Unit Testen van BizTalk Server Projecten (nl-NL)

Unit Testen van BizTalk Server Projecten (nl-NL)


Inleiding

Unit testen van BizTalk mappings, schema's en pipelines wordt vanuit Visual Studio Testing ondersteund. Daarnaast bestaan er een aantal raamwerken ontwikkelt door de BizTalk community, die naast de genoemde BizTalk artefacten ook unit testen van orchestrations faciliteren. Deze raamwerken zijn in combinatie met test funtionaliteit in Visual Studio te gebruiken. Dit wiki artikel geeft je de handvaten om snel en productief BizTalk artefacten als schemas, mappings, pipelines en orchestrations te unit testen.

Unit testen met Visual Studio

Met Visual Studio 2008 werd unit testen geintroduceerd en ondersteuning geboden aan unit testen van schemas, mappings en pipelines in BizTalk Server projecten (BizTalk 2009). De volgende bronnen geven je achtergrond informatie voor unit testen van deze artefacten in BizTalk projecten:

Unit testen met BizUnit en BizMock Raamwerk

Naast unit testen van bepaalde artefacten in BizTalk Server projecten kan een ontwikkelaar ook gebruik maken van BizUnit en BizMock raamwerk. Deze werken zijn makelijk binnen Visual Test projecten te gebruiken. Ze worden niet door Microsoft ondersteund, maar wel via CodePlex beschikbaar gesteld en ondersteund. De volgende bronnen geven informatie hoe deze raamwerken kunnen worden toegepast:

Andere raamwerken voor unit testen

Een alternatief voor raamwerken BizUnit en/of BizMock is Bizmonade. Dit is een project, welke nu wordt ontwikkeld, die een ontwikkelaar in staat stelt  BizTalk orchestrations te unit testen. Het project is a project isoleert de orchestration van andere proejcten en stelt unit testen er van in staat zonder het te hoeven uitrollen naar de BizTalk runtime. Daarnaast is er een raamwerk op CodePlex beschikbaar gericht op het testen van BizTalk mappings genaamd BizTalk Map Test Framework.Dit raamwerk stelt de ontwikkelaar instaat mapping te testen, waarbij gebruik gemaakt wordt van templates en xpath queries. Tot slot is er nog de Pipeline Test Library, je in staat stelt pipelines en haar componenten te unit testen..

Referenties

Zie ook de volgende links, die eveneens achtergrond informatie geven en tips:Leave a Comment
  • Please add 6 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (6 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Steef-Jan Wiggers edited Original. Comment: Added text

  • Steef-Jan Wiggers edited Revision 1. Comment: Formatting

  • Steef-Jan Wiggers edited Revision 2. Comment: Added text

  • Steef-Jan Wiggers edited Revision 3. Comment: Added text to topic referenties

  • Steef-Jan Wiggers edited Revision 4. Comment: Added text

  • Steef-Jan Wiggers edited Revision 6. Comment: Formatting

Page 1 of 1 (6 items)