Biztalk’un kurulumu ve konfigürasyonu için hamle yapmadan önce SQL server ve Biztalk Server arasındaki bağlantının ( DTC bağlantısı ve SQL bağlantısı ) test edilmesi ileride karşılaşabileceğim bir çok problemin önüne geçecektir.

Test için kullanacağımız araçlar :

TCPView ; DTCping ; DTCtester ve SQL Server 2008 R2 Client Tools ‘dur.

Aslında bu araçları farklı işlerinizde de bağlantıyı test etmek adına kullanabilrisiniz.

Sistemimizde bütün tcp ve udp endpoint’lerini (local ve remote connection’lar dahil) listelemekte kullanılan tcpview aracı ile başlayalım.

MS Download center’dan temin edebilirsiniz. Tcpview.exe yi çalıştırırsanız liste gelecektir. Kalabalık liste içinden msdtc ile ilgili olan iki satırı aşığıda belirtiyorum.

imageimage
Uygulamayı SQL Server’da ve Biztalk Server’ da çalıştırıp üstteki output’lar ile gözleyebilirsiniz. Daha önce firewall’larda oluşturduğunuz outbound rule’larda kullandığınız port aralıklarını hatırlayın.

Sırada DTCPing ile test geliyor. DTCping ile test için uygulamayı her iki server’da aynı zamanda çalıştırmalıyız. Onun için dtcping uygulamasını her iki sunucuda bulundurmanız iyi olacaktır. Bıztalk Server üzerinde ;

image
 hedefimiz (yani remote server)database server olacaktır. SQL Server 2008 R2 üzerinde ;

image
 hedefimiz biztalk server olacaktır. Yine Port aralıklarına dikkat edelim. Daha önce SeconderyRPC portlarını bu aralıkta olacak şekilde açmıştık. İşlemi başlattığımızda sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

image
   DTCTester için işlemimize başlayalım. Öncelikle Biztalk Server üzerinde bir adet ODBC Data Source’a ihtiyacımız olacak.

image
Data
Source oluşturma işleminin ardından  test ederseniz durum üstteki gibi olmalı. Ardından cmd ile test aracımıza erişelim. dtctester.exe aracının syntax’ı şu şekilde.

dtctester.exe odbcname username password

Komutun çıktısı aşağıdaki gibidir.

image
   DTCtester.exe ile de sorunla karşılaşmadık.

SQL Client tools ile son testimizi yapalım. Biztalk Server 2010 kuracağımız sunucuda SQL Server 2008 R2 management Studio’yu açıp sql server’a yani DB engine’e ve Analysis Service’e bağlnacağız. Bağlanabiliyorsak tüm testlerimizi başarıyla tamamlamışız demektir.

Not !!!: Management Studio’dan uzaktaki analysis service’e bağlanırken hata alırsanız hata mesajında uzak sql server’a hangi port’dan bağlandığını(bağlanmaya çalıştığını) yazmaktadır ( sql_server_ip:2383 ) . Tcp 2383 portunu sql server firewall’unda bir inbound rule ile açınız yada daha önceki rule’lardan birine ekleyiniz. Ayrı bir port kullandıysanız daha önce anlattığım üzere belirlediğiniz non-standard port’u ve oluşturduğunuz alias’ı düzgün biçimde yazarak bağlanabilirsiniz. ( sql_server\ınstance_name şeklinde )

Sunucularımız arasında bağlantı gözlediğimiz üzere olması gerektiği gibi görünüyor. Sonraki yazımızda Biztalk’un kurulum aşamasındaki ve konfigürasyon aşamasındaki ayrıntılarla buluşmak üzere….

Kaynak : TechNet , Günlük işlerim , Sandro PEREIRA blog