قسمت سوم

Ini Files

تنظیم GPP مربوط به Ini این امکان را فراهم میکند تا خواص منحصر بفرد فایل های .ini را Create ، Update ، Replace و Delete کنیم.
 
  

Network Shares

اگر چه ویندوز یک راه برای مدیریت مرکزی اشتراک های شبکه Network Shares  بر روی کامپیوترهای متعدد فراهم نمیکند، قابلیت GPP تنظیم Network Shares  از مدیریت اشتراک شبکه بر روی کامپیوترهای هدف قرار گرفته شده targeted  متعدد پشتیبانی میکند.

علاوه براین این امکان را نیز به شما میدهد تا دسترسی بر اساس مشخصات یا تشخیص Access-based Enumeration - ABE را مدیریت کنید که مانع از این میشود تا یوزرها زیر مجموعه فولدرهائی subfolders  که فاقد اجازه دسترسی را دارند را ببینند و همچنین تنظیمات محدودیت برای یوزرها .

 


Registry

 
تنظیم
GPP مربوط به رجیستری یکی از قدرتمندترین تنظیمات GPP است که به ما اجازه Create ، Update ، Replace و Delete رجیستری را میدهد. این قابلیت به شما اجازه هر تنظیمی برای رجیستری مانند REG_BINARY را میدهد که از زمان ADM یا ADMX قابل اجرا یا عمل نبود
 

رجیستری آیتم Registry Item به ما این اجازه را میدهد که خواص منحصر به فردی را ست کنیم، در حقیقت همه انواع رجیستری که ساپورت میشوند REG_SZ, REG_DWORD, REG_BINARY, REG_MULTI_SZ, REG_EXPAND_SZ و در تمام قسمتها HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_USERS, HKEY_CURRENT_CONFIG.

کلکسیون یا مجموعه آیتم Collection Item به ما این اجازه را میدهد که با تنظیم آن یک مجموعه از تنظیمات رجیستری هم زمان بر روی ماشین اعمال میشوند. بطور مثال شما با استفاده از میتوانید ابتدا با استفاده از item-level targeting شرایط یا معیارها اطمینان حاصل کنید و سپس مجموعه ریجستری را تغییر دهید. مثلا ابتدا من چک میکنم که کامپیوتر ساخت شرکت HP است و اگر بود تغیرات رجیستری را کلی انجام میدهم.

ویزارد رجیستری Registry Wizard این امکان را به ما میدهد مثال ها یا تنظیمات رجیستری موجود بر روی ماشین را دید و سپس آن رجیستری خاص که مد نظر است را پیدا و تغییر داد و سپس آنها را به ماشین لوکال یا ریموت اعمال کرد. همچنین ما میتوانیم رجیستری های منحصر به فرد را انتخاب کرد مقدار آنها را تغییر سپس به صورت کلی و یکجا عمل کنیم.
 

Shortcuts

تنظیم GPP مربوط به Shortcuts این امکان را میدهد که برای برنامه یا لینک URL و داکیومنت میانبر Shortcut ایجاد کنیم و آن را بطور مثال بر روی ِDesktop ، Startup folder ، Programs folders و غیره قرار دهیم. 

File System Object برای ساخت میانبر Shortcut برنامه یا داکیومنت استفاده میشود، بطور مثال میتوان یک میانبر برای برنامه ساخت و سپس در قسمت Start menu قرار داد. 

URL برای ساخت میانبر Shortcut صفحات وب Web pages استفاده میشود، بطور مثال میتوان یک میانبر برای سایت داخلی Interna Site ساخت و سپس در قسمت Favorites menu قرار داد.

Shell Object برای اشیایی که در پوسته دیده میشوند استفاده میشود مانند Control Panel یا Recycle Bin و امثال آن، بطور مثال میتوان یک میانبر Shortcut برای Control Panel  ساخت و آن را بر روی ِDesktop یوزر قرار داد.
 
 

 قسمت اول
قسمت دوم