به هیچ عنوان چیزی را تغییر ندهید. فقط افراد Microsoft و شرکت ناشر کتاب O'Reilly حق و اجازه این کار را دارند. در صورتی که نظری دارید، در Comment مطرح کنید .

 با تشکر

 

نویسنده:  ویلیام آر. استانک

ناشر: مایکروسافت

تاریخ انتشار: ۱۴ ژانویه ۲۰۰۹

تعداد صفحات: ۳۵۲ صفحه

 

 

فهرست کتاب

 

معرفی

 

قسمت اول: پیاده سازی اکتیو دایرکتوری

 

فصل اول: بررسی اجمالی اکتیو دایرکتوری

 

فهمیدن و درک اکتیو دایرکتوری

 

معرفی اکتیو دایرکتوری

 

دومین های اکتیو دایرکتوری

 

دومین های DNS

 

دومین کنترولرها

 

اشیاء Objects در اکتیو دایرکتوری

 

Schema  در اکتیو دایرکتوری

 

اجزاء اکتیو دایرکتوری

 

مدیریت اکتیو دایرکتوری

 

کار با اکتیو دایرکتوری

 

ابزارهای اکتیو دایرکتوری برای ادمین ها

 

فصل دوم: نصب یا اینستال کردن Forest  ، Domain Trees و Child Domains جدید

 

آماده سازی برای نصب اکتیو دایرکتوری

 

کار با دایرکتوری Containers  و Partitions

 

سازماندهی یا اصلاح زیر ساخت های دایرکتوری

 

سازماندهی Functional Levels 

 

راه اندازی ویندوز سرور ۲۰۰۸

 

ایجاد کردن Forest  ، Domain Trees و Child Domains

 

نصب باینری اکتیو دایرکتوری

 

ایجاد Forest جدید

 

ایجاد Domain Trees جدید

 

ایجاد Child Domains جدید

 

فصل سوم: راه اندازی دومین کنترولرهای نوشتنی Writable Domain Controllers - RWDC

 

آماده سازی برای راه اندازی یا خارج کردن از سرویس Decommission  دومین کنترولرها

 

نصب دومین کنترولر نوشتنی RWDC  اضافه

 

اضافه کردن دومین کنترولر نوشتنیRWDC  با استفاده از Replication

 

اضافه کردن دومین کنترولر نوشتنی REDC با استفاده از Installation Media

 

اضافه کردن دومین کنترولر نوشتنی با استفاده از Answer Files یا فرامین

 

خارج کردن از سرویس دومین کنترولرها

 

آماده سازی برای حذف دومین کنترولرها

 

حذف دومین کنترولرهای اضافی Additional

 

حذف آخرین دومین کنترولر

 

حذف دومین کنترولرها با استفاده از Answer Files یا فرامین

 

وادار کردن Forcing به حذف دومین کنترولرها

 

راه اندازی مجدد یک دومین کنترولر در حالت Directory Services Restore Mode

 

انجام وادار کردن Forcing برای حذف دومین کنترولرها

 

پاک کردن Metadata در Forest اکتیو دایرکتوری

 

 

فصل چهارم: راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنی  Read-Only Domain Controllers - RODC

 

آماده سازی برای راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنیRODC 

 

اضافه کردن RODC به دومین ها

 

اضافه کردن RODC به دومین با استفاده از Replication

 

اضافه کردن RODC به دومین با استفاده از Answer Files یا فرامین

 

نصب RODC با استفاده از متد Staged Installations

 

قدم اول: ایجاد یک اکانت RODC Account و آماده سازی برای نصب

 

قدم دوم: اتصال به RODC و در آخر نصب RODC

 

خارج کردن از سرویس RODC

 

ست کردن پسورد پالسی برای Replication

 

ملزومات ست کردن پسورد پالسی برای Replication

 

اکانتهای اجازه داده شده Allowing  یا اجازه نداده شده Denying

 

مدیریت اعتبارنامه ها Credentials  در RODC

 

شناسایی Identifying  اکانتهای اجازه داده شده Allowed  یا نداده شده Denied

 

تنظیم مجدد یا ریست کردن اعتبارنامه ها Credentials 

 

واگذاری Delegation  مجوزهای Delegation  اجرایی

 

 

قسمت دوم: مدیریت زیرساخت اکتیو دایرکتوری 

 

 

فصل پنجم: پیکربندی، نگهداری، عیب یابی و سرورهای گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC

 

 

 

طرز کار با سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

راه اندازی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

اضافه کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

نظارت و بررسی ارتقاء سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

شناسایی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

بازیابی Restoring سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

حذف کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

        کنترل رجیستر شدن رکوردهای SRV          

مدیریت و نگهداری Universal Group Membership Caching

 

ملزومات Universal Group Membership Caching  

فعال کردن Universal Group Membership Caching  

نظارت و عیب یابی Universal Group Membership Caching

 

مدیریت و نگهداری Replication Attribute

 

درک کردن و فهمیدن جستجوی گلوبال کاتالوگ و ست کردن بخشی از Attribute

 

طراحی Replication Attribute

 

نظارت و عیب یابی Replication Attribute

 

مدیریت و نگهداری Name Suffixes

 

پیکربندی User Principal Name Suffixes

 

پیکربندی Name Suffix Routing

 

فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master  

ملزومات Operations Master

 

معرفی Operations Master

 

شناسایی Operations Master  

طراحی و برنامه ریزی Operations Master  

تغییر دادن Operations Master  

طرز کار با Operations Master

 

مدیریت Domain Naming Masters  

مدیریت Infrastructure Masters  

مدیریت PDC Emulators  

مدیریت Relative ID Masters  

مدیریت Schema Masters  

نگهداری Operations Master

 

آماده سازی جانشین Operations Master  

خارج کردن از سرویس Operations Master  

کاهش حجم کار Operations Master  

تصرف Operations Master

 

عیب یابی Operations Master  

فصل هفتم: مدیریت Sites ، Subnets و Replication اکتیو دایرکتوری   

پیاده سازی Sites و Subnets

 

طرز کار با Sites  

ست کردن مرزهای Site Boundaries

 

ملزومات Replication

 

مدلهای Replication

 

Replication با Sites متعدد یا گوناگون 

 

عملیات SYSVOL Replication

 

سرویسهای لازم برای Replication

 

عملیات Intrasite Replication در مقابل Intersite Replication

 

عملیات Intrasite Replication  

عملیات Intersite Replication  

طراحی توسعه Sites

 

مپ کردن Mapping ساختار شبکه   

طراحی Sites  

طراحی توپولوژی Intersite Replication  

پیکربندی Sites و Subnets

 

ایجاد Sites  

ایجاد Subnets  

اضافه کردن دومین کنترولر به Sites  

اطمینان حاصل کنید که کلاینت میتواند دومین کنترولر را پیدا کند   

پیکربندی Site Links و Intersite Replication

 

درک و فهمیدن Site Links  

ایجاد Site Links

 

پیکربندی برنامه Schedules برای Link Replication

 

پل سایتها Bridging Sites

 

قرار دادن و تعیین سرورهای Bridgehead

 

قراردادن ISTGs

 

بهینه سازی پیکربندی Site Links

 

نظارت، بررسی و عیب یابی Replication

 

نظارت Replication

 

عیب یابی Replication

 

تولید توپولوژی Replication

 

بررسی و مجبور کردن Forcing به Replication