Browse by Tags

Tagged Content List
  • Wiki Page: Tworzenie własnego programu - Lekcja 4. Dodawanie adresów email (pl-PL)

    Kolejna lekcja odpowiada na dość często zadawane pytanie: „Czy można dodać adresy email z poczty przychodzącej i wychodzącej Outlooka”. Od razu na wstępie należy uświadomić sobie, iż takie działanie nie jest dość rozsądne z punktu widzenia biznesowego. Wiadomość, którą otrzymujemy...
  • Wiki Page: Tworzenie własnego programu - Lekcja 5. Dodanie wydarzenia kalendarzowego do wiadomości e-mail (pl-PL)

    W lekcji piątej chcę opisać rozwiązanie pozwalające na umieszczenie obiektu typu „wydarzenie kalendarzowe” w wiadomości email. Przydatność takiego działania może wiązać się z chęcią poinformowania odbiorcy wiadomości o wydarzeniu. Możemy przyjąć, że masz email jest elementem strategii...
  • Wiki Page: Outlook 無法建立工作檔。檢查暫存環境變數。 (zh-TW)

    我很愛用 Ramdisk (記憶體磁碟) 當成我的系統暫存目錄,因為這真的會讓系統的執行速度快很多,我最近為了讓我的桌上型電腦(Desktop)與筆記型電腦(Notebook)的 Ramdisk 磁碟代號一致而將 Ramdisk 磁碟更換了磁碟代碼,不過這卻導致我的 Outlook 開啟後就會出現 " Outlook 無法建立工作檔。檢查暫存環境變數。 " 的錯誤訊息。 而為了讓 Outlook 正常運作,需要手動修改機碼。先找到以下機碼: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion...
Page 3 of 3 (53 items) 123
Can't find it? Write it!