MCPD: ASP.NET Developer 3.5 (nb-NO)

MCPD: ASP.NET Developer 3.5 (nb-NO)

The MCPD: ASP.NET Developer 3.5 er for utviklere som bygger interaktive, data-drevne ASP.NET-applikasjoner ved hjelp av ASP.NET 3.5 for både intranett og internett bruk.

Nødvendige eksamener

Nettsamfunnet


Relaterte foruminnlegg

Dersom en av disse innleggene i følgende emner hjelper deg besvare dine spørsmål, vennligst stemme dem som nyttige slik at andre medlemmer av fellesskapet vil finne nyttig informasjon raskere.

Andre språk


Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk:

Leave a Comment
  • Please add 4 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: fixed spelling and link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: fixed spelling and link

Page 1 of 1 (1 items)