MCPD: Enterprise Application Developer 3.5 (nb-NO)

MCPD: Enterprise Application Developer 3.5 (nb-NO)

MCPD: Enterprise Application Developer 3.5er for utviklere som bygger distribuerte løsninger som fokuserer på ASP.NET og Windows Forms-rike kundeerfaringer.

Nødvendige eksamener 

Nettsamfunnet


Relaterte foruminnlegg

Dersom en av disse innleggene i følgende emner hjelper deg besvare dine spørsmål, vennligst stemme dem som nyttige slik at andre medlemmer av fellesskapet vil finne nyttig informasjon raskere.

Andre språk


Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk:

Deutsch

Leave a Comment
  • Please add 7 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Wikis - Comment List