SharePoint 2010: SharePoint Server 2010 için SQL Server kurulum - bölüm 2 (tr-TR)

SharePoint 2010: SharePoint Server 2010 için SQL Server kurulum - bölüm 2 (tr-TR)

Merhabalar BTGonulluleri, size bu makalede, SharePoint Server senaryoları ile SharePoint Server için SQL Server nasıl kurulur ondan bahis edeceğim.

SharePoint Server 2.Bölum Parti 1 -, Senaryolar:

Senaryo 1:

Bu senaryo ’da SharePoint Server ve SharePoint server’in lazım olan bütün sunucuları ayni fizik veya virtual severdedir. Çoğu zaman küçük şirketler ve yazıcılar içindir.

clip_image001


Senaryo 2:

Bu senaryo ’da SharePoint Server ve SQL Server ayrı sunuculara yüklenir. Bunun yani sıra bir Front-End eklenir ki kullanıcılar bu server’den SharePoint a giriş yapar ve SharePoint Server ile bir alakaları kalmaz. Security olarak ’da kimse SharePoint Server’e Admin’den hariç ilişemez. Yani hacklanamaz ( ! ) çünkü Web Front-end bize sadece bir penceredir. Web Front-end haklansa veya shut down olsa bile SharePoint Server daima dönmektedir.

clip_image002

Senaryo 3:

Bu senaryo ’da SharePoint Server ve SQL Server ayrı sunuculara yüklenir. Bunun yani sıra bir Front-End eklenir ki kullanıcılar bu server’den SharePoint a giriş yapar ve SharePoint Server ile bir alakaları kalmaz. Security olarak ’da kimse SharePoint Server’e Admin’den başka ilişemez. Yani hacklanamaz ( ! ) çünkü Web Front-end bize sadece bir penceredir. Web Front-end haklansa veya shut down olsa bile SharePoint Server daima dönmektedir.

Bunun üzerine 2 WFE daha yüklenir ve Network Load Balancing kurulur ki, bir WFE düştüğü an, diğeri bütün işlemleri görebilsin.. Bu SQL Server ve SharePoint Server içinde geçerlidir ..

Çok az şirket bunu ister.. Nedeni ise “licensing” .. Yani “$” ve “€” J

clip_image003


SharePoint Server 2.Bölum Parti 2 -, SQL Server 2008R2 Kurulum:

Öncelikle Domain Controller müze giriş yapıyor ve Active directory for Users and Computers açıp 5 tane user yaratıyoruz ve comment olarak “account is going …” yazıyoruz:

 • DOMAIN\svcSQL01_sqlagent, account is going to be used to run the SQL Agent service
 • DOMAIN \svcSQL01_sqlas, account is going to be used to run the SQL Analysis service
 • DOMAIN \svcSQL01_sqldbe, account is going to be used to run the SQL Database Engine
 • DOMAIN \svcSQL01_sqlis, account is going to be used to run the SQL Integration service
 • DOMAIN \svcSQL01_sqlrs, account is going to be used to run the SQL Reporting service

Ve yine ayni şekilde gruplar: Active directory for Users and Computers

 • DOMAIN \SQL01AnalysisAdministrators, Domain local security group used to add to the Analysis

Services administrator security during account provisioning.

 • DOMAIN \SQL01ServerAdministrators, Domain local security group used to add to the SQL Server

administrator security during account provisioning.

 • DOMAIN \SQL01Admin, Domain user account to be added to the above member list of the

created security groups, account is used as primary SQL Server and Analysis Services

Administrator account.

SharePoint Server 2.Bölum Parti 3 -, SQL Server 2008R2 Kurulum:

1. SQL Server 2008 R2 DVD’sini mount ediyoruz.

2. SQL Server’e Administrator olarak giriş yapınız.

3. Sonra Start > <cddrive>:\setup. exe and ve enter’e basınız

4. Installation penceresine varınız.

5. New Installation or add features to an existing installation, basınız ve bekleyiniz:

clip_image005

6. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Setup Support Rules” penceresi açılır ve testler baslar.

 • 7 tane test yapılır
 • Bunların hepsinin geçme zorluluğu vardır. Eğer sorun çıkarsa bunları çözünüz.
 • Warning’leri es geçebilirsiniz.

7. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Product Key” penceresi açılır.

 • Şifrenizi giriniz.

8. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, License Terms” penceresi açılır.

 • I accept the license terms, basınız

9. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Setup Support Files” penceresi açılır.

 • Install a basınız ve bekleyiniz.

10. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Setup Role” penceresi açılır.

 • SQL Server Feature Installation seciniz
 • Next

11. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Feature Selection” pencere açılır

 • Aşağıdaki features seciniz:

1. Database Engine Services

2. SQL Server Replication

3. Full-Text Search

4. Analysis Services

5. Reporting Services

6. Client Tools Connectivity

7. Integration Services

8. Management Tools – Basic

9. Management Tools – Complete

10. Microsoft Sync Framework

clip_image007

12. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Instance Configuration” pencere açılır

 • Yeni bir instance ismi seciniz: MSSQLSP2010
 • Next

13. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Disk Space Requirements” pencere açılır

 • Next

14. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Server Configuration” pencere acilir

 • DIKKAT !! Sakin “use the same account for all SQL Server Services” e basmayınız
 • Kurmuş olduğumuz kullanıcıları ayrı ayrı service lere bağlayınız.
 • SQL Server Agentà DOMAIN\svcSQL01_sqlagent
 • Start Type: Automatic ( SQL Browser dahi )
 •  …

clip_image009

15. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Database Engine Configuration” penceresi açılır

 • Mixed Mode seciniz
  • o local administrator ve DOMAIN \Administrator SQL Server Administrators ekleyiniz
  • o DOMAIN\SQL01ServerAdministrators grup olarak ekleyeniz

16. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Analysis Services Configuration” penceresi açılır

 • local administrator ve DOMAIN \Administrator analysis services administrators ekleyiniz
 • SPDEV\SQL01AnalysisAdministrators grup olarak ekleyeniz

17. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Reporting Services Configuration” penceresi açılır

 • Install, but do not configure the report server basınız

18. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Error Reporting” penceresi açılır

 • SADECE Next

19. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Installation Configuration Rules” penceresi açılır

 • Next

20. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Ready to Install” penceresi açılır

 • Install

21. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Install Progress” penceresi açılır

 • Yüklemenin bitmesini bekleyiniz

22. Yeni bir “SQL Server 2008R2 Setup, Complete” penceresi açılır

 • Close

Leave a Comment
 • Please add 1 and 6 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
 • Richard Mueller edited Revision 3. Comment: Changed tag "SQL Server 2008R2" to "SQL Server 2008 R2"

 • Gokan Ozcifci edited Revision 1. Comment: Tag: Translated into Turkish

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • Gokan Ozcifci edited Revision 1. Comment: Tag: Translated into Turkish

 • Richard Mueller edited Revision 3. Comment: Changed tag "SQL Server 2008R2" to "SQL Server 2008 R2"

Page 1 of 1 (2 items)