MCPD: SharePoint Developer 2010 (nb-NO)

MCPD: SharePoint Developer 2010 (nb-NO)

The MCPD: SharePoint Developer 2010er for utviklere som designer og utvikler applikasjoner for Microsoft SharePoint Server 2010-plattformen.

Nødvendige eksamener 

Nettsamfunnet


Relaterte foruminnlegg

Dersom en av disse innleggene i følgende emner hjelper deg besvare dine spørsmål, vennligst stemme dem som nyttige slik at andre medlemmer av fellesskapet vil finne nyttig informasjon raskere.

Relaterte WIKI artikler

Andre språk


Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk:

Leave a Comment
  • Please add 4 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Wikis - Comment List