Lync Server 2010 Kurulumu ve OCS 2007 R2’den Lync Server 2010’a Geçiş (tr-TR)

Lync Server 2010 Kurulumu ve OCS 2007 R2’den Lync Server 2010’a Geçiş (tr-TR)

Exchange Server ile Sharepoint Server ile ve diğer MS Office ürünleri ile birlikte çalışabilen Lync Server  2010 , Microsoft’un en yeni Unified Communication ürünüdür. Ürünün öncesindeki versiyonu OCS 2007 / R2 ‘den farklılıkları , yenilikleri yada kullanım amacı ile ilgili bilgiler bir çok yurt içi yada yurt dışı IT forumunda mevcuttur.

Fikir edinmek yada detaylarını incelemek isterseniz ;

http://lync.microsoft.com/en-us/Pages/default.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg398616.aspx URL’lerinden faydalanabilirsiniz.

Bu yazımda , Office Communication Server 2007 R2  kullanan bir yapıda Lync Server 2010’a geçiş , topolojinin merge edilmesi ve kullanıcıların Lync Server 2010 pool'una aktarılması adımlarını anlattığım uygulamamı paylaşmak istiyorum.

Hazırda çalışan bir OCS 2007 R2 sunucumuz mevcuttu. Öncelikle çalışan yapınızdaki OCS sunucu rollerini kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz çünkü geçiş aşamaları OCS yapınızdaki sunucu rollerine göre artabilir. Yapınızda Edge Server varsa süreciniz bir kaç adım uzayacaktır.

OCS 2007 R2 yönetim konsolundan Edge Role’ünün varlığını gözleyebilirsiniz.

Geçiş sürecine başlayalım.

Öncelikle OCS 2007 R2 sunucunuzu (güncel değilse) güncellemelisiniz. Bu işlem için http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=19178 URL’sinden edinebileceğiniz Server Update Installer msi paketini kullanabilirsiniz. Benim geçişini yaptığım ortamda 15 adet güncelleme ihtiyacı mevcuttu. Güncellemeler sonrasında OCS servislerine bakıp Front End Servisinin hata verdiğini görebilirsiniz. Yada Event Viewer’da ;

The Office Communications Server Front-End service terminated with service-specific error 3287185656 (0xC3EE78F8).

hatasını görebilirsiniz. Bu durumun sebebi , sunucunuzun veritabanını henüz güncellememiş olmanızdır. Veritabanını güncellemek için http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=19178 URL’sinden edinebileceğiniz OCS2009-DBupdater msi paketini kullanabilirsiniz.

OCS 2007 R2 yapısı güncellendikten sonra Lync Server 2010'a dair  işimiz başlayacaktır. Bu arada OCS 2007 R2 ile Lync 2010’u birlikte kullanabilirsiniz. Ya da OCS 2007 ile Lync 2010’u da birlikte kullanabilirsiniz. OCS 2007 + OCS 2007 R2 + Lync Server 2010 şeklinde bir birliktelik desteklenmemektedir. Live Communication Server 2005 mevcutsa , öncelikle bu sürümü yapınızdan kaldırmalısınız.(Yada yükseltmelisiniz)

Güncellemeleri yaptıktan sonra durumu gözlemek için  OCS 2007 R2 Best Practice Analyzer’ı kullanmalısınız.OCS  için Health Check yaptığınızda o anki durumu görebilirsiniz. Analiz aracı benim yapımda sadace OCS 2007 R2’in sanal sunucu üzerinde çalıştığı uyarısını vermişti. Yükseltme için yaptıklarımızın ardında Lync Server  2010’u kuracağımız sanala geçebiliriz.

Geçiş sürecinde ilerleyişimiz şu şekilde olacak.

Lync Server 2010 kurulumu için Active Directory schema’sını , forest’ını ve domain’ini hazırlayacağız.

Topology Builder’i kuracağız. Lync Server veritabanını oluşturacağız.

Topology builder ile ilk pool’u ( standart yada enterprise, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak ) oluşturacağız. Oluşturduğumuz topology’yi Active Directory’de publish edeceğiz.

Hazırladığımız topology doğrultusunda Lync Server bileşenlerini kuracağız.

TLS & SSL bağlantıları için gereken dijital sertifikaları tedarik edeceğiz.

OCS 2007 R2 topology’si ile  Lync  topology’sini merge edip Legacy User’ları Lync Server Registrar Pool’ununa aktaracağız. 

Lync Server'ı  kuracağım sanala geçiyorum.

İşletim sistemi olarak Windows Server 2008 SP2 64-bit yada Windows Server 2008 R2 kullanabilirsiniz. Gereksinim duyulan bileşenleri hızlıca kurmak için Server Manager’ı yada Power Shell’i kullanabilirsiniz.

Power Shell için aşağıdaki ekli biçimdeki bileşenler işinizi kolaylaştıracaktır.

PS C:\> Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Http-Errors,Web-Http-Redirect,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Http-Tracing,Web-Windows-Auth,Web-Client-Auth,Web-Filtering,Web-Stat-Compression,Web-Mgmt-Console,Web-Scripting-Tools –Restart

Tabii öncesinde ServerManager modülünü PS’e import etmeyi unutmayınız. (import-module servermanager)

Kurulum aşaması sizde yoksa Microsoft Visual C++ 2008 Redist paketini kuracaktır.Sonrasında install ile devam edip ilk bileşen parçacıklarını kuracağız. Karşımıza Deployment Wizard açılacak.
İlk olarak Topology Builder’ı kuruyoruz. Lync Server'a dair her adım öncesinde uğranacak yer Topology Builder olacaktır.Çünkü, önce ne yapacaksak yani nasıl bir yapı kurmak istiyorsak (server ,site , pool vs.. konfigürasyonları ve dahası için ), topolojide yerini almasını sağlıyoruz ardından publish ediyoruz sonra kurulumunu yapıyoruz. Kurulumdan sonra topology builder’ı açarsanız sizden topology tanımlamanızı isteyecektir. İsterseniz new topology ile tanımlayın , isterseniz daha sonra tanımlayın. (Lync Server bileşenlerinin kurulumdan önce mutlaka topololiyi tanımlamamız gerekecektir). Ben bir kaç adım sonraya bırakıyorum.

Sırada Schema , Forest ve Domain hazırlığı mevcut.

Üstteki resimde görülen Prepare Active Directory kısmından sırası ile şema , forest ve domain hazırlığını yapınız. Bir çok yerde deployment guide olduğundan tek tek resmetme gereği duymadım. Bu işlemleri yapmak için Enterprise Admins , Domain Admins , Schema Admins yetkilerine ihtiyaç duyulur!!!

Eğer Executing Commands ekranlarını incelerseniz işlemler için örneğin Enable-CSAdForest,Enable-CSAdDomain gibi komutların çalıştırıldığını yada hata alırsanız neden hata aldığınızı gözleyebilirsiniz.

Schema’nın güncellemesinin başarılı olup olmadığını gözleyebilirsiniz.
Kontrol amaçlı olarak üstte gösterdiğim attribute’ta rangeupper ve rangelower 1100-14 şeklinde olmalıdır. Eğer yapınızda  öncesinde OCS kurulduysa( ki bende öncesinde OCS R2 vardı ) , rangeupper değeri 1007 idi.OCS R2 varsa 1008’dir.Üstteki komut ile son durumu görebilirsiniz.Hızlı kontrol açısından işlevsel bir komut. Sırada ilk standard edition server’ı hazırlama aşaması geliyor. Yine üstteki resimdeki Prepare First Standard Edition Server’a tıklıyoruz. Sihirbaz önce ne olacağını kısaca belirtiyor.Central Management Store için SQL Server 2008 Express Edition hazırlanacak ve veritabanı oluşturulacak.Resmin üst kısında SqlExpressRTC kurulumunun başarılı olduğu görülüyor. Windows Firewall’da da gereken istinalar oluşturulmuş. Bu aşamada kurulan bileşenleri gözlemek isterseniz denetim masasından Programs and Features’a bakabilirsiniz.

Lync kurulumu için devamında ( şu ana kadar da olduğu gibi ) domain administrator hesabını kullanacağım. Bu hesabı CsAdministrators ve RTCUniversalServerAdmins grubuna ekleyiniz(yada kontrol ediniz). Yine Lync kurulumunda kullanılacak olan bir paylaşıma ihtiyacımız var. “share” isminde c:\ altında bir paylaşım açtım. Herkese Read ve Execute hakkı , Administrator’a Full Control olmalıdır.

Preparetion bitti. Bu aşamada ne yaptığımızı özetleyelim. Lync Server için gereken IIS bileşenleri hazırlandı. Topoloji oluşturmak için gereken builder kuruldu. AD yapısı tamamen hazırlandı.( Forest functional level windows server 2003’tedir.) Central Management Store için gereken SQL veritabanı hazırlandı.Firewall’da istisnalar oluşturuldu.

Sıra Lync Server  bileşenlerinin kurulumu geliyor  ama öncesinde topolojiyi hazırlayalım ki Lync  Server kurulum sihirbazı topolojiye uygun bileşenleri seçip kurabilsin.

Topology Builder’ı çalıştırıyoruz. New Topology ile devam ediyoruz.Masaüstünde bir dosyaya topoloji dosyasını kaydedebilirsiniz.Sip domain’inizi belirliyorsunuz. Örneğin domain isminiz nwtraders.msft ise ve kullanıcılarınıza da sip:firstname.lastname@nwtraders.msft şeklide bir sip adresi vermek isterseniz ,sip domain’ini nwtraders.msft şeklinde belirleyeceksiniz. Kullanmak istediğiniz farklı sip domain isimleri varsa sonraki ekranda bununları ekleyebilirsiniz.

Sonrasında ilk site’i belirliyoruz. Lync Server  için site kavramı coğrafi bölgelere karşılık gelsede aslında registrar pool’ların topluluğuna site diyebiliriz.Site ismi olarak seçim size kalmış. Örneğin : kurumunismi-merkez gibi. Site detayları ( şehir , ülke vs… ) uygun şekilde doldurulabilir.Topolojimizi tanımladık , yeni sihirbazımızı açıp ilk Pool’u tanımlayacağız.Standard Edition tanımlaması ile devam ediyorum,Pool’a dahil etmek istediğim feature’ları seçiyorum.

İlerleyen 2-3 ekrandaki seçimleri varsayılan değerleri ile bırakıyorum.Sihirbazı sonlandırdığımda aşağıdaki gibi site’im hazırlanmış ve publish edilmek üzere bekliyor olacak. Sonrasında Publishing işlemini yapacağız.

Topology builder’ı açıp site’inizi genişletirseniz görünüm üstteki gibidir. İsterseniz publish etmeden önceLync Server 2010 Edit menüsünden administrative access URL ‘sini belirleyebilirsiniz(dns kaydını da unutmayınız !) . Ardında Lync Server 2010 ‘a sağ tıklayıp publish ile topoloji’yi yayınlıyoruz. Artık Lync 2010 kurulum sihirbazı topolojiye bakarak gereken bileşenleri kurabilir.

Üstte bazı url isimleri mevcut. Bunlar için DNS’te kayıt açmayı unutmayınız. Bu kayıtlar normal şartlarda standart edition server’i göstermelidir. Yada kuruyorsanız enterprise  edition pool’u göstermelidir.Açılan seçim menülerinden Install Local Configuration Store’u  “run” ile yapılandırıyoruz.Run’a tıkladığımızda ilk karşılaştığımız talep Configure Local Replica of Central Management Store’dur. Seçimizi Retrieve directly from the Central Management Store olacak. Ardından Executing Commands faslı bağlayacak.SQL Express yükleniyor.

Local Configuration Store yükleniyor ve  Task tamamlanıyor. Sırada  Lync Server bileşenleri yükleme kısmı.Daha önce Topology Builder ile topolojimizi publish etmiştik , Lync bu topolojiye uygun bileşenleri kuracak. Ben ilk etapta topolojiye  standard edition front end server eklemiştim. Sihirbaz sadece buna dair bileşenleri kuracak. Sonrasında topojiye monitoring server ve archiving server ekleyip topolojiyi publish edip monitoring ve archiving server’ı kuracağım(ilerleyen yazımda). Run ile devam.

Not: Eğer daha önce bahsettiğim Share’ı açmadıysanız hata alırsınız.!!!

Windows Server 2008 R2 işletim sistemine kurulum yapıyorsanız çözümü aşağıdaki link’te  olan  hatayı alırsınız.

http://support.microsoft.com/kb/2522454 (dism.exe ile paket güncellemesi yapıyoruz)

Ben paylaşım açmayı unuttuğumdam paylaşımda da hata almıştım. Üstteki link'teki dism.exe  çözümünü uyguladıktan sonra bir reboot gerekecektir. Bu durumlar düzeltildikten sonra kurulum hızlıca tamamlanır.

Ardından dijital sertifikaların hazırlanması ve assign edilmesi son derece basit bir süreç.( Internal Certification Authority mevcut olduğundan onu kullandım.Aksi durumda Public CA’lerden alınacaktı)Step 3 à Run , sihirbazı takip edin yeterli. 

Internal CA olduğunda hemen talep en anlamlısı olacaktır.Sip domain seçimi geliyor  fazla bir alternative yok şu anda.View kısmından doğrulama yapabilirsiniz.Sertifika alımı ve assignment tamamlandı.Sontaki adımda servisleri start edebilirsiniz.Lync Server servisleri aşağıda gözleyebileceğimiz gibi başlatıldı.OCS R2 topolojisi ile Lync  topolojisini merge etmeden önce son olarak Lync 2010 kullanacak olan client’ların TLS yada TCP ile sunucuya bağlanabilmeleri için kullanacakları DNS kayıtlarını açalım.Standart bir işlem olduğundan Microsoft Technet’ten bir screenshot aldım. TCP bağlantısı için ismi _sipinternal , protokolü _tcp , port’u 5060 olan bir kayıt daha açabilirsiniz.

Artık OCS 2007 R2 topolojisini Lync Topology Builder’ı kullanarak Lync Server’a merge edelim. Öncesinde WMI Backward Compatibility’yi kuralım. Paketi ;Lync media’sından bulabilirsiniz.

Lync Topology Builder’ı açalım.

Merge kısmı ile devam ediyoruz.

 

 

Benim geçişini yaptığım ortamda Edge Server yoktu. Dolayısıyla üstteki resimden bir önceki ekranı boş bıraktım.

Merge sihirbazı tamamlanacak. Sonrasında topolojiyi tekrar publish ediyoruz. Topoloji builder’a eski topolojide geliyor.Şimdi Lync Control Panel’den topolojilere bakıp legacy user’ları lync’teki registrar pool’a aktarabiliriz.User’ların taşınması için  Users tab’ına geliyoruz ve legacy user’ları görmek  için küçük bir filter oluşturuyoruz.Filter ardından find butonuna bastığınızda ocs 2007 r2’niz üzerindeki pool'da bulunan tüm kullanıcılar gelecektir. Kullanıcıyı seçip Action altından move selected users kısmından Lync registrar pool’u seçip aktarabilirsiniz.

Alternatif olarak bunu management shell’den de yapabilirsiniz.

Move-CsLegacyUser -Identity "sip:baris@nwtraders.msft" -Target "lync-s1.nwtraders.msft" komutunu da kullanabilirsiniz. İşlemimiz tamamlanmış oldu. Edge Server’ınız varsa bir kaç extra adım mevcut. Bu adımlar için  ve OCS R2’nin Decommision  işlemleri için  http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg413057.aspx link’inden faydalabilirsiniz.

Sonraki yazımda SQL Reporting ile Lync Monitoring Server yapılandırması ve Archiving Server yapılandırmasını planlıyorum.

Herkese neşeli günler …

 

Kaynak : Technet ve günlük iş yaşantım.

 

Leave a Comment
  • Please add 7 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Fernando Lugão Veltem edited Original. Comment: alter tags and title

Page 1 of 1 (1 items)