BizTalk Server 2010: SQL Agent jobs (nb-NO)

BizTalk Server 2010: SQL Agent jobs (nb-NO)

BizTalk Server SQL Agent Jobs

BizTalk blir lever med totalt 12 SQL agent jobber. 2 av disse jobben må bli konfigurert når du installerer BizTalk. Disse to jobbene heter "Backup BizTalk Server" og "DTA Purge and Archive". For mer informasjon om disse jobbene se refereansen under.

 

Backup BizTalk Server

Denne jobben er levert av Microsoft for å ta en korrekt backup av BizTalk Serverne. Denne jobben må konfigureres for at den skal fungere. Grunnen til at man bør bruke denne jobben for å ta backup er at den er defineret for legge inn tranasksjonsmerker i BizTalk databasen slik at du holder et korrekt miljø.

Denne jobben har totalt 3 steg som den må fullføre for å utføre en komplett backup

 • Step 1: Tar en full backup av data filene til Biztalk Databasene
 • Step 2: Tar en full backup av log filene til BizTalk Databasene
 • Step 3: Rydder i Backup mappen og sletter filer som er eldre enn det du har spesifisert i step thre under "DaysToKeep". 

References

Configuring the Backup BizTalk Server job (Engelsk)

CleanupBTFExpiredEntriesJob_BizTalkMgmtDb

Denne jobben vil fjerne gammelt rammewerk fra BizTalkMgmtDB. Den automatiserer arkiveringen av logget data og purgers BizTalk logg databasen (BizTalkDTADb). Dette gjør den for å vedlikeholde databasene og arkivere logg databasene for senere bruk

MessageBox_DeadProcesses_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb

Denne SQL agent jobben sjekker om en Host instanse har stoppet, hvis den finner en som er utilgjengelig vil den automatisk løse oppgavene som var tildelt denne host instansen slik at andre host instanser kan ta over prossesene.

MessageBox_Message_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb

Denne SQL agent jobben fjerner meldinger som ikke lenger har en refereanse til noen abonnenter. Den starter også automatisk jobben  MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb

MessageBox_Message_ManageRefCountLog_BizTalkMsgBoxDb

Denne SQL agent jobben passer på referanser på antal logger for meldinger i meldingsboksen (BiztalkMsgBoxDb) og fjerner elementer som ikke lenger har abonnenter.

 

MessageBox_Parts_Cleanup_BizTalkMsgBoxDb

Denne SQL Agent jobben fjerner alle meldings deler som ikke lenger er koblet mot en melding eller instanse i meldingsboksen (BizTalkMsgBoxDb)

 

MessageBox_UpdateStats_BizTalkMsgBoxDb

Denne jobben oppdaterer statistikk for meldingsboksen (BizTalkMsgBoxDb)

 

Monitor BizTalk Server

Denne SQL agent jobben monitorerer BizTalk databasnee å søker etter feil som kan skape problematikk i BizTalk. Denne vil ikke løse noen av problemene kun skape varsler som sier hva som er funnet.

Følgende punkter blir undersøkt og rapportert om den eventuelt finner noen funn:

 • Meldinger uten refereanser
 • Meldinger uten refereanse antall
 • Meldinger med mindre enn 0 referanser
 • Meldinger med referanser uten at de eksisterer i spool tabellen
 • Meldinger som refereres til uten en instanse
 • Instanse statuser uten noen tilknyttet instanse
 • Abonnenter uten en tilknyttet instanse
 • Foreldreløse meldinger i tracking databasen
 • TDDS som ikke kjører på noen av host instansene når global logging er skrudd på.

Hvis denne jobben finner noen feil vil den feile med melding i loggen. Det anbefales å legge til e-post varsling på denne jobben.

Operations_OperateOnInstances_OnMaster_BizTalkMsgBoxDb

Denne jobben brukes hvis du har flere meldingsbokser. Den til asykront utføre oppgaver for å flytte meldinger mellom meldingsboksene.

 

PurgeSubscriptionsJob_BizTalkMsgBoxDb

Denne SQL Agent jobben til slette ubrukte abonnenter fra meldingsboksen (BizTalkMsgBoxDb).

 

Rules_Database_Cleanup_BizTalkRuleEngineDb

Denne SQL agent jobben til slette alt gammel logg data fra RuleEngine databasen som er over 90 dager gamelt. Den sletter også historisk data som deploy/undeplot infomration fra Rule engine databasen.

 

TrackedMessages_Copy_BizTalkMsgBoxDb

Denne SQL agent jobben vil kopiere meldings kripper fra en logget melding over til tracking databasen fra meldingsboksen.

 

DTA Purge and Archive

Denne jobben rydder og sletter gammel data i tracking databasen. Dette er en jobb du må konfigurere slik at den fungere etter dine ønsker.

Reference for DTA Purge And Archive

Configure the DTA Purge and Archive SQL Agent job (engelsk)

Referanser

Information regarding the SQL Agent jobs for BizTalk  (engelsk)

Leave a Comment
 • Please add 2 and 6 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: layout

 • Tord G.Nordahl edited Revision 1. Comment: layout

Page 1 of 1 (2 items)