دومین های اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

دومین های اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

دومین های اکتیو دایرکتوری

دومین های ویندوز که از اکتیو دایرکتوری استفاده میشوند به نام دومین های اکتیو دایرکتوری نامیده میشوند. در یک دومین اکتیو دایرکتوری، دیتای شما در یک منبع تک و توزیع شده مستقر شده که سبب میشود کمتر به نگهداری احتیاج داشته باشد و از هر مکانی در شبکه به آسانی در دسترس قرار گیرد. استفاده از ساختار فیزیکی و منطقی ارایه شده در اکتیو دایرکتوری این امکان را میدهد تا شما مقیاس یا اندازه دایرکتوری برای اشتراک مورد نیاز شبکه را بدانید که این مقدار ممکن است برای شما صدها، هزاران یا میلیونها منابع باشد .

اکتیو دایرکتوری طراحی شده است تا با سایر سرویسهای دایرکتوری کار کند و درخواستهای مختلفی که با استفاده از رابط های مختلف توسط کلاینتها (در اینجا کلاینت میتواند یوزر و غیره باشد) را قبول کند، همانطور که در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. پروتکل اصلی و اولیه که اکتیو دایرکتوری استفاده میکند Lightweight Directory Access Protocol - LDAP ورژن ۳ میباشد که یک پروتکل استاندارد برای ابتکار سرویس دایرکتوری است. وقتی که با سایر سرورهای ویندوز کار میکنیم، اکتیو دایرکتوری از replication با استفاده از رابط REPL پشتیبانی میکند. وقتی کلاینتها با legacy messaging کار میکنند، اکتیو دایرکتوری Messaging Application Programming Interface - MAPI را پشتیبانی میکند. اکتیو دایرکتوری همچنین Security Accounts Manager - SAM را پشتیبانی میکند .

احراز هویت authentication اکتیو دایرکتوری و مجوز خدمات authorization services از کربروس Kerberos ورژن ۵ استفاده میکنند و سایر پروتکلهای استاندارد برای حفاظت از اطلاعات به صورت پیش فرض نیز همچنین میباشند تا حداکثر انعطاف پذیری را داشته باشند. بطور مثال، اکتیو دایرکتوری به صورت پیش فرض با استفاده از LDAP تمام ارتباطات را علامت گزاری signs و کد گزاری encrypts میکند. علامت گزاری ارتباطات با LDAP سبب میشود که اطمینان حاصل شود دیتا از یک منبع شناخته شده آمده و تغییر کرده است .

اکتیو دایرکتوری با امنیت ویندوز سرور یکپارچه و ادغام شده است. همانطوری که شما میتوانید برای فایل ها یا فولدرها دسترسی ها را کنترل و تعیین کنید. شما همچنین میتوانید خواص منابع توزیع شده را کنترل کنید. علاوه بر این اکتیو دایرکتوری برای شما گروه های امنیتی security groups برای مدیریت در تمام سطوح سازمان را فراهم میکند .

در اکتیو دایرکتوری از گروه های پالسی group policies برای تعریف اقدامات مجاز و تنظیمات برای یوزرها و کامپیوترها استفاده میشود. گروه پالسی میتواند از راه های مختلفی اعمال شود. یکی از راه ها استفاده از قالب های امنیتی security templates و اعمال آن برای پیکربندی امنیتی اولیه یک کامپیوتر است .

شکل ۲-۱ اکتیو دایرکتوری میتواند با کلاینتها و سرویسهای دیگر دایرکتوری کار یا همکاری کند


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوریLeave a Comment
  • Please add 6 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: spelling correction

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: spelling correction

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)