ds.Tables[0].Rows.Count>0)

                {
                    kHaberKolleksiyonu = new HaberKolleksiyonu();
                    for (int i = 0; i < Ds.Tables[0].Rows.Count; i++)

                    {
                        nHaberNesnesi = new HaberNesnesi();  Ds.Tables[0].Rows[i]["werwerwe"].ToString(); > Burada Hata yaptık J Böyle Bir field yok

     kHaberKolleksiyonu.Add(nHaberNesnesi);
                        nHaberNesnesi = null;
                    }
                } 
                return kHaberKolleksiyonu;
            }

            catch (Exception HataMesaji)

            {
                LogYonetimi.HataMesajiYaz(HataMesaji);

    // Burada hata MesajınıEventloga yazdırıyoruz 

                return null;
            } 

Simdi event loga gidelim.

 

 

Hatayı loga yazdık bakalım hata mesajı olarak ne yazıyor.

 

 

Message : Column 'werwerwe' does not belong to table Table. > Bu tabloda böyle field bulunamadı !

Leave a Comment
  • Please add 7 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Fernando Lugão Veltem edited Original. Comment: alter title and tags

Page 1 of 1 (1 items)