Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part VII) (th-TH)

  วิธีใช้ Excel ให้คุ้มค่า แฟ้มที่ใช้งานกันอยู่มักมีชีท 12 ชีท ถ้าไม่ใช่ 12 ชีทก็มักจะมี 30 – 31 ชีท เพราะผู้สร้างงานออกแบบแฟ้มให้ใช้ชีทแบ่งตามรายเดือนหรือรายวัน ถ้าทำรายงานผลการดำเนินการตามรายภาค ก็มักแบ่งชีทตามรายภาค ถ้าทำรายงานตามรายสินค้า ในแฟ้มอาจมีชีทเป็นสิบหรือเป็นร้อยชีทขึ้นไปเพียงเพ...
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part VI) (th-TH)

  ลด ละ เลิก ใช้มือคลิกเมาส์ Excel จะเป็นโปรแกรมที่ทำงานอย่างคอมพิวเตอร์ได้เต็มร้อยต่อเมื่อผู้ใช้ไม่ต้องพะวงกับการใช้มือเพื่อคลิกเมาส์ แค่พอพิมพ์บันทึกค่าลงไปต้องหาทางทำให้ Excel หาคำตอบที่ต้องการได้ทันที พอเขียนมาถึงตรงนี้หลายๆคนคงคิดว่าต้องใช้ VBA (Visual Basic for Applications) แต่มิได้เป...
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part IV) (th-TH)

  แจ้คผู้ฆ่ายักษ์ เรื่องแจ้คผู้ฆ่ายักษ์เป็นนิทานที่สอนว่า อย่าดูถูกเด็กตัวน้อยๆ เพราะเด็กก็สามารถล้มยักษ์ที่มีร่างกายใหญ่กว่าได้ การใช้ Excel ก็เช่นกัน มีหลายเรื่องที่มักคิดกันว่าเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่สำคัญ แต่ถ้าใช้ให้เป็น ใช้ให้คล่อง จะช่วยทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่าย เช่น การปรับให...
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part V) (th-TH)

  ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ด้วยเหตุที่ Excel เป็นตารางที่ใช้งานได้ง่าย กรอกค่าตรงไหนแล้วจะย้ายมาย้ายไปวางไว้ตรงตำแหน่งอื่นใดก็ทำได้ทันที แล้วตัวสูตรที่อ้างอิงกับตารางตำแหน่งเดิมจะปรับเปลี่ยนตามไปให้เอง จึงทำให้ผู้ใช้ Excel คิดแบบง่ายๆ ลืมคิดวางแผนเผื่อเหลือเผื่อขาดรอไว้สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต...
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part III) (th-TH)

  กลยุทธการสร้างสูตรที่ดี การสร้างสูตรที่ดีมิได้ขึ้นกับว่าสูตรนั้นต้องใช้งานได้ยืดหยุ่นเท่านั้น หากยังต้องส่งผลทำให้ผู้ใช้ Excel เกิดความรู้สึกสบายใจที่จะใช้ Excel อีกด้วย ไม่ใช่ว่าพอเปิดแฟ้มขึ้นมาแล้วกลับไล่ที่ไปที่มาของการคำนวณไม่ได้ หรือพอเห็นสูตรยากยาวๆก็เกิดความหวั่นเกรงขึ้นมา ไม่รู้ว่าจะแกะส...
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part I) (th-TH)

  ตั้งแต่ผมเป็นวิทยากรสอน Excel ไม่เคยกล่าวอ้างถึงหลักสูตรที่ผมจัดอบรมหลักสูตรใดว่าเป็นหลักสูตรขั้นสูง ทั้งนี้เพราะผมพบว่า Excel ขั้นสูงไม่มีหรอก จะเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูงนั้นขึ้นกับโจทย์ต่างหาก ถ้าเป็นโจทย์ที่ยากแสนยากแต่ผู้ใช้ Excel สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆ นั่นแหละจึงถือว่าเป็นขั้นสูง แต่ถ้าโจทย...
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part II) (th-TH)

  หนึ่งสมอง สองมือ Excel จะเป็นโปรแกรมบวกเลขธรรมดาหรือใช้ได้กับงานสารพัดขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ใช้ หากคิดแต่เพียงว่าใช้ได้แค่บวกเลข Excel ก็จะเป็นได้แค่นั้น ซึ่งเท่าที่ผมใช้ Excel มานับสิบปี มีหลายครั้งเหมือนกันที่พูดออกไปว่า Excel ใช้ไม่ได้หรอก แต่พอมีประสบการณ์มากขึ้นก็พบวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เคยค...
 • Wiki Page: What you can do but not good. What is right but you should not do in Excel. (th-TH)

  การใช้ Excel มิได้มีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตในสังคมไทยยุคปัจจุบันเท่าใดนัก ทุกวันนี้คนไทยเราใช้ความอิสระเสรีกันแทบไม่มีขอบเขต อยากทำอะไรก็ทำโดยไม่คำนึงถึงกฏกติกากฎหมายบ้านเมือง พอเห็นคนอื่นทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ได้โดยตำรวจไม่จับ ก้อมักจะทำผิดตามกันไปจนกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ กลายเป็นสภาพสังคมที่ตกต่ำลงไปท...
 • Wiki Page: 3 Easy ways to change Excel Worksheet Linkings (th-TH)

  สูตรลิงค์ข้ามชีท เช่น =Sheet1!B3 ซึ่งดึงข้อมูลมาจากเซลล์ B3 ของชีทชื่อ Sheet1 แม้ตำแหน่งเซลล์ B3 จะสามารถแก้ไขให้เป็น Absolute $B$3 หรือ Relative B3 หรือ $B3 หรือ B$3 เพื่อช่วยควบคุมตำแหน่งเซลล์ต้นทางให้มีตำแหน่ง B3 คงเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาจากเซลล์อื่นเมื่อมีการ copy สูตรไปวางที่เซลล์อื่นได้ก...
 • Wiki Page: Use PowerPivot to Access Hive on Windows Azure (video)

  This screencast shows you how to use Excel PowerPivot to access data from Hive on Windows Azure. It includes opening the ODBC Server port for a Hadoop cluster on Windows Azure, downloading and installing the Hive ODBC Driver, and creating an ODBC DSN pointing to a Hive data warehouse running on Windows...
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part I) (th-TH)

  กราฟของ Excel แตกต่างจากกราฟของโปรแกรมอื่น เนื่องจากกราฟของ Excel สร้างขึ้นโดยใช้สูตร แม้โดยทั่วไปเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าในตารางจะส่งผลทำให้กราฟเปลี่ยนแปลงตาม แต่กราฟของ Excel มีความสามารถเหนือกว่านั้น หากปรับสูตรของกราฟให้ตัวสูตรเองมีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งอ้างอิงจากตาราง หรือเป็นสูตรซ...
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part III) (th-TH)

  Published on 28 May 2012 14:12 เริ่มจากตั้งชื่อ Formula Name ต่อไปนี้ Radius เป็นรัศมีของวงกลม กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 100 CircPoint เป็นมุม มีค่าเท่ากับ เลข 1-360 ={1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;...
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part II) (th-TH)

  โดยทั่วไปเส้นกราฟจะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในตาราง ซึ่งวิธีนี้เส้นกราฟย่อมมีความยาวคงที่ตามขนาดตารางต้นทางที่ใช้เป็นฐานข้อมูลที่นำไปใช้สร้างกราฟ เช่น สูตร =SERIES(Sheet1!$C$2,Sheet1!$B$3:$B$8,Sheet1!$C$3:$C$8,1) จำกัดขอบเขตของข้อมูลที่นำไปใช้ว่าต้องมาจากพื้นที่จากเซลล์ B3:B8 และ C3:C8 เท...
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part IV) (th-TH)

  แม้ Dynamic Chart ที่ใช้สูตร Offset จะช่วยยืดหดเส้นกราฟได้ตามต้องการแล้วก็ตาม หากส่วนอื่นๆที่แสดงบนกราฟ เช่น คำอธิบายตามพิกัดหรือแกน หรือคำอธิบายอื่นๆในหน้ากราฟ ยังคงแสดงค่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กราฟที่ว่า Dynamic ก็ยังเรียกได้ไม่เต็มปากว่า Dynamic เคล็ดลับในการปรับแต่งกราฟให้สามารถลิงค...
 • Wiki Page: Best Practices for Using the HPC Macros to Run Excel Workbooks on a Cluster

  The HPC Services for Excel provide a framework of Visual Basic for Applications (VBA) macros that you can implement for a Microsoft Excel workbook to enable the workbook calculations to run in parallel on a Windows HPC cluster. The HPC macros integrate with the SOA client (ExcelClient) and SOA service...
 • Wiki Page: Excel File Opens with “Unable to Load Workbook” in Browser

  Error: Unable to Load Workbook The workbook that you selected cannot be loaded because it contains the following features that are not supported by Excel Services: Comments, ActiveX controls, Shapes, Text Boxes, Pictures, WordArt, Clip Art, Embedded OLE objects, Ink Annotations, Forms Toolbar...
 • Wiki Page: Membuat Efek Transparan pada Gambar/Foto (id-ID)

  Pada banyak kesempatan saat bekerja dengan Microsoft Office 2010, Anda akan memasukkan beberapa gambar atau foto; apakah itu untuk menginformasikan sesuatu, menambah hiasan, atau untuk menempatkan gambar background. Dan ada kalanya juga Anda menginginkan untuk mengkombinasikan dua atau lebih gambar,...
 • Wiki Page: Goal Seek (si-LK)

  ඔබ විසින් සටහන් කොට ඇති Formula එකක් හෝ Function එකක් පදනම් කොට ගනිමින් යම් කිසි දන්නා අගයක් ආදේශ කොට නොදන්නා අගයන් වෙත යාම සඳහා Goal Seek පහසුකම ඔබට භාවිත කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබට මාසිකව ගෙවිය හැකි වාරික මුදල ඔබ විසින් තීරණය කළ පසුව ඒ අනුව ඔබට කොපමන ප්‍රමාණයක ණය මුදලක් ලබාගත හැකිදැයි තීරණය ක...
 • Wiki Page: Mengatur Perilaku Tombol Enter pada Microsoft Excel (id-ID)

  Dalam kondisi default, menekan tombol Enter pada aplikasi Microsoft Excel akan menyebabkan sel terpilih berpindah kebawah. Perilaku penekanan tombol Enter ini sebetulnya bisa kita rubah dengan mudah. Misalkan saja jika Anda ingin agar sel terpilih berpindah ke-kanan setelah menekan tombol Enter. Caranya...
 • Wiki Page: Merubah Warna Tab Sheet pada Microsoft Excel (id-ID)

  Saat bekerja dengan aplikasi Microsoft Excel , seringkali kita membuat beberapa Sheet (Worksheet) yang jumlahnya cukup banyak. Untuk mempermudah pekerjaan, maka rangkaian Sheet tersebut tentunya Anda berikan nama yang berbeda seperti contoh pada gambar berikut ini. Terkait dengan identitas pembeda...
 • Wiki Page: Finding Excel Function (th-TH)

  เมื่อเจอปัญหาในงาน ให้ค่อยๆวิเคราะห์ปัญหาทีละขั้นตอน แบ่งปัญหาแยกออกเป็นขั้นๆ ตามลำดับการคำนวณ ตามลำดับการตัดสินใจ ควรลองสร้างแนวทางแต่ละขั้นลงบนกระดาษก่อน เพื่อจัดลำดับการส่งค่าไปทีละขั้นให้ถูกต้อง แล้วลองใช้มือ ใช้เครื่องคิดเลข คิดคำนวณอย่างคร่าวๆก่อนว่า จะใช้สูตรคำนวณอย่างไร และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท...
 • Wiki Page: Connect Excel PowerPivot to Hive on Azure via HiveODBC

  The Hive ODBC Driver enables client applications such as Excel PowerPivot to access a Hive data warehouse running on Windows Azure. This driver requires the ODBC Server Port to be opened on the Hadoop Services on Azure ( http://www.hadooponazure.com ) portal. This walkthrough provides the following steps...
 • Wiki Page: Get data from SQL server using VSTO into Excel

  Overview Sometimes it is necessary use Excel automation in order to grab some information from a specific data source and put it in Excel directly. The objective is to get more control about what you need to do to pull and create automatic processes to the end-user. This article is all about that...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part IV) (th-TH)

  วิธีใช้สูตรซ้อนสูตรกำหนดขอบเขตตารางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Range) การใช้ Text เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงโดยใช้สูตร =Cell(“Address”,cell) ข้างต้น ช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบขอบเขตตารางว่าอยู่ในตารางช่วงใด ซึ่งในการคำนวณหากไม่มีความจำเป็นต้องแสดงตำแหน่งอ้างอิงออกมาให้ทราบ จะสามารถลัดขั้นตอนการคำนวณให...
 • Wiki Page: Exportar cronograma do MS PROJECT 2010 para o Excel via VBA (pt-BR)

  Com a ajuda do amigo Andrew Simpson chegamos a essa solução. Vamos aos passos: 1 - Com o Project 2010 aberto, pressione a tecla ALT+F11 ou utilize o caminho Exibição - Macros - Visual Basic. 2 - Clique sobre a opção: Microsoft Project Objectos com o...
Page 6 of 8 (188 items) «45678
Can't find it? Write it!