Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: کاهش حجم کار Operations Master (fa-IR)

  کاهش حجم کار Operations Master operations master ها میتوانند دارای بار اضافی overloaded در زمان درخواست کلاینتها در شبکه، مدیریت منابع خودشان و انجام وظایف منحصر بفرد خودشان باشند. اگر operations master ها دارای بار اضافی شوند و عملکرد آنها تحت تاثیر قرار گیرد، شما میتوانید محیط...
 • Wiki Page: آماده سازی جانشین Operations Master (fa-IR)

  آماده سازی جانشین Operations Master رول های operations master دارای نقش حیاتی در مورد کارکرد forest و domain میباشند. وقتی شما اکتیو دایرکتوری را اینستال میکنید و اولین دومین کنترولر را در forest جدید ایجاد میکنید، هر پنج رول به همین دومین کنترولر اختصاص داده میشود. وقتی شما...
 • Wiki Page: خارج کردن از سرویس Operations Master (fa-IR)

  خارج کردن از سرویس Operations Master قبل از آنکه شما به طور دائم صاحب operations master را آفلاین کنید، شما باید تمام رول های operations master را از روی صاحب کنونی به یک دومین کنترولر دیگر منتقل کنید. وقتی شما از ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Dcpromo برای حذف decommission...
 • Wiki Page: فصل چهارم: راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنی Read-Only Domain Controllers - RODC (fa-IR)

  فصل چهارم: راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنی Read-Only Domain Controllers - RODC وقتی سطح کارکرد functional level دومین domain و forest شما Windows Server 2003 یا بالاتر باشد، اکتیو دایرکتوری هر دو نوع دومین کنترولر writable و read-only را ساپورت میکند. دومین...
 • Wiki Page: فصل پنجم: پیکربندی، نگهداری، عیب یابی و سرورهای گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC (fa-IR)

  فصل پنجم: پیکربندی، نگهداری، عیب یابی و سرورهای گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC اکتیو دایرکتوری یک سرویس دایرکتوری توزیع شده با یک مخزن مرکزی در هسته خود است. در این مخزن اکانتها و منبع اشیاء objects با صفتهای attributes مکمل کامل قرار دارند. اکتیو دایرکتوری، دیتای دایرکتوری به...
 • Wiki Page: طرز کار با سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  طرز کار با سرورهای گلوبال کاتالوگ GC در یک forest اکتیو دایرکتوری با چندین دومین، گلوبال کاتالوگ یک مخزن مرکزی از اطلاعات دومین را برای forest بوسیله ذخیره سازی کپی بخشی partial replicas از پارتیشن دایرکتوری دومین ارائه میدهد. علاوه بر این به عنوان یک دومین کنترولر نیز عمل میکند...
 • Wiki Page: راه اندازی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  راه اندازی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC در یک forest اکتیو دایرکتوری با چندین دومین، سرورهای گلوبال کاتالوگ یک بخش ضروری از زیر ساخت اکتیو دایرکتوری میباشند. قبل از استقرار سرورهای گلوبال کاتالوگ، شما باید با دقت جای آنها را برنامه ریزی کنید. همانطور مانند هر سرور مهم، شما نیاز به...
 • Wiki Page: اضافه کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  اضافه کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC اولین دومین کنترولری که در دومین اینستال میشود به صورت اتوماتیک به عنوان سرور گلوبال کاتالوگ تنظیم میشود. وقتی شرایط در یک site مجاب میکند که یک سرور گلوبال کاتالوگ اضافه کنید، شما میتوانید با اضافه کردن یک دومین کنترولر که سرور گلوبال کاتالوگ نیز...
 • Wiki Page: نظارت و بررسی ارتقاء سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  نظارت و بررسی ارتقاء سرورهای گلوبال کاتالوگ GC وقتی شما یک سرور گلوبال کاتالوگ جدید معین میکنید، این سرور یک کپی از گلوبال کاتالوگ را از سرورهای گلوبال کاتالوگ موجود در دومین را درخواست میکند. از طریق replication ، یک المثنی جزئی partial replica از هر پارتیشن دایرکتوری دومین غیر...
 • Wiki Page: شناسایی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  شناسایی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC یک راه برای فهمیدن اینکه یک دومین کنترولر به عنوان یک سرور گلوبال کاتالوگ پیکربندی شده این است که از کنسول Active Directory Sites And Services استفاده کرد. در کنسول Active Directory Sites And Services ، کانتینر Sites را باز کنید، site ای...
 • Wiki Page: بازیابی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  بازیابی Restoring سرورهای گلوبال کاتالوگ GC بازیابی یک سرور گلوبال کاتالوگ از بکاپ میتواند سبب lingering objects شود، که این خود میتواند سبب تناقضات replication شود. وقتی یک سرور گلوبال کاتالوگ را توسط بکاپ بازگردانی میکنید، به خاطر بسپارید که بازگردانی سرور گلوبال کاتالوگ نه...
 • Wiki Page: حذف کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

  حذف کردن سرورهای گلوبال کاتالوگ GC اگر universal group membership caching برای برآوردن الزامات لاگان در یک site فعال باشد و در آن سرعت لینک WAN به اندازه کافی جوابگوی الزامات replication نگه داری گلوبال کاتالوگ نباشد، امکان دارد که شما بخواهید گلوبال کاتالوگ را از دومین کنترولر...
 • Wiki Page: فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master (fa-IR)

  فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master مدل مولتی مستر replication اکتیو دایرکتوری یک محیط توزیع شده ایجاد میکند که اجازه میدهد هر دومین کنترولر برای احراز هویت استفاده شود و اجازه میدهد که شما بدون توجه به استفاده کدام دومین کنترولر، اطلاعات استاندارد دایرکتوری را تغییر دهید...
 • Wiki Page: ملزومات Operations Master (fa-IR)

  ملزومات Operations Master Operations masters سبب حفظ درست کار کردن عملکرد دایرکتوری در وظایف خاص میشود که دومین کنترولرهای دیگر مجاز به آن نمیباشند. یک operations master پیکربندی شده داری یک رول flexible single-master operations - FSMO میباشد . کتاب مشاور جیبی ادمینهای...
 • Wiki Page: معرفی Operations Master (fa-IR)

  معرفی Operations Master همانطور که جدول ۱-۶ نشان میدهد، پنج رول operations master وجود دارد که به دو دسته سازماندهی شده است. رول های Forestwide به یک forest تخصیص داده شده است. این به آن معنا است که فقط یک schema master و فقط یک domain naming master در یک forest...
 • Wiki Page: شناسایی Operations Master (fa-IR)

  شناسایی Operations Master شما میتوانید operations masters های مربوط به دومینی که به آن لاگان میکنید، با این فرمان پیدا کنید : netdom query fsmo در این مثال، لیست خروجی، هر یک از صاحب رول ها را به صورت fully qualified domain name ...
 • Wiki Page: طراحی و برنامه ریزی Operations Master (fa-IR)

  طراحی و برنامه ریزی Operations Master برای عملیات مربوطه، دومین کنترولری که صاحب رول های operations master میباشد، باید همواره در دسترس بوده و در قسمتی از شبکه که همیشه دسترسی به آن است باید باشد. وقتی شما با اضافه کردن دومین ها و sites ها زیرساخت اکتیو دایرکتوری خود را توسعه میدهید...
 • Wiki Page: تغییر دادن Operations Master (fa-IR)

  تغییر دادن Operations Master رول های operations master را میتوان از چندین راه مختلف تغییر داد. اگر صاحب operations master در حال حاضر آنلاین باشد، شما میتوانید رول را transfer کنید و رول را از روی یک دومین کنترولر به یکی دیگر منتقل کنید. اگر صاحب operations master مشکل...
 • Wiki Page: طرز کار با Operations Master (fa-IR)

  طرز کار با Operations Master کلید موفقیت در مدیریت operations masters ها این است که بدانیم هر operations master چه کاری انجام میدهد و قادر به تشخیص مشکلات در زمانی که operations masters ها درست کار نمیکند باشیم. علاوه بر این به دستورالعمل قبلی من برای قرار دادن operations masters...
 • Wiki Page: مدیریت Domain Naming Masters (fa-IR)

  مدیریت Domain Naming Masters domain naming master وظیفه اضافه یا حذف کردن دومین ها در forest را به عهده دارد. هر وقت که شما یک دومین ایجاد میکنید، یک اتصال فرایند فراخوانی از راه دور remote procedure call – RPC به domain naming master ساخته میشود که به دومین یک globally...
 • Wiki Page: مدیریت Infrastructure Masters (fa-IR)

  مدیریت Infrastructure Masters رول infrastructure master مسئول به روز رسانی updating اشیاء objects برای همه مقادیر صفت attribute values با اسامی یا نامهای ممتاز distinguished names است که اشیاء مرجع reference objects در خارج از دومین کنونی current domain...
 • Wiki Page: مدیریت PDC Emulators (fa-IR)

  مدیریت PDC Emulators وقتی برای اولین بار اکتیو دایرکتوری و عملیات forests اکتیو دایرکتوری در مد Windows 2000 mixed منتشر شد، وظیفه اصلی PDC emulator این بود که تمام درخواستهای replication از دومین کنترولرهای پشتیبان ویندوز سرور NT 4.0 یا همان BDCs بود. در یک دومین...
 • Wiki Page: مدیریت Relative ID Masters (fa-IR)

  مدیریت Relative ID Masters رول relative identifier master مسئول کنترل ایجاد اصول امنیتی security principals جدید مانند یوزرها، کامپیوترها و گروه ها در دومین مربوطه میباشد. RID master به هر دومین کنترولر در یک دومین یک بلوک از relative IDs اختصاص میدهد. این relative IDs ...
 • Wiki Page: نگهداری Operations Master (fa-IR)

  نگهداری Operations Master به عنوان یک ادمین، شما وظایفی برای کمک به operations masters ها در سراسر forest اکتیو دایرکتوری دارید. برای کمک به بازیابی سریع operations masters ها، شما ممکن است که برای آنها standby operations masters آماده کنید. توجه کنید در اینجا standby معنای مانند تعریف نرمال...
 • Wiki Page: مدیریت Schema Masters (fa-IR)

  مدیریت Schema Masters schema master تنها دومین کنترولر با یک نسخه قابل نوشتنی schema container در forest است. منظور این است که تنها دومین کنترولر در forest است که میتواند روی schema تغییرات ایجاد کند. شما تغییرات را توسط Active Directory Schema snap-in انجام میدهید. زمانی...
Page 5 of 7 (168 items) «34567
Can't find it? Write it!