گروه پالسی Preferences - Group Policy Preferences Part-2 (fa-IR)

گروه پالسی Preferences - Group Policy Preferences Part-2 (fa-IR)

قسمت دوم

آیتم های گروه پالسی Preference

در شکل زیر مربوط GPP به قسمت کامپیوتر و یوزر را میتوانیم مشاهده کنیم. در داخل هر گروه پالسی ما میتوانیم چندین آیتم Preference را اضافه کنیم و هر کدام را به صورت جدا هدف گزاری کنیم. بطور مثال در داخل یک گروه پالسی ما میتوانیم چندین آیتم Preference برای مپ کردن درایو داشته باشیم و هرکدام را به صورت جدا به جاهایی که میخواهیم (یوزر، کامپیوتر و غیره) هدف گزاری کنیم
.


 
همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید برخی از تنظیمات مربوط به قسمت Windows Settings  و برخی دیگر مربوط به قسمت Control Panel Settings میباشد. تنظیمات مربوط بهWindows Settings  حاوی تنظیماتی است که شما در قدیم برای تنظیم آنها از اسکریپت Script استفاده میکردید. آنها مدیریت متغیرهای محیط، فایل ها، فولدرها و تنظیمات رجیستری هستند. تنظیمات مربوط به Control Panel Settings حاوی تنظیماتی است که یوزر میتواند آنها را از طریق Control Panel ست کند، بطور مثال تنظیمات یک فولدر، تنظیمات پاور یا وظایف برنامه ریزی شده Scheduled tasks و غیره میباشند
.

بطور کلی تنظیمات مربوط به قسمت کامپیوتر و یوزر شبیه به هم میباشند. اما با این حال تنظیمات مربوط به قسمت کامپیوتر دارای خواص متفاوتی در مقایسه با همان تنظیمات در قسمت یوزر میباشد. تنظیمات منحصر به فرد در قسمت کامپیوتر Network Shares  و Services  میباشند، در مقابل تنظیمات منحصر به فرد در قسمت یوزر Applications ، Drive Maps ، Internet Settings ، Regional Options وStart Menu  میباشندWindows Settings تنظیمات مربوط به قسمت
 

Drive Maps


تنظیمات مربوط به قسمت Drive Maps به ما اجازه Create ، Replace ، Update و Delete درایوهای مپ شبکه را میدهد. این تنظیمات را ما بدون نوشتن اسکریپت و استفاده از لاگان اسکریپت انجام میدهیم و در ضمن استفاده از GPP برای مپ کردن درایو دارای ثبات بیشتری نسبت به اسکریپت لاگان دارد. ما میتوانیم چندین آیتم برای مپ کردن درایو ایجاد کنیم و هرکدام را به صورت جدا به جاهایی که میخواهیم (یوزر، کامپیوتر و غیره) هدف گزاری کنیم. با استفاده از GPP ما دارای قابلیت انعطاف پذیری بیشتری نسبت به استفاده از اسکریپت داریم و همچنین مشکلات کمتری نیز داریم .

 


Environment


تنظیمات مربوط به محیط Environment ما را قادر به مدیریت متغیرهای محیطی یوزر و سیستم میکند. همچنین میتوان یک مسیر متغیر مخصوص سیستم ویندوز را تغییر Change یا به روز رسانی Update کرد .

بهترین استفاده ای که ما میتوانیم از این تنظیم Environment کنیم، این است که یک محیط ویژه یا مشخص متغیرها را بر اساس شرایط خاص ست Set کنیم. سپس در یک GPP دیگر ما میتوانیم این متغیرها را فراخوانی Call کنیم. بطور مثال ما میتوانیم یک متغیر را که در شکل میبینیم، یک متغیر به نام Scripts را با مقدار نشان داده شده تعریف میکنیم، سپس میتوانیم این متغیر را در زمانی که احتیاج داریم یک GPP دیگر برای کپی کردن یا استفاده فایل ها بر اساس این متغیر، دوباره استفاده کنیم.


Files


تنظیم GPP مربوط به فایل به ما اجازه میدهد که فایل ها را از مکان مبداء به مکان مقصد کپی کنیم. مکان مبداء میتواند یک مسیر UNC یا ماشین لوکال Local Machine باشد و مکان مقصد نیز میتواند اینگونه باشد. متداولترین سناریو استفاده از این تنظیمات کپی کردن فایل ها از روی سرور Server در فولدر پروفایل یوزر، روی Desktop یا در درایو C میباشد.
 

 


Folders


این تنظیم GPP به ما اجازه میدهد که فولدرهای جدید ایجاد کرده یا فولدرهای موجود را حذف کرده و یا محتویات آنها را حذف کنیم. بطور مثال میتوان تنظیم کرد که فولدر مورد نظر پاک شود، به شرط آنکه درون فولدر خالی باشد .
قسمت اول
قسمت سوم

Leave a Comment
  • Please add 5 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added part-3 link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added part-3 link

Page 1 of 1 (1 items)