فایل های اکتیو دایرکتوری - Overview Active Directory files (fa-IR)

فایل های اکتیو دایرکتوری - Overview Active Directory files (fa-IR)

در این آرتیکل نگاهی اجمالی به فایل های اکتیو دایرکتوری میکنیم. لیست زیر فایل هایی که مربوط به اکتیو دایرکتوری هستند را نشان میدهد.

Ntds.dit


یک دومین کنترولر دیتای اکتیو دایرکتوری خود را در یک فایل به نام Ntds.dit که شامل اطلاعات زیر است، ذخیره میکند
:

Schema information

اطلاعات Schema اطلاعتی است که تمام جزئیات در مورد اشیاء Objects و صفتها Attributes در اکتیو دایرکتوری ذخیره میشود را دارا است. این اطلاعات در کل یک Forest توسط دومین کنترلری که صاحب رول Schema Master است کنترل میشود و تغییر میکند .

Configuration information

اطلاعات Configuration اطلاعتی است که شامل Forest و Tree است. این اطلاعات در کل Forest یک توسط دومین کنترلری که صاحب رول Domain Naming Master است کنترل میشود و تغییر میکند .

Domain information

اطلاعات Domain اطلاعتی است که شامل شی Object یک دومین است و آن توسط عملیات Replication به تمام دومین کنترولرها DCs در کل یک دومین منتقل میشود. لازم به یاد آوری است که برخی از این اطلاعات دومین توسط سرور گلوبال کاتالوگ  Global Catalog - GC در داخل Forest توسط عملیات Replication به سرورهای گلوبال کاتالوگ GCs دیگر منتقل میشود .

برای ذخیره کردن این اطلاعات،  یک دیتا بانک بر اساس Extensible Storage Engine (ESE استفاده میشود که دارای سه جدول Table میباشد. یک جدول Schema، یک جدول Link و یک جدول Data

برای آنکه محاسبه کنید که این دیتابیس Database بر اساس تعداد یوزرها Users دارای چه حجمی میباشد، میتوانید از لینک زیر استفاده کنید .

Growth Estimates for Active Directory Users and Organizational Units


Edb.logاین یک لاگ transaction log میباشد. یک فرم form از دیتابیس transaction است، منظور این است که هر تغییری که بر روی اشیاء Objects در اکتیو دایرکتوری انجام میشود، ابتدا در یک لاگ transaction ذخیره میشود تا fault tolerance ارائه شود. وقتی سرور Server تشخیص دهد که زمان time درست فرا رسیده است، موتور دیتابیس اطلاعات را به Ntds.dit منتقل میکند و همچنین مطمئن میشود که اطلاعات دیتابیس را در صورت بروز مشکل System crash میتوان دوباره بازسازی یا احیاء Recovery کرد .


Edbxxxxx.log


این یک لاگ transaction اضافی extra میباشد که از آن برای ذخیره سازی اطلاعات در زمانی که فایل Edb.log پر شده باشد و قبل از آنکه به فایل Ntds.dit منتقل شود، استفاده میشود. از یک شماره استفاده میکند . وقتی فایل Edb.log پر میشود، یک فایل جدید به نام Edbtemp.log ایجاد میشود. سپس فایل Edb.log به Edb00001.log تغییر نام داده میشود و در آخر فایل Edbtemp.log به Edb.log تغییر نام داده میشود .


Edb.chk


این یک فایل بررسی دیتابیس database checkpoint میباشد. کار آن این است که جریان نوشتن لاگ transaction را در دیتابیس علامت گذاری mark میکند. اگر سیستم به صورت غیر معمولی از کار باز بماند، این اشاره کننده به سیستم نشان میدهد که تا کجا کار انجام شده و در کجا عملیات از کار افتاده است، که این کار سبب سرعت بیشتر در عملیات Recovery میباشد .


Res1.log & Res2.log


اینها دو فایل لاگ رزرو reserve log میباشند که برای نگهداری جا یا مکان place در دیسک Disk از آنها استفاده میشود. آنها از اینکه update ها به سبب نبود فضای کافی دیسک Disk از دست بروند، جلوگیری میکنند .


Temp.edb


این یک فایل scratch pad میباشد که برای ذخیره کردن اطلاعات در حال پیشرفت یا در حال جریان transactions استفاده میشود و همچنین  صفحات گرفته شده از Ntds.dit در طول نگهداری .


Schema.ini


این فایل برای مقداردهی اولیه Ntds.dit در زمانی که یک دومین کنترولر راه اندازی میشود و فایل Ntds.dit باید ساخته یا تشکیل شود .


Backing up Active Directory
Database Issues
Overview of Active Directory files  (Sander Berkouwer - MVP)
Active Directory Support Files (William Boswell)

Leave a Comment
  • Please add 6 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

  • Patris_70 edited Original. Comment: not completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: not completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)