Schema در اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

Schema در اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

Schema  در اکتیو دایرکتوری

 

هر object در اکتیو دایرکتوری از یک کلاس یا رده class خاص ایجاد میشود. در اکتیو دایرکتوری schema کلاس ها یا رده های شی object classes را که مشخص و موجود میباشند، تعریف کرده و بر طبق قوانین مشخص میکند که شما چگونه میتوانید این اشیاء را ایجاد و استفاده کنید. کلاس های شی object classes که موجود میباشند، عبارتند از یوزر User ، گروه Group ، کامپیوتر Computer و پرینتر .Printer    

اصولا schema لیستی از تعاریفی میباشد که کلاسهای شی object classes را و نوع اطلاعات در مورد کلاسهای شی object classes را مشخص میکند که در دایرکتوری میتوانند ذخیره شوند. schema تعاریف خود را به صورت دو  نوع از اشیاء ذخیره میکند :

Schema class objects یا میتوان ساده تر schema classes نامید.

Schema attribute objects یا میتوان ساده تر schema attributes نامید.

همانطور که در شکل ۷-۱ میبینید، schema classes و schema attributes بطور جداگانه در دایرکتوری تعریف شده اند. شما میتوانید هر دو شی را schema objects ذکر کنید .

 


شکل ۷-۱ اشیاء در داخل اکتیو دایرکتوری

Schema class objects شی ای object که شما ایجاد میکنید را توصیف میکند. آنها به عنوان قالبی templates برای ایجاد شی object جدید عمل میکنند. داخل یک schema class خاص، اطلاعتی ذخیره میشود که با توصیف اشیاء مرتبط است. بطور مثال کلاسهای یوزر، گروه، کامپیوتر، پرینتر از بسیاری schema attributes تشکیل شده. کلاس یوزر صفتهایی attributes دارد که یوزرها را توصیف میکند . کلاس گروه صفتهایی attributes دارد که گروه ها را توصیف میکند. کلاس کامپیوتر صفتهایی attributes دارد که کامپیوترها را توصیف میکند. کلاس پرینتر صفتهایی attributes دارد که پرینترها را توصیف میکند .

توجه: هر schema attribute فقط یکبار تعریف میشود و میتواند در چندین schema classes مورد استفاده قرار گیرد. بطور مثال صفت attribute مربوط به description فقط یکبار در داخل schema تعریف میشود، اما برای کلاسهای یوزر، گروه، کامپیوتر و پرینتر و همچنین کلاسهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .

یک مجموعه اصلی از
schema classes ها و attributes ها در اکتیو دایرکتوری گنجانده شده است. از آنجا که دایرکتوری توسعه پذیر است، برنامه های دیگر و محصولات سرور به صورت پویا میتوانند schema را گسترش دهند. بطور مثال زمانی که شما سرور اکسچنج Exchange Server را اینستال میکنید، سرور اکسچنج کلاسها classes و صفتها attributes را گسترش میدهد و به دایرکتوری اضافه میشوند. همه این گسترش های جدید در دایرکتوری به صورت اتوماتیک و مناسب replicate میشوند .

توجه: برنامه نویسان حرفه ای و ادمین ها میتوانند schema را گسترش دهند. با این حال گسترش schema روش پیشرفته ای دارد که باید با برنامه ریزی انجام شده و قبل اجرای آن در محیط تست شود. پس همیشه این را به خاطر بسپارید که schema classes  و attributes توسعه داده شده را میتوانیم غیر فعال کنیم، اما نمیتوانیم پاک یا حذف کنیم. همچنین شما نمیتوانید schema objects هایی را که بصورت پیشفرض و استاندارد default در اکتیو دایرکتوری هستند را حذف یا غیر فعال کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


 

Leave a Comment
  • Please add 8 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: spelling correction

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (3 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: spelling correction

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (3 items)