قدم به قدم انتقال DHCP از ویندوز سرور 2003 به ویندوز سرور 2008R2

در این آرتیکل ما DHCP سرور خود را از ویندوز سرور 2003 به ویندوز سرور 2008R2  با استفاده از Windows Server Migration Tools منتقل میکنیم .

این آرتیکل را به این علت نوشتم، چون بسیاری از قابلیت جدیدی که در ویندوز سرور 2008R2 به نام Windows Server Migration Tools اضافه شده اطلاعات ندارند .


Migrate Server Roles to Windows Server 2008 R2

ابتدا اطلاعات اولیه :

ویندوز سرور2003R2 برای سرور DHCP استفاده شده است (اگر شما از ویندوز سرور 2003 استفاده میکنید، راهکار هیچ فرقی ندارد (

نام سرور  DC-2003R2.Contoso.com
IP Address
سرور 192.168.1.150

شکل زیر سرور در حال کار بر روی ویندوز سرور میباشد .


مراحل کار :

در ابتدا، قبل از کاری ما باید PowerShell و .NET Framework را بر روی سرور DHCP اینستال کنیم که در پایین لینک دانلود را میتوانید استفاده کنید .

شما میتوانید PowerShell 1.0 یا PowerShell 2.0 را استفاده کنید .

Windows PowerShell 1.0 Localized Installation Package for Windows Server 2003 and for Windows XP

Windows PowerShell 2.0 and Windows Remote Management (WinRM) 2.0

Microsoft .NET Framework 3.5

بعد از روی ویندوز 2003 اینستال کردیم،Windows PowerShell را انتخاب و کلیک میکنیم .


فرمان زیر را اجرا میکنیم .

Net stop “DHCP Server”باید بعد از اجرای فرمان، جواب
The DHCP Server services was stopped successfully را ببینیم .


حال بر روی ویندوز 2008R2 آغاز به اینستال کردن DHCP role میکنیم Server Manager ,را کلیک کرده، روی Roles کلیک سمت راست کرده و Add Roles را کلیک میکنیم .


DHCP Server را انتخاب و Next را کلیک میکنیم .


Next را کلیک میکنیم .

حال Network Connection را انتخاب میکنیم. روی TestLab که من استفاده میکنم، فقط IPv4 وجود دارد و IP آن 192.168.1.151 میباشد که انتخاب شده است. سپس Next را کلیک میکنیم .


حال در قسمت Parent domain نام دومین را مینویسیم، در قسمت Preferred DNS server IPv4 address و Alternate DNS server IPv4 address آدرس سرور های  DNSرا مینویسیم و Validate را کلیک میکنیم. سپس را Next کلیک میکنیم .


من سرور WINS ندارم و WINS is not required for applications on this network را انتخاب میکنم. سپس را Next کلیک میکنیم .


سپس را Next کلیک میکنیم .


من از استفاده نمیکنیم، برای همین Disable DHCPv6 stateless mode for this server را انتخاب میکنم. سپس را Next
کلیک میکنیم .


در قسمت Use currect crendentials که برای authorize کردن سرور DHCP در اکتیو دایرکتوری میباشد، من از اکانت Administrator استفاده میکنم . سپس را Next کلیک میکنیم .


حال ما کل settings را دوباره نگاه و چک میکنیم، در صورت درست بودن Install را کلیک میکنیم .


بعد از تمام شدن عملیات اینستال،Close را کلیک میکنیم .


حالا قابلیت feature یا ویژگی Windows Server Migration Tools را بر روی ویندوز سرور 2008R2 اینستال میکنیم .

Server Manager
را کلیک کرده، روی Features کلیک سمت راست کرده و Add Features را کلیک میکنیم . Installرا کلیک میکنیم .


بعد از اتمام عملیات اینستال، Close را کلیک میکنیم .


حال از قسمت Start-->Administrative Tools-->Windows Server Migration Tools بر روی Windows Server Migration Tools کلیک میکنیم .


با اجرای فرمان زیر به فولدر ServerMigrationTools میرویم .

CD C:\Windows\System32\ServerMigrationTools

 

من فرمان ls را اجرا میکنم، تا ببینم چه فایل هایی در این فولدر وجود دارد .

 با اجرای فرمان زیر، میتوان توضیحات مربوطه به فرمان
SmigDeploy.exe را دید .

.\SmigDeploy.exe /?

برای اینکه ما بتوانیم اطلاعات سرور
DHCP را از روی سرور 2003 انتقال دهیم، باید با استفاده از فرمان زیر یک پکیج Deployment ایجاد کرده Create یا بسازیم .

.\SmigDeploy.exe /package /architecture x86 /os ws03 /path c:\SMIGDeploy

فولدر
SMIGDeploy\SMT_ws03_x86 با موفقیت ایجاد یا ساخته شد .
در شکل فایل های داخل این فولدر را میتوان دید .


حالا باید فولدر SMIGDeploy را در ویندوز سرور 2003 کپی کنیم .

Windows Server 2008R2Windows Server 2003

حال فرمان را SmigDeploy.exe اجرا میکنیم. شما میتوانید اینکار را کلیک کردن بر روی SmigDeploy.exe نیز انجام دهید .با اجرای فرمان زیر میتوانیم فرمان های مربوط به
Migration را ببینیم .

Get-Command –PSSnapin Microsoft.Windows.ServerManager.Migration

برای یادگیری استفاده از این فرمان ها، فرمان زیر را اجرا میکنیم
.

Get-Help Get-SmigServerFeatureحال فرمان زیر را اجرا میکنیم. این فرمان تمام ویژگیهایی
features که بر روی ویندوز است و میتوان انتقال داد Migrate را پیدا میکند .

Get-SmigServerFeatureهمانطور که در جواب مشاهده میکنیم، در ویندوز سرور 2003 قابلیت
DHCP آماده برای انتقال Migrate است .حال برای انتقال اطلاعات
DHCP از ویندوز سرور 2003 به 2008R2 ، ابتدا بر روی ویندوز سرور 2008R2 یک فولدر ایجاد میکنیم (بطور مثال (DHCPData ، سپس این فولدر را Share میکنیم (مجوز Permission مورد نیاز Read و Change میباشد) .بعد از ایجاد فولدر
DHCPData ، فرمان زیر را در ویندوز سرور 2003 اجرا میکنیم .

Export-SmigServerSetting -featureID DHCP -User All -Group -path \\DC-2008R2\DHCPData -Verboseحال از شما پسورد میخواهد، پسورد دلخواه را وارد کنید
.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، عملیات با موفقیت انجام شد
.حال داخل فولدر
DHCPData را اگر چک کنیم، مشاهده میکنیم که فایل svrmig.mig ایجاد شده است. این فایل svrmig.mig حاوی اطلاعات سرور DHCP میباشد که آماده برای منتقل شدن به سرور جدید 2008R2 میباشد .خوب، حال فرمان زیر را اجرا میکنیم تا سرور
DHCP قدیم که بر روی ویندوز سرور 2003 بود را از اکتیو دایرکتوری خارج کنیم .

Netsh DHCP delete server DC-2003R2.Contoso.com 192.168.1.150حالا
PowerShell را در ویندوز سرور 2008R2 اجرا میکنیم و سپس فرمان زیر را در آن اجرا میکنیم .

Net Stop "DHCP Server"سپس فرمان زیر را اجرا میکنیم
.

Add-PSSnapin Microsoft.Windows.ServerManager.Migrationحالا ابا اجرای فرمان زیر اطلاعات سرور
DHCP را منتقل یا Import میکنیم و از شما همان پسورد که ست Set کرده بودید میخواهد که باید اینجا وارد کنید ..

Import-SmigServerSetting -featureid DHCP -User All -Group -Force -path \\DC-2008R2\DHCPData -Verboseبعد از تمام شدن عملیات فرمان زیر را اجرا میکنیم
.

Set-Service DHCPServer –Startuptype Automaticحال با فرمان زیر سرویس
DHCP را استارت میکنیم .

Start-Service DHCPServerحال سرور جدید
DHCP را در اکتیو دایرکتوری Authorize میکنیم .

Netsh DHCP add server DC-2008R2.Contoso.com 192.168.1.151همانطور که مشاهده میکنید، اطلاعات با موفقیت به
DHCP سرور 2008R2 منتقل شده است .

  Step-by-Step Migration DHCP from Windows Server 2003 to Windows Server 2008 R2 with Windows Server Migration Tools