دومین ها DNS (fa-IR)

دومین ها DNS (fa-IR)

دومین ها DNS

اکتیو دایرکتوری از نام سیستم دومین Domain Name System – DNS استفاده میکند. DNS یک سرویس استاندارد اینترنت است که گروه ها را به صورت ساختار سلسله مراتبی سازماندهی میکند . به هر حال بنا به دلایل مختلف اکتیو دایرکتوری و DNS دارای ساختار مشابه سلسله مراتبی هستند. سلسله مراتب DNS بر روی اینترنت برای شبکه های عمومی و بر روی شبکه های داخلی به صورت گسترده تعریف شده است. سطوح مختلف در سلسله مراتب DNS سبب شناخت یا تشخیص کامپیوترهای فردی و ارتباط بین کامپیوترها میشود . ارتباط کامپیوترها با استفاده از دومین ها میباشد. دومین هایی که در پایه یا اساس DNS هستند به نام top-level یا root دومین ها میباشند .

کلاینتهای اکتیو دایرکتوری از DNS برای پیدا کردن منابع استفاده میکنند. در حقیقت DNS به راحتی عمل ترجمه نام هاست host name به آدرس IP را انجام میدهد، هر کامپیوتر در یک دومین دارای یک نام کاملا دقیق دومین fully qualified domain name - FQDN میباشد، مانند server34.microsoft.com که اگر بخواهیم آن را تفکیک کنیم، نام دقیق کامپیوتر server34 است، نام دومین سازمان microsoft است و com نیز top-level دومین است .

Top-level domains - TLDs پایه و اساس سلسله مراتب DNS میباشد. TLDs ها متشکل شده اند از دو حرف کد کشورها، مانند CA که برای کانادا استفاده میشود. بر اساس نوع سازمان، کدهایی مانند com برای سازمانهای تجاری commercial و یا mil که برای سازمانهای نظامی military آمریکا استفاده میشوند. top-level دومین های داخل سازمانها هم میتوانند بر اساس راه های مختلفی ساخته شوند. دومین های نرمال مانند microsoft.com ، به نام دومین های منبع parent معروف هستند. آنها این نام را برای این دارند، چون منبع parent ساختار سازمان هستند. شما میتوانید parent ها را به subdomain ها تقسیم کنید و برای دفاتر مختلف، تقسیم بندی ها یا محل های جغرافیایی مختلف استفاده کنید. بطور مثال FQDN برای یک کامپیوتر در شعبه City Power & Light’s Denver میتواند به صورت workstation11.denver.cpandl.com طراحی شود.

در اینجا نام کامپیوتر workstation11 است، نام denver همان subdomain و cpandl.com منبع parent دومین است. یادتان بماند که به subdomain نیز child domain گفته میشود که فرقی ندارند .

برای به روز رسانی DNS از یک سرور DNS معتبر authoritative استفاده میشود. این سرور به عنوان سرور DNS اولیه primary طراحی شده است که برای دومین یا ناحیه خاص در یک دومین که به نام zone میباشد، تعیین شده است. سرور primary DNS کپی نسخه اصلی master copy از تمام رکوردهای DNS و یک فایلهای پیکربندی دومین ها domain’s configuration files را در خود ذخیره میکند. سرورهای Secondary DNS خدمات یا سرویس های اضافی را برای کمک کردن به بالانس یا توازن حجم کاری را ارائه میدهند. سرورهای Secondary یک کپی از رکوردهای DNS را که از سرور primary توسط عملیاتی به نام zone transfer بدست آوردند را در خود ذخیره میکنند. سرورهای Secondary اطلاعات را از زمانی که آغاز شده از سرور primary بدست میاورند و تا زمانی که اطلاعات تجدید نظر یا جدید refreshed یا منقضی شدهexpired میاید حفظ میکنند .

در شکل ۳-۱، سرور primary DNS پاسخگوی دومین های cpandl.com ، data.cpandl.com و recs.cpandl.com میباشد. سرورهای Secondary DNS در data.cpandl.com و recs.cpandl.com اطلاعات را با استفاده از عملیات zone transfer از سرور primary بدست میاورند .

اکتیو دایرکتوری وابستگی شدیدی به پیکربندی DNS شما دارد که شما یا باید قبل از اینستال کردن اکتیو دایرکتوری برای شبکه سرور DNS را پیکربندی کرده باشید یا به اکتیو دایرکتوری اجازه دهید که در زمان اینستال شدن DNS را برای شما پیکربندی کند. پیکربندی DNS نیاز به نصب و پیکربندی DNS clients و DNS servers دارد. همه سیستمهای عامل ویندوز شامل DNS clients هستند و میتوان آنها را با fully qualified host names پیکربندی کرد. هر کامپیوتری که روی آن ویندوز سرور است را میتوانیم به صورت یک سرور DNS پیکربندی کنیم .

وقتی شما اکتیو دایرکتوری را پیکربندی میکنید، بطور اتوماتیک میتوانید DNS را به عنوان بخشی از اکتیو دایرکتوری اینستال کنید. شما همچنین میتوانید تعیین کنید که آیا DNS و اکتیو دایرکتوری به صورت کامل integrated full یا جزئی integrated partial باشند. چگونگی یکپارچگی integration با اکتیو دایرکتوری نوع کار کرد DNS را تغییر میدهد، برای همین خیلی مهم است که گزینه های integration را کامل درک کنیم .
شکل ۳-۱ یک محیط DNS با zone ها

اگر بصورت integrated partial باشد، دومین از یک فایل ذخیره سازی استاندارد استفاده میکند و به روز رسانی DNS دقیقا همانطور که در قبل توضیح داده شد انجام میشود. دومین یک سرور primary DNS دارد و یک یا چند سرور Secondary DNS و این سرورهای Secondary اطلاعات را از سرور primary بدست میاورند . ÷

اگر بصورت integrated full باشد، اطلاعات مستقیم در اکتیو دایرکتوری ذخیره میشود. به خاطر اینکه این اطلاعات بخشی از اکتیو دایرکتوری هستند، شما تمام مزایای اکتیو دایرکتوری را بهرمند میشوید و با استفاده از اکتیو دایرکتوری، دومین شما اطلاعات DNS را حفظ و به روز رسانی میکند .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوریLeave a Comment
  • Please add 6 and 5 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: spelling correction

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: spelling correction

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)