BizTalk Administrators Guide (nb-NO)

BizTalk Administrators Guide (nb-NO)

Introduksjon

BizTalk administratorer spiller en avgjørende rolle i å drive og vedlikeholde ett BizTalk miljø. De er ansvarlig for å implementere BizTalk miljøer og applikasjoner, overvåking, oppgraderinger, migreringer, og alle andre typer administrative oppgaver som backup / recovery, tilgjengelighet og så videre. Denne artikkelen vil gi en oversikt over alle nyttige ressurser som er tilgjengelige for BizTalk administratorer.

Blogs

Slutt på januar 2012 ble en ny blogg satt opp for BizTalk Administratorer kalt BizTalkAdminsBlogging. Denne bloggen har i dag åtte bidragsytere som ofte poste historier. Det er et par flere blogger av BizTalk fagfolk rettet mot BizTalk administratorer:

TechNet Wiki

TechNet kan du finne en rekke artikler som kan relateres til BizTalk Administrasjon:

MSDN

En annen god ressurs for BizTalk administratorer er selvfølgelig MSDN, hvor du kan finne mye informasjon:

BizTalk Server Developer Center

BizTalk Server Developer Center kan du også finne ressurser for BizTalk administratorer. Selv om tittelen kan være litt misvisende ettersom det kan se ut som utvikleren fokusert. Men vil du finne ressurser og informasjon som er mer administrator spesifikk:

Trenning

Det er to kurs du kan ta som er rettet mot BizTalk Administratorer:

Det er i dag ingen sertifisering tilgjengelig for BizTalk administratorer. Det er bare eksamen 70-595 som tester noen administrative ferdigheter.

Virituelle laber

Det er en virtuell lab BizTalk Administrasjon:

Web Casts

Det er bare et begrenset antall Web casts som er nyttige for BizTalk Administratorer:

LinkedIn

LinkedIn kan du finne grupper målrettet for BizTalk Administratorer:

Se også

Andre språk

Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk

Leave a Comment
  • Please add 1 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Fernando Lugão Veltem edited Revision 2. Comment: added toc

  • Tord G.Nordahl edited Revision 1. Comment: added more articles and updated links

  • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: fixed links

Page 1 of 1 (3 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: fixed links

  • Tord G.Nordahl edited Revision 1. Comment: added more articles and updated links

  • Fernando Lugão Veltem edited Revision 2. Comment: added toc

Page 1 of 1 (3 items)