System Center 2012 Orchestrator - Runbook Nedir (tr-TR)

System Center 2012 Orchestrator - Runbook Nedir (tr-TR)

System Center 2012 ailesi içerisinde bulunan yeni ürünlerden System Center Orchestrator 2012 özellikle Private Cloud senaryolarının tam ortasında yer alıyor. Kendi özel bulut altyapınızı oluşturduktan sonra datacenter’ınızda bulunan Microsoft ve Microsoft olmayan bir çok ürün arasındaki entegrasyonu sağlayabilen Orchestrator ile veri merkezi otomasyonunu tam anlamıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Birkaç örnek vermek gerekirse;

  • Service Manager ya da herhangi bir çağrı yönetimi uygulamanızda açılan çağırılara göre tanımladığınız akışların tetiklenmesini sağlayabilirsiniz.
  • Belirli periyodlar ile gelen kurulum taleplerini, tüm detayları ile birlikte otomatize edebilirsiniz. Örneğin her ay web sunucularınız üzerinde güncellenmiş msi paketlerinin kurulumları planlanmıştır. Ancak bu kurulum sırasında active directory üzerinde, load balancer üzerinde, web.config dosyalarında değişiklikler insan eli ile ve onay mekanizmaları kullanılarak gerçekleştiriliyor. İşte bu noktada kurulum çağırılarını Service Manager üzerinden açtırıp geri kalan tüm aksiyonları orchestrator’un gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Kurulum öncesi hazırlıkları gerçekleştirir, router yada load balancer üzerinde gerekli aksiyonları alır, servis durumlarını kontrol eder, kurulumları bitirir ve herhangi bir adımda problem çıktığında bunu size geri bildirim ve özelleştirilmiş mesajlar ile iletir.
  • Active Directory üzerinde kullanıcı açma, üyelik değiştirme, grup oluşturma gibi operasyonel işlerinizi Orchestrator’a aktarabilirsiniz.
  • SCOM tarafından üretilen alert’leri yakalayarak özelleştirişmiş akışların tetiklenmesini sağlayabilirsiniz.
  • Private Cloud sanal ortamınızda bulunan tüm sanallaştırma mimarisini yönetebilirsiniz. Örneğin SCOM ile izlediğiniz Hyper-V sunucularınızda bir performans problemi yaşandığında Orchestrator’un gerekli aksiyonu otomatik almasını sağlayabilirsiniz. Ya da sunucular üzerinde disklerde bir problem çıktığında Orchestrator yeni bir LUN dedike edebilir.

Bu makale serimizde ise Orchestrator üzerinde basitten başlayarak complex’e doğru nasıl iş akışlarI (Runbook) oluşturabileceğimize değineceğiz. Böylece siz de Orchestrator’un yapabildiklerini her bölümde daha iyi kavrayarak ortamınıza entegre edebileceksiniz.

İlk bölümümüzde temel Runbook konseptinden ve runbooklar içerisinde yer alan aktivitlerden bahsedeceğiz.

Runbook otomatikleştirilmiş görevler ya da işlemler için adımları içerir. Her bir runbook içerisindeki adımlara ise aktiviteler denmektedir.

Orchestrator içerisinde oluşturulan basit bir Runbook aşağıda gösterilmektedir.

clip_image001

Görüldüğü gibi Runbook tanımlanmış aktiviteleri gerçekleştiren, bunu gerçekleştirirken aynı zamanda verileri kullanan ve diğer yandan veriyi diğer aktivitelerin kullanması için taşıyan akışlardır.

Yukarıda görülen örnek runbook ile bir text dosyasının içeriği okunarak sunucu isimleri map edilir ve bu sunuculardaki Dhcp Client servisi yeniden başlatılır.

Runbook oluşturma detaylarına girmeden önce aktiviteleri içeren RunBookların temel özelliklerini inceleyelim.

clip_image002

GENERAL:

clip_image003

General sekmesinde runbook için gerekli olan isim ve tanımlama bilgisi girilebilir. Bunun yanında ilgili runbook’un çalışması için bir schedule tarihi belirlenebilir. Bu noktada girilen isim önemlidir çünkü Service Manager entegrasyonu ile ilgili Runbookları Service Manager aktivitesi olarak import ettiğinizde bu isimleri görüyor olacaksınız.

RUNBOOK SERVERS:

clip_image004

Herhangi bir Runbook’un çalışması için bir Runbook sunucuya ihtiyaç vardır. Orchestrator sunucunuzda Runbooklar kritik öneme sahip ise yüksek erişebilirlik çözümlerini planlamanız gerekmektedir. Herhangi bir runbook için primary ve standby runbooklar belirlenebilir. Böylece runbook sunucuda bir problem olduğunda standby runbook sunucusu ilgili runbook’u çalıştırmaya devam edebilir.

clip_image005

Bu işlem için Add butonuna basarak Primary ve Standby runbook sunucuları eklenebilir.

LOGGING:

Bu bölümde daha sonrasında konsol içerisinde görüntülenmesi için veritabanı içerisinde saklamak istediğiniz ekstra verileri seçebilirsiniz.

Bu noktada bahsedilen Published Data kavramını detaylı olarak ilerleyen bölümlerde inceleyeceğiz.

clip_image006

EVENT NOTIFICATION:

clip_image007

Bu bölümde herhangi bir Runbook belirli bir süre çalışmadığında ya da çalışma başarısız olduğunda bir log üretmesi sağlanabilir. İlgili mesaj Designer Console yada Web Console üzerinde log sekmesinde görüntülenebilir.

JOB CONCURRENCY

clip_image008

En önemli özelliklerden bir tanesi Jıb Concurrency’dir. Bu ayar tek bir Runbook için veriliyor olsa da temel amaç sizin Runbook sunucunuzun aynı anda kaç farklı Runbook çalıştırabileceğini ve ne kadar isteği karşılayabileceğini belirtir. Bir Runbook server aynı anda 50 işi çalıştırabilir. Bu sebeple bu sayının üzerinde bir değer verirseniz fazladan Runbook Server’ı ortamınıza katmanız gerekmektedir.

RETURNED DATA

clip_image009

Eğer Runbook içerisindeki aktiviteleri “Return Data” aktivitisi ile bitirirseniz bu Runbook’un tanımlanmış bilgileri aktarmasını sağlayabilirsiniz.

clip_image010

Bu noktada tanımlanan veriler Runbook çalışmayı bitirdiğinde döndürülür ve diğer runbookları çağırmak için kullanılabilir.

tumblr analytics
Leave a Comment
  • Please add 6 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Ed Price - MSFT edited Original. Comment: Adding language title code and tag for Turkish. Thanks!

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Ed Price - MSFT edited Original. Comment: Adding language title code and tag for Turkish. Thanks!

Page 1 of 1 (1 items)