BizTalk Server Adapter Pack 2010: WCF OracleDb Adapter (nb-NO)

BizTalk Server Adapter Pack 2010: WCF OracleDb Adapter (nb-NO)

Introduksjon

BizTalk Adapter Pack 2010  (engelsk) gir tilkobling til SAP, Oracle E-Business Suite, Siebel SQL og Oracle databaser. Oracle Adapter (dvs. OracleDb Binding) gir tilgang til Oracle Database tabeller, views, lagrede prosedyrer, funksjoner og PL / SQL pakker. Tidsbestemt polling er også tilgjengelig, slik at applikasjoner se etter endringer periodisk i databasen. Dette adapteret / binding er basert på ADO.NET.

Merk: Ifølge Microsoft nettside støtter adapteren Oracle 9i (9.2.0.2), 10g (10.1.0.2.0 & 10.2.0.1.0), men documentasjonen  nevner Oracle 11g R1.

Denne artikkelen vil gi dine nødvendige ressurs lenkene for å finne informasjon rundt BizTalk WCF-OracleDb Adapter, hvordan jobbe med det og så videre.

Blogger

Følgende blogginnlegg gir deg mer bakgrunnsinformasjon om WCF-SQL Adapter, hvordan du installerer, bruke den, også videre:

Kodegalleri

Gjennom MSDN Code Gallery Download Center kan du finne en rekke kodeeksempler:

Se også

Andre språk

Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk

Leave a Comment
 • Please add 1 and 8 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
 • Sandro Pereira edited Revision 6. Comment: fix links to open in a new windows

 • Sandro Pereira edited Revision 5. Comment: Change Title

 • Carsten Siemens edited Revision 3. Comment: Added tag: "has TOC"

 • Tord G.Nordahl edited Revision 2. Comment: updated link

 • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: layout

Page 1 of 1 (5 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: layout

 • Tord G.Nordahl edited Revision 2. Comment: updated link

 • Carsten Siemens edited Revision 3. Comment: Added tag: "has TOC"

 • Sandro Pereira edited Revision 5. Comment: Change Title

 • Sandro Pereira edited Revision 6. Comment: fix links to open in a new windows

Page 1 of 1 (5 items)