Microsoft TechNet (nb-NO)

Microsoft TechNet (nb-NO)

TechNet LogoIntroduksjon

Microsoft TechNet er en Microsoft-program og ressurs for teknisk informasjon, nyheter og hendelser for IT-profesjonelle. Sammen med et nettsted, er det også en månedlig abonnement magasin med tittelen "TechNet Magazine".

TechNets primære websynligheten er en samling av nettsteder for IT-profesjonelle samfunnet som gir informasjon, dokumentasjon og diskusjon som er forfattet av Microsoft og av samfunnet generelt. Vekt på og innlemmelse av programmer som fora, blogger, bibliotek merknader og sosiale bokmerker endrer natur TechNet-området fra en enveis informasjonstjenesten til en åpen dialog mellom Microsoft og profesjonelle IT-samfunnet. Hovednettstedet, og de fleste av sine deltagende programmer nedenfor er tilgjengelig på flere språk.

TechNet-fora

TechNet-fora er de nettbaserte fora som brukes av samfunnet for å diskutere et bredt spekter av emner for IT-profesjonelle.

TechNet-bibliotek

Ligner på MSDN-biblioteket som inneholder teknisk informasjon for programvareutviklere, TechNet-biblioteket er en kilde til teknisk informasjon for avanserte brukere og datateknikere. Teknisk innhold er fritt tilgjengelig på nettet og på CDer og DVDer som en del av et TechNet-abonnement.

TechNet Magasinet

TechNet Magasinet er et månedlig trykt magasin som gir IT-medarbeidere som arbeider med teknologier informasjon til Microsoft om planlegging, drift og optimalisere deres systemer.

TechNet Wiki

TechNet-Wiki er en teknisk ressurs for samfunnet. Alle som tiltrer samfunnet kan bidra med nye emner, redigere og forbedre eksisterende emner og kommentarer. Mål av Wiki være å tilby løsninger for bredere og mer detaljert innhold (om hvordan-til, fremgangsmåter, feilsøking, distribusjon) fra flere forfattere med mindre publisering friksjon enn tradisjonelle mekanismer.
En Wiki lokaliseringsprosessen pågår.


Samfunnets ressurser

TechNet Web-sider

Blogger

Fora

TechNet Magazine

TechNet Wiki


Se også

OBS: følgende koblinger som er eksterne for TechNet Wiki.

Sosiale nettverk


Andre språk

Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk:

Leave a Comment
 • Please add 3 and 3 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
 • Richard Mueller edited Revision 5. Comment: Added tag

 • Richard Mueller edited Revision 4. Comment: Fixed duplicate <a name> tags in HTML so TOC works properly

 • Luciano Lima [MVP] Brazil edited Revision 3. Comment: Update link Portuguese: Microsoft TechNet (pt-BR).

 • Luigi Bruno edited Revision 1. Comment: Added a link in the "Andre språk" section.

 • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: layout

Page 1 of 1 (5 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • Tord G.Nordahl edited Original. Comment: layout

 • Luigi Bruno edited Revision 1. Comment: Added a link in the "Andre språk" section.

 • Luciano Lima [MVP] Brazil edited Revision 3. Comment: Update link Portuguese: Microsoft TechNet (pt-BR).

 • Richard Mueller edited Revision 4. Comment: Fixed duplicate <a name> tags in HTML so TOC works properly

 • Richard Mueller edited Revision 5. Comment: Added tag

Page 1 of 1 (5 items)