BizTalk Server - Determine Version and Edition (nb-NO)

BizTalk Server - Determine Version and Edition (nb-NO)

Introduction

I ett BizTalk Server-miljø hvor du er uvitende om den eksakte versjonen og / eller utgave har du et par alternativer for å finne ut hva den eksakte versjonen og utgaven er. Alternativene er å åpne registret og søke på en bestemt nøkkel struktur, Kjøre en spørring mot BizTalk administrasjons databasen versjon tabell eller gjennom å bruke ett PowerShell script.

Registry

I den følgende registernøkkelenHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\BizTalk Server\3.0 kan finne versjon og utgave.Tabell 1: Produktnavn og versjonsnummerProduktnavn
Produkt Versjon nøkkel
BizTalk Server 2004
3.0.4902.0
BizTalk Server 2004 SP1 3.0.6070.0
BizTalk Server 2004 SP2
3.0.7405.0
BizTalk Server 2006 3.5.1602.0
BizTalk Server 2006 R2
3.6.1404.0
BizTalk Server 2006 R2 SP1
3.6.1404.0
BizTalk Server 2009 3.8.368.0
BizTalk Server 2010
3.9.469.0

Det finnes fire utgaver: Enterprise, Standard, Developer, og Branch.


Databasespørring

BizTalk versjon kan fastslås ved å kjøre spørringen som vises nedenfor:
USE [BizTalkMgmtDb]      
      
SELECT DatabaseMajor,DatabaseMinor,ProductBuildNumber, ProductRevision 
FROM dbo.BizTalkDBVersion;
Resultatet av dette søket vil være en av de versjonsnumrene gitt i tabell 1.
I denne spørringen er det BizTalkMgmtDb databasen som brukes, men hver BizTalk database har tabellen BizTalkDbVersion.

PowerShell

Følgende PowerShell script fra BizTalk MVP Randal van Splunteren  kan hjelpe finne din BizTalk versjon:
# Initialization of helper variables # BizTalk version numbers $versionBTS2004 = "3.0.4902.0" $versionBTS2004SP1 = "3.0.6070.0" $versionBTS2004SP2 = "3.0.7405.0" $versionBTS2006 = "3.5.1602.0" $versionBTS2006R2 = "3.6.1404.0" $versionBTS2009 = "3.8.368.0" $versionBTS2010 = "3.9.469.0" # BizTalk version description $descriptionBTS2004 = "BizTalk Server 2004" $descriptionBTS2004SP1 = "BizTalk Server 2004 with service pack 1" $descriptionBTS2004SP2 = "BizTalk Server 2004 with service pack 2" $descriptionBTS2006 = "BizTalk Server 2006" $descriptionBTS2006R2 = "BizTalk Server 2006 R2" $descriptionBTS2006R2SP1 = "BizTalk Server 2006 R2 with service pack 1" $descriptionBTS2009 = "BizTalk Server 2009" $descriptionBTS2010 = "BizTalk Server 2010" # Registry paths $bizTalkRegistryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\BizTalk Server" $biztalk2006SP1UninstallRegistryPath = 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Biztalk Server 2006 R2 Service Pack 1 `[KB 974563`]' $installedVersion = $null # Check if BizTalk is installed: if ((Test-Path $bizTalkRegistryPath) -eq $true) { # Set location to BizTalk registry key Set-Location $bizTalkRegistryPath $key = Get-ChildItem # Get version number $productVersion = $key.GetValue("ProductVersion") switch ($productVersion) { $versionBTS2004 { $installedVersion = $descriptionBTS2004 } $versionBTS2004SP1 { $installedVersion = $descriptionBTS2004SP1 } $versionBTS2004SP2 { $installedVersion = $descriptionBTS2004SP2 } $versionBTS2006 { $installedVersion = $versionBTS2006 } $versionBTS2006R2 { if ((Test-Path $biztalk2006SP1UninstallRegistryPath) -eq $false) { $installedVersion = $descriptionBTS2006R2 } else { $installedVersion = $descriptionBTS2006R2SP1 } } $versionBTS2009 { $installedVersion = $descriptionBTS2009 } $versionBTS2010 { $installedVersion = $descriptionBTS2010 } } } if ($installedVersion -eq $null) { Write-Host "BizTalk Server is not installed on this machine." Exit } Write-Host "BizTalk Server installation found on this machine." Write-Host "Product version number: $productVersion" Write-Host "Installed version: $installedVersion"

Koden kan også lastes ned fra skriptsenteret:

Se også

 

Andre språk


Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk

 

Leave a Comment
 • Please add 8 and 7 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
 • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: layout

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: layout

Page 1 of 1 (1 items)