Önceki yazılarımda , multi computer installation için gereken windows group’larını , servis account’larını , genel olarak sunucuların hazırlanmasını ve sql server 2008 r2 için gereken tüm detayı anlatmıştım. Bu yazımda benzer detayı Biztalk Server için açıklayacağım.

Başlangıçta her zaman ki gibi aşağıdakilerin sağlanmış olması gerekir.

Biztalk sunucusunda ilgili kullanıcının local admin yapılması.
Windows Update
IPv6 devre dışı bırakılmalı
IE ESC devre dışı bırakılmalı
UAC devre dışı bırakılmalı
DotNet 3.5 SP1 yüklenmeli
MS DTC yapılandırılmalı (Önceki postlarımda mevcuttur)
COM+ access devreye alınmalı/kurulmalıdır.  (Önceki postlarımda mevcuttur)

IIS kurulumu

IIS, biztalk server bileşenleri için web application alt yapısını sunuyor. Dolayısıyla ihtiyacımız var. İsterseniz tüm alt servisleri ile beraber IIS’i server manager’dan kurabilirsiniz. İsterseniz bir ps script’i kullanabilirsiniz. Script kullanmak isterseniz aşağıdaki gibidir.
  • Set-ExecutionPolicy unrestricted press ‘y’
  • Import-Module ServerManager @("Web-Server", "Web-Http-Errors", "Web-App-Dev", "Web-Asp-Net", "Web-Net-Ext", "Web-ASP", "Web-CGI", "Web-ISAPI-Ext", "Web-ISAPI-Filter", "Web-Includes", "Web-Basic-Auth", "Web-Windows-Auth", "Web-Mgmt-Compat", "Web-Metabase", "Web-WMI", "Web-Lgcy-Scripting", "Web-Lgcy-Mgmt-Console" )| Add-WindowsFeature
İsterseniz Windows PowerShell ISE’yi kurun , daha işvelsel olduğunu göreceksiniz.

MS Office Excel 2010 yada 2007 Kurulumu
Kurulumu kişiselleştirip sadece excel’i ve word’ü kurabilirsiniz.

SQL Server’a dair…
Biztalk’u, Server’i SQL’den farklı bir sunucuya kuruyorsanız ( ki burada onu anlatıyorum) biztalk sunucusunda bir takım sql bileşenlerine ihtiyacınız olacak.
SQL Server client tools’u SQL Server 2008 r2 media’sından kurunuz. Kuracağınız Feature’lar ; Shared Features altındaki “Management Tools – Basic” ve “Management Tools – Complete” bileşenleridir.
Ardında yine biztalk sunucusu üzerine ;
Microsoft SQL Server Native Client (sqlncli.msi yada sqlncli_x64.msi)
Microsoft SQL Server 2005 Management Objects Collection (SQLServer2005_NS.msi yada SQLServer2005_XMO_x64.msi)
Microsoft SQL Server 2005 Notification Service Client Components (SQLServer2005_NS.msi yada SQLServer2005_NS_x64.msi) paketleri kurulmalıdır.

Download için ; http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en%3f&id=11988 link’ini kullanabilirsiniz.
 
Önemli !!!
Daha önceki yazımda anlatmıştım. Eğer SQL Server standardın dışında portlar kullanacaksa aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir. Aksi durumda şu şekilde bir hata alırsınız.
Error Configuration Framework]Feature: [Group] Failed to configure with error message [Exception of type 'System.EnterpriseServices.TransactionProxyException' was thrown.]

Bu durumu bir adet SQL Alias oluşturarak çözebilirsiniz.

image
SQL Server ile Biztalk Server arasındaki portlar :
Source SQL Server , Destination Biztalk Server olmak üzere ; TCP 135 –>RPC Transacted Connection TCP 5000-8976 –> Secondery RPC

MS DTC yapılandırması :

image
Port aralığının büyümesi performansı arttıracaktır.

Biztalk Server’da Firewall Konfigürasyonu :

Inbound Rule’lar :

image image
TCP 135,5000-8976,445,1433,2745,80 UDP 1434 portları için SQL hazırlığında yaptığımız gibi iki adet inbound rule oluşturmalıyız.

Outbound Rule’lar :

image
 TCP 5000-8976 aralığı için bir adet de outbound rule oluşturuyoruz !!!

Sunucun hazırlığı tamamlandı. Sonraki yazımda , sunucular arasındaki connectivity’yi test edeceğiz.

Kaynak: TechNet , Sandro PEREIRA Blog , Günlük işlerim