Lync 2010 Client üzerinde adres defteri güncelleştirmeleri sırasında Sync problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Sorun çözümü için Lync üzerindeki adres defteri senkronizasyonları hakkında kısa bilgilendirmeler yapalım.

  • Active Directory üzerinde kullanıcı objeleri üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler otomatik olarak 60 saniyede bir LS User Replicator tarafından senkronize edilir. Bu bilgiler otomatik olarka back-end SQL veritabanına yazılarak pool için assign edilir.
  • Her 24 saatte bir LS Address Book Server en güncel bilgiyi SQL veritabanından çekmek için gerekli aksiyonu gerçekleştirir ve bu bilgileri adred defteri dosyalarına yazar.
  • Lync Client random bir aralıkta Lync Server üzerinde bulunan pool paylaşımından download ederler. Böylece istemcilerin kendi profilleri içerisinde bulunan GalContacts.db cache dosyası güncellenir.

Bu noktada sorun gidermek adına temel iki bilgiyi çekmeniz gerekmektedir. Bunlardan birincisi replikasyon bilgisini gösterirken ikincisi Address Book konfigurasyon bilgisini gösterecektir.

Get-UserReplicatorConfiguration

Get-CsAddressBookConfiguration

Komut çıktılarında varsayılan olarak 01:30 AM ‘de replikasyonun çalıştığını görebilirsiniz.

Eğer yukarıda bahsettiğim gibi her 60 saniyede bir otomatik gerçekleşen replikasyon gerçekleşmez ise manuel bir tetikleme uygulayabilirsiniz.

Update-CsAddressBook

update address book lync

BU komut çalıştırıldıktan 5 dakika sonra Event Viewer içerisinde Source = LS Address Book Server tanımlı ve adres defteri güncelleştirmelerinin görüntülendiği bilgi uyarıları düşecektir. Bu uyarılar içerisinde update edilen contact objeleri detaylı şekilde yer alacaktır.

Istemcilerin Update Edilmesi:

 

Sunucu tarafında gerçekleştirilen güncelleştime sonrasında istemci tarafında halen adres defteri güncelleştirmelerinde problem yaşanıyorsa, local lync client üzerinde de bazı aksiyonlar alabilirsiniz.

Lync Client tarafında adres defterinin download edilmesi random bir aralıkta gerçekleştirilir. 1dk ile 60dk arasındaki bu aralık test için sıkıntı yaratabilir. Bu takdirde download işlemini tetiklemek için HKLM\Software\Policies\Microsoft\Communicator altında GalDownloadInitialDelay isminde bir REG_DWORD anahtarı oluşturularak değeri 0 atanır.

Bunun dışında %userprofile%\App Data\Local\Microsoft\Communicator\sip<kullaniciismi> altında bulunan GalContacts.db ve GalContacts.db.idx dosyaları silinir.

Lync Client yeniden açıldığında adres defterini download ederek bu dosyaları yeniden oluşturacaktır.

Internal – External URL kontrolleri

Lync Server 2010 IIS üzerinde Default Web Site altında bulunan External ve Internal directoryler aracılığı ile internal ve external istemcilere adres defterini dağıtmaktadır. BU noktada ilgili directory izinlerini kontrol edebilirsiniz. Problem çözümü için Lync Topology Builder içerisinde pool özelliklerinde internal ve external URL’lerinizi kontrol etmenizde faydalı olacaktır.

internal tarafta 80 – 443 ‘den, External tarafta ise 8080-4443’den erişilen bu dizinlerde var olan sertifikanın yüklü olması ve valid olarak gözükmesi önemlidir. Adres defterinde yaşanan problemlerin bir çoğunda doğru planlanmamış sertifika altyapısı görülmektedir.